Interculturalitatea a devenit o tradiție printre elevii Colegiului Național “Ferdinand I”. Ea se impune ca o necesitate spre a răspunde cerinţelor de educaţie ale societăţii contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor faţă de aspecte interculturale, prin dezvoltarea atitudinii de empatie culturală şi interculturală, ceea ce conduce la înţelegerea alterităţii şi a refuzului discriminării.

Sub coordonarea doamnei prof. Mihaela Savin, 50 de elevi ferdinandiști, din clasele a-IX-a F, a-X-a D, E și a XI-a A, E au răspuns invitației de a fi parteneri în Proiectul “Dialoguri interculturale” cu Școala Gimnazială Pîrjol, care are drept obiectiv promovarea educației incluzive de calitate, prin intermediul unor activități comune ce valorifică tradiții și obiceiuri locale, ce aduc la un loc copii de vârste diferite, din medii sociale diferite care cooperează, împărtășesc experiențe de învățare, se împrietenesc și se ajută.

Rolul profesorului este acela de a-i determina pe elevi să conştientizeze moştenirea culturală naţională prin etalarea folclorului românesc sau prin dialoguri interculturale (mituri, legende, port popular etc.) Le-au fost alături și câțiva elevi de la Colegiul Național de Artă “George Apostu”, din clasa a-XI-a A, diriginte Daniela Bîrzu.

Liceenii au poposit mai întâi la Primăria Pîrjol, unde, după ce au colindat, domnul Primar Vasile Lupu și echipa dumnealui le-a prezentat comunitatea, a răspuns întrebărilor și a apreciat ideea acestui parteneriat.

Impresionați de unul dintre clipurile pe care UNICEF România le-a prezentat în luna august a acestui an, al cărui protagonist a fost Valentin, un copil din localitate, liceenii au obținut mai multe informații de la d-na Adriana Vrabie, expert în educație în proiectul Servicii Comunitare pentru Copii. Cu sprijinul asistentei sociale, doamna Erna Eriș, elevii au oferit familiei cadouri de sărbători.

De la Primărie doamnele directoare Silvia Lucica Nistor și Diana Leru i-au condus pe oaspeți la Școala Pustiana unde au fost întâmpinați de colegii mai mici cu colinde și dansuri tradiționale specifice comunității ceangăiești.
A urmat apoi vizita la Casa maghiară unde copiii, cadrele didactice, părinții și preotul au înlesnit un veritabil dialog intercultural bazat pe informații ”direct de la sursă” despre comunitatea din Pustiana. Așa am aflat de Robert Balint, un copil în clasa a-VIII-a, deosebit de talentat, care a obținut premiu internațional pentru interpretarea la fluier.

A fost o minunată lecție de dirigenție, o admirabilă întâlnire de suflet, iar liceenii au luat cunoștință de existența unui exemplu de conviețuire în multiculturalism în județul nostru, de colaborare fructuoasă între autoritățile locale, școală, părinți, biserica din localitate.

Și cei mici și cei mari au învățat unii de la și despre ceilalți, au pus bazele unei relații de prietenie care să dăinuiască și să aducă mai aproape de contemporaneitate tradițiile, obiceiuri ale locului. Colegii de la Pustiana vor întoarce vizita la liceeni acasă, la Colegiul ”Ferdinand I” pentru a pentru a sărbători împreună Ziua de 1 Iunie.

Alte articole