Municipalitatea băcăuană va premia o nouă serie de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Conform unei hotărâri de Consiliu Local, acestea vor primi o diplomă și câte 500 de lei.

La ședința din 28 iunie a Consiliului Local Bacău se va aproba lista cu familiile care vor fi premiate de data aceasta și care sunt în număr de 41.

Premierea se va face într-un cadru festiv, data și locul urmând să fie stabilite în curând.

Pentru a primi acest premiu, familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie trebuie să depună la Compartimentul de Informații Publice din Primăria Bacău o copie după certificatul de căsătorie, copie după actele de identitate din care să rezulte că au domiciliul în localitate și o cerere scrisă.