Pe strada Frunzei lucrările de montare a conductei de aducțiune sunt aproape de finalizare.

Tronsonul de conductă pornește de la stația de pompare Gherăiești, traversează zona de nord a orașului, ajunge la stația de clorinare -pompare din Mărgineni și continuă spre rezervoarele din Barați.

Tronsonul de pe strada Frunzei are o lungime totală 562 metri liniari, diametrul conductei fiind de 710 mm.

Rezerva de apă va asigura independenţa sistemului de apă din municipiul Bacău, în cazul unor avarii la aducțiunea de la Valea Uzului. La finalul execuției acestui obiectiv de investiție:

– Lungimea totală a conductei de aducțiune/ distribuție va fi de 8900 ml și va cuprinde 7 tronsoane de conductă;

– Tronsoanele de conductă vor fi completate de un număr de 3 stații de pompare (Gherăiești, Mărgineni 2, Vasile Pârvan);

– 14 cămine de vană, golire și aerisire;

– Gospodăria de apă va fi constituită din: rezervor cu o capacitate mare de stocare, stație de clorinare, stație de pompare, instalații electrice și hidraulice.