Pentru a putea fi utilizat în scopul funcționarii unui Centru de Informare pentru Cetățeni (CIC), spațiul din strada Nicolae Titulescu ocupat în trecut de Serviciul de Stare Civilă necesită lucrări de reabilitare și amenajare corespunzătoare.

În acest context, a fost întocmită documentația tehnico-economică faza DALI, care propune mai multe categorii de lucrări ce urmează a se efectua.

Astfel, spaţiul trebuie să fie împărţit în două zonă principale: o zonă de programare şi aşteptare şi o zonă de lucru, separate prin uşă dublă de sticlă, care să poată fi închisă.

În cadrul zonei de aşteptare trebuie să existe următoarele: o zonă cu scaune pentru aşteptare, un spaţiu de amplasare a unui info-chioşc electronic de la care cetăţenii vor selecta aria de interes şi vor primi un bon cu număr de ordine pentru ghișeul (biroul) specializat în rezolvarea respectivei probleme, o masă cu scaune unde cetăţenii să poată redacta cereri, un birou de tip recepţie, unde vor fi amplasate două calculatoare şi un echipament multifuncţional pentru tipărire şi copiere, care vor putea fi utilizate de cetăţeni în scop de informare şi, contra cost, şi operat de către un angajat CIC, pentru realizarea de copii ale unor documente care urmează a fi depuse la birourile CIC sau pentru tipărirea unor documente pe care cetăţenii le au sub formă electronică, acces către o zonă cu toalete pentru public.

Valoarea totală a investițiilor este estimată la 755.000 de lei.