Operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (COVID-19) pot primi, la cerere, de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, certificate de situație de urgență (CSU).

Certificatele sunt emise în două forme:

TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea lor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parțiala a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Modelul declarației pe proprie răspundere este postat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/ după serie și număr.


PUBLICITATE