În ultima zi a lunii iulie, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău a avut loc ședința ordinară a Consilului Județean.

La întâlnire au fost prezenți 33 de consilieri județeni din 37, la ședință fiind invitați să participe și directorii executivi din aparatul propriu și instituții subordonate care au avut legătură directă cu materialele de la ordinea de zi.

După trecerea în revistă a proiectelor propuse spre aprobare, la solicitarea consilierului județean Vasile Cautiș s-a ținut un moment de reculegere pentru Victor Harpa, trecut de curând la cele veșnice, acesta fiind un bun colaborator din cadrul compartimentului „statistică” de la Consiliul Județean Bacău.

Celor 16 puncte aflate pe lista de proiecte propuse spre aprobare s-au mai alăturat încă două după care s-a trecut la votat.

Între punctele propuse s-au regăsit proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pe anul 2020, alte proiecte privind finanțarea unor drumuri județene sau schimbarea destinației unor bunuri imobiliare.

Consiliul Județean Bacău, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va depune pentru finanțare cu fonduri europene, prin POIM-axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, un proiect pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile din centrele DGASPC.
Vor fi dotate centrele rezidențiale cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea cât mai eficientă a actualei crize sanitare.

Consilierii au votat și un proiect pentru înființarea a 11 centre comunitare în județele Bacău și Vrancea, având 1250 de beneficiari. Proiectul urmărește crearea unui model de intervenție la nivel regional, în care sunt incluse 40 de localități din județul Bacău și 10 din județul Vrancea. Vor fi furnizate servicii sociale integrate pentru 1250 de persoane din 50 de localități. Vor fi dezvoltate 11 centre comunitare, dintre care 9 în județul Bacău, la Palanca, Mănăstirea Cașin, Ștefan cel Mare, Valea Seacă, Faraoani, Berești Bistrița, Plopana, Filipeni și Podul Turcului. Proiectul va fi implementat în cadrul Programului Dezvoltare Locală, finanțat din Granturile SEE, Norvegiene și de la Guvernul României.PUBLICITATE