Conform Calendarului de desfasurare a concursului
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, astazi incep probele de concurs la titularizare pentru 92 din totalul de 1.750 de candidati din judetul Bacau.

Astazi se vor organiza si desfasura probele practice/orale an profilul postului, pentru cei 92 de candidati anscrisi la discipline tehnice (C.T. aA. Saligny”, C.T. aN.V. Karpen”, Colegiul Economic aI. Ghica”), educatie fizica si sport (la Clubul Sportiv Scolar Bacau), arte (la Palatul Copiilor, Liceul de Arta aG. Apostu”), informatica si TIC (la C.N. aGh. Vranceanu”), cultura si civilizatie an limba engleza (la Palatul Copiilor). Locurile si orele de desfasurare pentru fiecare proba sunt afisate pe site-ul http://isj.bc.edu.ro/. Pe 15 iulie 2009, se vor desfasura probele scrise, rezultatele afisandu-se pe 17 iulie. antre 17 si 19 iulie, se vor anregistra contestatiile (an termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor), pe 20 iulie, va avea loc rezolvarea contestatiilor si, pe 21 iulie, se vor afisa rezultatele definitive. an perioada 22-29 iulie, se va realiza repartizarea candidatilor admisi la concurs, iar pe 31 iulie se vor emite si comunica deciziile de repartizare pe post/catedra. an judetul Bacau, exista 625 de posturi/catedre titularizabile si 3.577 de posturi/catedre netitularizabile. La cele doua centre de concurs, de la aA. Saligny” si aFerdinand I”, si-au depus dosarele de anscriere 1.750 de candidati.
[ad#stire] Comisiile de concurs se constituie la nivel judetean, atributiile comisiilor fiind cele prevazute de Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Pentru fiecare disciplina de concurs, se elaboreaza subiecte mixte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective.

Gabriel Pop