Încă din anul școlar trecut, în cadrul bibliotecii „George Bacovia” a Colegiului Național „Ferdinand I” își desfășoară activitatea Cenaclul literar „Debuturi”, care urmărește să descopere talentele literare ale elevilor, să creeze un mediu favorabil exprimării și afirmării lor cu propriile creații literare.

„Privit prin prisma funcționalității lui, Cenaclul literar reprezintă o adevărată pepinieră de talente care, stimulate și bine orientate, antrenează elevii dotați pentru creația literară. El reunește elevii cu talent de creație literară, le pune în valoare potențele aptitudinale, constituind astfel un test prețios al orientării în arta scriitoricească. De asemenea, nu e deloc neglijabil rolul pe care cenaclul îl joacă în însușirea creatoare a limbii române”, ne-a declarat Gabriela Saveluc, bibliotecar, coordonatoarea acestui proiect.

Punctul de plecare în organizarea Cenaclul literar „Debuturi” îl constituie depistarea talentelor literare ale elevilor, etapă ce este urmată de prezentarea în plen a creațiilor literare (poezie, proză, teatru), iar specialiștii invitați emit judecăți de valoare asupra lucrărilor prezentate.
O astfel de activitate a avut loc și înainte de vacanța intersemestrială, când s-a desfășurat a III-a ediție a cenaclului.

Și-au prezentat creațiile elevii care s-au afirmat în edițiile precedente, respectiv: Cosmin Hongu, clasa a XII-a A, roman; Andreea Ghirvu, clasa a XII-a B, proză; Livia Zăbrăuțanu, clasa a XII-a F, poezie; Roxana Sociu, clasa a XI-a B, proză, Marius Constantin Bodolică, clasa a XI-a B, poeme; Livia Retea, clasa a XI-a A, proză; Robert Ionuț Hasan, clasa a XI-a A poezie; Miriam Parasciva Ichim, clasa a IX-a B, poezie. De asemenea, au bătut la porțile afirmării membri noi: Roxana Petrea, clasa a IX-a B, roman în limba engleză; Emilia Mardare, clasa a X-a A, teatru și Nicoleta Toader, clasa a IX-a F, poezie.

Cei care au apreciat și judecat aceste creații au fost criticul, istoricul literar, scriitorul Petre Isachi, scriitoarea Cristina Ștefan, reprezentanta Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, scriitoarea și traducătoarea Cecilia Moldovan și scriitoarea Mara Paraschiv.PUBLICITATE