Editura Dacoromână TDC a tipărit ediţia a doua a monumentalei lucrări a criticului și istoricului literar Ion Rotaru, „O istorie a literaturii române de la origini până în prezent”. Într-un format de excepție (36/24 cm., 1400 pagini, legată, cusută, cartonată, supracopertă model nou), lucrarea a fost deja lansată la Uniunea Scriitorilor din România. Universitarul Mihail Diaconescu, critic literar, a argumentat că „autorul a reușit să-și depășească maestrul [George Călinescu]”. Geo Stroe, directorul editurii, sintetizând (și) ultimele percepții ale criticii literare, ne prezintă „portretul” lucrării… „Este, sub aspectul volumului de lucru […],unică în istoriografia română, prezentând un număr mai mare de autori decât Călinescu. Și numărul de pagini este mult mai mare. Porneşte din preistorie, de la tăbliţele de la Tărtăria, de la poetul Ovidiu care a scris şi în limba dacilor, dezvoltă prezentarea critică a fenomenului literar până în iarna anului 2006. Lucrarea îi cuprinde pe toţi autorii valoroşi care au scris în româneşte, indiferent de naţionalitate, din lumea întreagă, din Basarabia şi Bucovina de Nord, sudul Dunării, din Ucraina şi din toată Europa, din diaspora noastră din America, Israel şi alte ţări în care au fost și sunt scriitori români sau de altă naţionalitate care au scris în limba română. Este completă în timp, pentru că reprezintă peste 2000 de ani de literatură dacoromânească. George Călinescu cercetează doar aprox. 500 de ani: de la 1500 până la 1940.
Este redactată ca o valoroasă poveste a aventurii spiritului literar dacoromânesc în timp, de la origini până în prezent, ca o manifestare a sa în spaţiul european carpato-ponto-dunărean şi universal. Este cea mai valoroasă sinteză a ideilor literare din întreaga românime, din ţară şi din străinătate. Această carte a cărţilor culturii noastre este o adevărată Biblie a literaturii române. Totodată, este cea mai amplă şi voluminoasă, cea mai reprezentativă, cea mai riguroasă şi obiectivă lucrare de sinteză a culturii române tipărită până în prezent în România. Este foarte utilă pentru stimularea creativităţiituturor creatorilor de literatură[…].Este cea mai mare lucrare de sinteză a culturii române tipărită de autor unic în România. Astfel de lucrări de sinteză culturală a fenomenului literar apar la un secol sau la o jumătate de secol în viaţa unei naţiuni. Este un adevărat paşaport pentru eternitate al identităţii culturii naţionale româneşti în Uniunea Europeană, dar şi pentru autorul care reuşit să-și vadă încununarea muncii sale de peste o jumătate de secol: ediţia întâia a prezentei lucrări. Şi nu am văzut autor mai fericit, în viaţa mea, decât prof. Rotaru care şi-a văzut «cărţoiul» – cum îşi alinta mulțumit lucrarea sa. După câteva zile, a trecut în eternitate[…] Este o operă aproape irepetabilă în timpul viitor. Probabil va fi aproape imposibil ca un singur autor să mai poată reuşi o astfel de sinteză într-o viaţă de peste 50 de ani de lucru. Ion Rotaru devenise o adevărată maşină de citit. S-ar putea să fie ultima istorie literară românească scrisă de un singur autor”. Editura va traduce lucrarea în limbile engleză, franceză, chineză, germană, rusă şi spaniolă. Lucrarea (cu tiraj limitat) poate fi cumpărată de la sediul editurii sau comandată prin poştă.