Datele publicate de Direcția Județeană de Statistică Bacău indică faptul că, în primele șapte luni ale acestui an, economia a crescut față de perioada similara a anului trecut. S-au înregistrat creșteri ale producției industriale, la exporturi (dar și la importuri), a explodat turismul, a crescut puțin numărul salariaților. În același timp, șomajul rămâne la cote mari iar  salariile din județ sunt sub media pe țară. (Răzvan Bibire)

Creștere cu 10 procente a producţiei industriale

Producţia industrială totală realizată în luna IULIE 2021 a crescut cu 18,0% în serie brută faţă de media anului 2020. Comparativ cu luna IULIE 2020 producţia industrială totală a fost mai mare cu 10,5%, iar faţă de luna IUNIE 2021 aceasta a crescut cu 4,4%. În primele șapte luni ale acestui an, producţia industrială totală a crescut faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020 cu 10,4%, datorită creșterilor înregistrate în industria prelucrătoare (+10,5%). În luna IULIE 2021 indicele valoric al cifrei de afaceri a unităţilor industriale din judeţul Bacău a fost mai mare cu 30,4% comparativ cu luna IULIE 2020, iar faţă de luna IUNIE 2021 a crescut cu 11,2%. În primele șapte luni din 2021, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, a fost mai mare cu 27,9% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturi mai mari, importuri și mai mari

Volumul exportului după sediul agentului exportator a fost în luna MAI 2021 de 86,468 milioane de euro FOB, de 1,8 ori mai mare decât luna corespunzătoare a anului 2020 şi în creștere cu 0,5% faţă de luna anterioară. Cea mai mare pondere în volumul mărfurilor exportate îl deţine secţiunea “materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea“ (34,3%), urmată de secţiunile: “mașini produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe“ (13,3%) și “materii textile şi articole din acestea” (11,9%).

În perioada 1.01.—31.05.2021, volumul exportului a fost de 392, 959 milioane de euro FOB, cu 39,4% mai mare decât perioada corespunzătoare a anului 2020. Volumul importului după sediul agentului importator a fost în luna MAI 2021 de 123,877 milioane de euro, cu 68,5% mai mare decât luna corespunzătoare a anului 2020 şi în creștere cu 7,2% faţă de luna anterioară. Cele mai mari ponderi în total importuri le deţin “metale comune şi articole din acestea“ (31,1%), urmate de secţiunile “maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice” (12,8%) şi “materii textile şi articole din acestea” (8,5%).

În perioada 1.01.—31.05.2021, volumul importului a fost de 536,366 milioane de euro CIF, cu 36,2% mai mare decât perioada corespunzătoare a anului 2020. Soldul balanţei de comerţ exterior (FOB/CIF) în luna MAI 2021 a fost negativ, fiind de minus 37,409 milioane de euro, iar în perioada 1.01.-31.05.2021 a fost negativ, de –143,407 milioane de euro. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi (FOB/CIF) a fost în perioada 1.01.—31.05.2021 de 73,3%, faţă de 77,2% înregistrat la nivelul ţării.

Turiștii, în creștere, evită hotelurile și preferă bungalow-urile

În luna IULIE 2021 în judeţul Bacău numărul unităţilor de cazare (cu o capacitate de cazare existentă de minim 10 locuri-pat) care au funcţionat a fost de 126 unităţi, acestea oferind un număr de 4.618 locuri de cazare. Comparativ cu luna IULIE 2020, numărul de unităţi a crescut cu 14 unități (+12,5%), iar numărul de locuri oferite turiştilor a crescut cu 336 locuri (+7,8%). Comparativ cu luna IUNIE 2021, numărul unităţilor de cazare a crescut cu 13 unități (+11,5%), iar numărul de locuri oferite turiştilor a crescut cu 367 locuri (+8,6%). Pe total judeţ Bacău, în luna IULIE 2021 s-a realizat un indice de utilizare netă a locurilor de cazare de 27,1%, mai mare decât cel înregistrat în luna IULIE 2020 (18,6%) şi mai mare decât cel înregistrat din luna IUNIE 2021 (20,9%). Pe tipuri de unităţi de cazare cel mai mare indice s-a înregistrat în bungalouri (42,7%), în timp ce pe zone turistice cel mai mare indice s-a înregistrat în stațiuni balneare (40,3%).

