România este pregătită pentru preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, realitate prezentată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de către primul-ministru Viorica Dăncilă.

Priorităţile programului în cele şase luni de Preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene cuprind patru capitole: Europa convergenţei, Europa siguranţei, Europa factor global şi Europa valorilor comune, România încercând astfel să refacă coeziunea dintre ţările Uniunii sub aspect economic, social şi politic, precum şi să reducă decalajele existente între statele şi cetăţenii UE, prin promovarea unor standarde egale de tratament.

Obiectivele Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, ce se va desfăşura sub motto-ul „Coeziunea ca valoare comună europeană”, sunt de a consolida conceptele de coeziune economică, socială şi politică între ţările membre.

Coeziunea economică va urmări diminuarea decalajelor de dezvoltare și de consolidare a pieței unice. În contextul firesc al competiţiei economice, România îşi propune dinamizarea creșterii economice a regiunilor mai slab dezvoltate, fapt ce va duce la diminuarea naturală a migrației forței de muncă, şi, implicit, la o Uniune Europeană mult mai puternică. Reducerea decalajelor de dezvoltare înseamnă inclusiv creșterea puterii de cumpărare în aceste zone ale Europei, precum şi piețe mai atractive pentru desfacerea produselor realizate în cadrul Uniunii.

Coeziunea socială va trebui să conducă la asigurarea de beneficii, garanții și șanse egale pentru toți cetățenii europeni. Guvernul României îşi propune în acest mandat diminuarea conceptului de cetățeni de rangul I sau II, printr-un acces egal pentru toți cetățenii europeni la resursele sociale promovate ale Uniunii, o decizie cu impact major pentru confortul şi viitorul tuturor europenilor.

Nu în ultimul rând, coeziunea politică presupune un tratament egal și standarde unice și echitabile pentru toate statele membre. România își dorește să fie tratată cu respect și să se bucure de drepturi egale în interiorul Uniunii Europene, printr-o participare reală la deciziile majore, precum și prin luarea în considerare a pozițiilor exprimate de fiecare stat membru. Respectul reciproc între statele Uniunii nu trebuie să se regăsească doar în Tratatul European și în directivele europene, ci și în atitudinea și în dialogul purtat de instituțiile europene și statele membre.

Sunt convins că România va avea un mandat de succes la conducerea Consiliului Uniunii Europene, iar această perioadă va întări statutul nostru de țară europeană democratică și în continuă dezvoltare.

Senator PSD Bacău,
MIRON SMARANDACHE

Alte articole