Suntem în plină perioadă de înscriere în învățământul primar. Ministerul Educației a revenit, ieri, cu precizări importante ca răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puse de părinții copiilor care trebuie înscriși în această formă de învățământ.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
• La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
• Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

Unde și cum se realizează evaluarea psihisomatică a copiilor?
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), atât la sediul acestei instituții, cât şi în diferite centre din judeţ, cu prioritate în grădiniţe. În județul Bacău sunt 64 de astfel de centre, în școli și liceele care au în structură și învățământ primar. Evaluarea se efectuează până pe 20 martie, de către personalul de specialitate al CJRAE, personalul de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil?
Părintele poate opta:
• pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris;
• pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Unde au loc înscrierile?
La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.
Care sunt actele necesare pentru înscriere?
• Cerere-tip de înscriere;
• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
• Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
• Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor?

Completarea și depunerea cererilor vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă. Prima etapă: până pe 22 martie, de luni până vineri, între orele 8.00 – 18.00, la unitatea de învăţământ. Pe 29 martie se afişează în toate școlile, dar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău listele copiilor înscrişi după prima etapă.

A doua etapă: 2 – 8 aprilie.

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere. 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul ISJ Bacău listei copiilor înscrişi după a doua etapă.

Ce este important de știut despre cererea de înscriere online?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Care sunt criteriile de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri?

I. Criterii generale:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
II. Criterii specifice:
• Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
• Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Există suficiente locuri pentru copii în clasa pregătitoare?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

Ce tip de activități se vor desfășura la clasa pregătitoare?
Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).

Pentru anul școlar viitor 2019-2020, în toate școlile din județul Bacău sunt 5.599 de locuri la clasa pregătitoare. Acest lucru înseamnă un total de 270 de clase.

Numai în municipiul Bacău sunt 1.493 locuri pentru clasele pregătitoare, repartizate în 60 de clase din toate școlile gimnaziale și colegiile din oraș. Cele mai multe sunt la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” (125), Școala Gimnazială Nr. 10 (100) și Școala Gimnazială „Miron Costin” (120). Clase pregătoare sunt și în colegii și licee – la „Ferdinand I”, la Artă, Pedagogic, „Anghel Saligny”, „Dumitru Mangeron”, „N.V.Karpen” și la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, care au în structură inclusiv unități școlare pentru învățământul primar. În municipiul Onești sunt 352 de locuri la pregătitoare, în Moinești – 180, în Buhuși – 115, în Comănești – 217, în Dărmănești – 162, în Slănic Moldova – 36, iar la Tg. Ocna – 115. În comune, cele mai multe locuri sunt, cum era de așteptat, fiind cea mai mare comună din județ, în Dofteana, unde în cele trei școli gimnaziale sunt 96 de locuri.

Alte articole