Numărul sosirilor turiştilor în luna IULIE 2021 a fost de 18.144 persoane (95,6% români şi 4,4% străini). Comparativ cu luna IULIE 2020, numărul sosirilor turiştilor a crescut cu 7.333 persoane (+67,8%), iar faţă de luna IUNIE 2021 acesta a înregistrat o creștere cu 4.984 persoane, respectiv +37,9%.

În perioada 01.01.-31.07.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a fost în judeţul Bacău de 79.803 persoane, din care 97,1% turişti rezidenţi în România şi 2,9% turişti nerezidenţi.

Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020, numărul acestora a crescut cu 37.847 sosiri pe total (+90,2%), ca urmare a creșterii numărului de sosiri a turiştilor rezidenţi cu 37.240 (+92,5%), în timp ce numărul sosirilor celor nerezidenţi a crescut cu 607 (+36,0%).

Crește numărul salariaților, scade cel al pensionarilor

La sfârşitul lunii IULIE 2021 efectivul de salariaţi din judeţul Bacău a fost de 118.939 persoane, mai mare cu 236 persoane comparativ cu sfârşitul lunii IUNIE 2021 (+0,2%) şi cu 4.034 persoane mai multe faţă de finele lunii IULIE 2020 (+3,5%). În judeţul Bacău la sfârşitul lunii IULIE 2021, 2,5% din salariaţi lucrau în “agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură şi piscicultură”, 38,5% în “industrie şi construcţii” şi 59,0% în “servicii”. Salariaţii din judeţul Bacău reprezintă 19,3% din totalul salariaţilor din Regiunea de Nord-Est.

În trimestrul II 2021, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat, în judeţul Bacău, a fost 139.879 persoane, revenind în medie 118 pensionari la 100 salariaţi. Faţă de trimestrul I 2021, numărul pensionarilor a scăzut cu 133 persoane (-0,09%), iar faţă de trim. II 2020 acesta a scăzut cu 625 persoane (-0,44%). Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Bacău, în trimestrul II 2021 a fost de 1.570 lei, mai mică decât pensia medie înregistrată la nivelul ţării, în acelaşi trimestru, cu 31 lei (-1,94%).

Câştigul salarial mediu net a fost în judeţul Bacău de 3.251 lei (RON)/persoană, cu 294 lei (RON)/persoană mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-8,3%). Salarii medii nete peste media judeţului s-au înregistrat în “servicii” şi “agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit”, iar sub media salariului din judeţ se află activitatea “industrie şi construcţii”. În prețuri comparabile, faţă de luna IUNIE 2021 câştigul salarial mediu net la nivelul judeţului a crescut, în preţuri comparabile, cu +0,6%, iar faţă de luna IULIE 2020 acesta a înregistrat o creștere, în preţuri comparabile, cu +0,4%.

Campioni la șomaj

Potrivit  datelor furnizate de Agenția Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii IULIE 2021 era de 12.042 persoane, cu 82 persoane mai multe decât la sfârşitul lunii IUNIE 2021. Din numărul total de şomeri, 13,7% sunt şomeri indemnizaţi şi 86,3% şomeri neindemnizaţi. Pe categorii socio-profesionale, din cei 1.651 şomeri indemnizaţi, 55,3% sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi   profesionale, 33,8% persoane cu studii liceale şi postliceale şi 10,9% persoane cu studii superioare. Din total şomeri indemnizaţi, 54,9% sunt femei, iar în total şomeri neindemnizaţi femeile reprezintă 38,7%. Repartiţia şomerilor pe medii este de 21,4% în urban şi 78,6% în rural.

