DATE GENERALE PRIVIND ALEGERILE PREZIDENȚIALE
Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.

În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Primul tur va avea loc în data de 10 noiembrie 2019, iar cel de-al doilea, în data de 24 noiembrie 2019.

Mandatul Președintelui României este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului.

Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales.

Mandatul Președintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Cine are dreptul de a fi ales?
Orice cetățean român care are drept de vot, are domiciliul în țară şi a împlinit, până în ziua de alegerilor inclusiv, cel puţin 35 de ani poate fi ales în funcţia de Preşedinte al României.

Cine nu poate candida la alegerile prezidențiale?
Persoanele care au îndeplinit anterior funcția de Președinte al României, pentru două mandate;
Persoanele care nu au cetățenie română și domiciliul în țară;
Persoanele care nu au drept de vot.

Care este rolul Președintelui României?
Președintele reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. El veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

Care sunt atribuțiile Președintelui României?
Atribuții în raport cu Guvernul

Desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament;

În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului;

Poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită;

Poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii;

Prezidează şedinţele Guvernului la care participă.

b. Atribuții în raport cu Parlamentul

Adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii;
După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură;
După consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la problemele de interes naţional;
Promulgă legile adoptate de Parlament.

c. Atribuții în domeniul politicii externe

Încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern şi le supune spre ratificare Parlamentului;
La propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

d. Atribuții în domeniul apărării

Este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

Poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare;

În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.

e. Alte atribuții

Conferă decorații și titluri de onoare;
Acordă gradele de mareșal, de general și de amiral;
Numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
Acordă grațierea individuală.
 
Calendar electoral
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în 2019 poate fi consultat aici

Când începe și când se încheie campania electorală pentru alegerile prezidențiale?
Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor (respectiv în data de 12 octombrie 2019) şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00 (respectiv în data de 9 noiembrie 2019). În cazul organizării turului II de scrutin, campania electorală începe la data de 15 noiembrie 2019 și se încheie la data de 23 noiembrie 2019, la ora 7,00.
Cum se votează în străinătate?
Cetățenii înregistrați pe www.votstrainatate.ro ca alegători în străinătate pot vota prin corespondență sau la o secție de votare mai aproape de casă.
Votarea la secțiile de votare din străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00*, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00*.
* cu posibilitatea de prelungire până la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.
Cum este reglementată finanțarea campaniei electorale și controlul acesteia?
Campania electorală este finanțată de la bugetul de stat, controlul fiind realizat de Autoritatea Electorală Permanentă în baza Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce poate realiza sondaje la ieșirea de la urne?
Pot efectua sondaje la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central în acest sens, prin decizie.

Contact Biroul Electoral Central
www.bec.ro
Strada Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București
Tel: +40 21 313 74 79
+40 21 313 67 66
+40 21 313 02 10
Fax: +40 21 313 51 96
email: secretariat@bec.ro

Contact Autoritatea Electorală Permanentă
www.roaep.ro
Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 030084
tel. +40 21 310 08 24
fax: +40 21 310 13 86
e-mail: registratura@roaep.ro; relatii.publice@roaep.ro


PUBLICITATE