Rata şomajului calculată ca raport între numărul total de şomeri şi populaţia activă civilă a fost în judeţul Bacău la sfârşitul lunii IULIE 2021 de 5,6%, la fel ca în luna precedentă, media pe ţară fiind de 3,0%. Pe ţară judeţul Bacău se situează pe locul 37 cu o rată a şomajului de 5,6%, pe primul loc situându-se judeţul Ilfov (0,6%), iar pe ultimul loc judeţul Vaslui (7,2%). Ponderea numărului de şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii în populaţia după domiciliu în vârstă de 18-62 ani a fost de 2,6% în judeţul Bacău.

Scad investițiile

În perioada 1.01.– 30.06.2021 volumul total de investiţii realizat de către agenţii economici aflaţi în eşantionul Direcției Județene de Statistică a fost cu 17,1% mai mic faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020. În structura investiţiilor cea mai mare pondere o deţin unităţile cu proprietate integral privată 72,49% (faţă de 86,46% în perioada 1.01.– 30.06.2020). Celelalte forme de proprietate deţin următoarele ponderi în volumul de investiţii realizat la nivelul judeţului: proprietatea publică de interes naţional şi local 9,66% (faţă de 10,75% în perioada 1.01.–30.06.2020), proprietatea integrală străină 5,29% (faţă de 1,48% în primele șase luni din 2020), proprietatea mixtă 9,50% (faţă de 1,28% în primele șase luni din 2020) şi proprietatea integrală de stat 3,05% (faţă de 0,04% primele șase luni din 2020).

În structură, 34,33% sunt lucrări de construcţii (faţă de 47,34% în primele șase luni din 2020), 45,52% sunt utilaje cu montaj şi fără montaj (faţă de 33,82% în primele șase luni din 2020), 16,65% sunt mijloace de transport (faţă de 13,05% în perioada 1.01.– 30.06.2020) şi 3,51% alte cheltuieli de investiţii (faţă de 5,78% în perioada 1.01.– 30.06.2020).

Construcțiile: valoare mai mare, locuințe mai puține

În perioada 1.01.–30.06.2021 valoarea lucrărilor de construcţii a fost în creştere cu 11,2% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020. Din volumul total de lucrări de construcţii realizat în primele șase luni din 2021, 95,57% sunt lucrări de construcţii noi (faţă de 88,77% în perioada 1.01.–30.06.2020), 2,59% sunt lucrări de reparaţii capitale (faţă de 6,65% în perioada 1.01.– 30.06.2020) şi 1,84% sunt lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (faţă de 4,57% în perioada 1.01.– 30.06.2020).

În perioada 1.01. – 30.06.2021 s-au dat în folosinţă 373 locuinţe (54 în mediul urban şi 319 în mediul rural). Faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020 numărul total al locuinţelor terminate şi date în folosinţă a fost mai mic cu 106 locuinţe.

Pe surse de finanţare situaţia se prezintă astfel: din surse proprii ale persoanelor fizice (populaţiei) s-au terminat 373 locuinţe executate în regie proprie, iar din surse proprii ale persoanelor juridice și din subvenţii bugetare, locuinţe pentru tineri în regim de închiriere şi credite ipotecare nu s-au dat în folosinţă nicio locuinţă.

La 30 IUNIE 2021 erau în curs de execuţie un număr de 3.118 locuinţe, din care 3.090 din fondurile populaţiei şi 28 din alte fonduri.

Mai multă carne

În perioada 1.01-31.07.2021 s-a obţinut o producţie de carne din sacrificări şi vânzări pentru sacrificare de 43.620 tone, mai mare cu 3.149 tone comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020. 94,9% din producţia de carne s-a vândut la piaţă (direct sau unităţilor de creştere, îngrăşare, industrializare), diferenţa de 5,1% fiind consum familial. De asemenea, s-au mai obţinut 495,7 mii hl lapte de vacă şi 87,3 milioane bucăţi ouă consum.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE