”Agricola Bacău se poziționează de mulți ani în top 3 cei mai mari angajatori din județul Bacău (un număr mediu de 2.800 băcăuani lucrează în Grupul AGRICOLA), este contributor semnificativ la bugetul de stat, tradiția și produsele noastre fiind recunoscute în piața românească și pe multe piețe externe. Rădăcinile Agricola demonstrează o expertiză de mai multe zeci de ani în activitățile pe care le derulăm cu credință și cu respectarea legislației în toate aspectele ei. Suntem o companie responsabilă, care funcționează conform principiilor de dezvoltare durabilă, cu respect față de mediu și comunitatea locală.

 De la înființarea Agricola International S.A., în 1992 și până în prezent compania a investit 180 de milioane de euro în toate firmele care fac parte din Grupul Agricola. Contribuim cu aproximativ 17 milioane euro anual în taxe și impozite, ne implicăm în proiecte de responsabilitate socială adresate fie persoanelor defavorizate, categoriilor de elevi care nu beneficiază de condiții adecvate de experimentare practică a cunoștințelor lor, diverselor activități publice subfinanțate, achiziționării de aparatură medicală pentru comunitate, excelenței ori competitivității în diverse domenii: sănătate, educație, cultură, sport.

 Toate investițiile de modernizare și dezvoltare făcute de Agricola în ultimii 30 de ani și-au dovedit în timp utilitatea socio-economică pentru comunitatea locală și națională.

Suntem parte a comunității locale și recunoaștem, alături de performanțele activității noastre și lucruri pe care le facem mai puțin bine, dar la a căror îmbunătățire lucrăm. Planurile de extindere urbanistică au atras de-a lungul timpului și neplăceri, de exemplu cele olfactive (care s-au repetat totuși la intervale mari de timp) generate de platforma de gunoi din nordul municipiului, ale cărei mirosuri, deși nepericuloase pentru oameni, produceau disconfort. Aveam la vremea aceea un contract cu o companie italiană care se angajase și ar fi trebuit să continue să ridice dejecțiile de păsări în vederea prelucrării ori neutralizării. A dat însă faliment compania respectivă și de aceea în anul 2020 am apelat la soluția relocării acestei activități, departe de zona urbană.

 Continuăm, cu eforturi financiare semnificative, să îmbunătățim activitățile noastre, timpii de lucru, condițiile și securitatea în care angajații Agricola lucrează. Ținem pasul cu cerințele vremurilor moderne, prețuim oamenii drept cea mai prețioasă resursă a noastră. De asemenea, trecem împreună prin această perioadă dificilă, investim în continuare cu încrederea revenirii întregii societăți la o normalitate pe care noi înșine o definim și construim”.

Grigore Horoi

 Președinte Grup AGRICOLA

 

  Ne-am comportat dintotdeauna ca o companie responsabilă

 Pandemia ne-a înghețat planul de creștere a afacerii prevăzut pentru anul 2020 și estimăm o comprimare a cifrei de afaceri de până la 10% față de 2019.

 În același timp, având în vedere specificul activității noastre, care nu permite decât într-o extrem de mică măsură telemunca, am acordat prioritate siguranței angajaților noștri și am luat încă de la declanșarea crizei măsuri costisitoare dar absolut necesare pentru diminarea riscurilor de contaminare. Suntem o companie care produce hrană, din categoria produselor de bază, astfel încât ne-am asumat rolul pe care-l avem în structura critică națională de securitate alimentară fără să întrerupem nici o zi livrările de produse către clienții noștri.

 Suntem recunoscători angajaților noștri care au înțeles, au conștientizat și au respectat măsurile impuse și au reușit până la acest moment să vină zi de zi la locurile lor de muncă și să asigure continuitatea activității. Am avut o rată de infectare cu Covid-19 sub 2% și am asigurat angajaților companiei posibilitatea de a-și face testele PCR gratuit în cazuri de suspiciune, în egală măsură cu monitorizarea atentă a contextului epidimiologic.

 Am înțeles nevoile angajaților și a familiilor acestora de a-și continua viața în noua normalitate și nu am operat reduceri de personal, păstrând veniturile salariale de dinainte de pandemie, în ciuda greutăților legate de căderea abruptă a piețelor de export și de reducerea drastică a consumului în HoReCa, concomitent cu anul cel mai secetos din ultimul deceniu.

 În anul 2019 am demarat investiția de modernizare a abatorului de păsări care a avut la bază dezideratul de a ușura programul de activitate al angajaților noștri în egală măsură cu o creștere a productivității. Modernizarea privește în primul rând creșterea capacității  de sacrificare orară și reducerea timpului de lucru de la 10 ore la programul normat de 8 ore, având în vedere diversificarea și creșterea sortimentelor noastre din carne de pasăre cu valoare adăugată.

 Pentru dezvoltarea regională am considerat că este un argument valoros să consolidăm și să creăm premisele de dezvoltare pentru viitor ale unei activități de producție industrială în județul Bacău care angrenează numai în activitatea de creștere, procesare și comercializare a cărnii de pasăre peste 2000 de angajați cu un coeficient de multiplicare de 8 în lanțul valoric socio-economic (existența unui loc de muncă în Agricola generează prin efect existența altor 8 locuri de muncă în amontele și avalul activității).

 Încheiem parțial acestă investiție de peste 16 milioane de Euro la sfârșitul acestui an, în ciuda unor greutăți foarte mari întâmpinate în această perioadă de pandemie, dar cu convingerea că va asigura sustenabilitatea activității noastre pe termen lung.

 Ne-am comportat dintotdeauna ca o companie responsabilă față de comunitate și prin acțiunile de ajutor direct atât către categorii defavorizate dar și către zona de excelență. În  egală măsură, am investit și continuăm să o facem în bunele practici de mediu. Nu putem ignora dezvoltarea urbanistică a orașului Bacău, dar avem convingerea că oamenii de bună credință din orașul nostru pot înțelege aceste eforturi și că autoritățile pot să sprijine spiritul de comunitate pe baza respectării legii și, în egală măsură, pe respectarea drepturilor reciproce, cu obiectivitate.”

 Tatiana Cimpoeșu

 Vicepreședinte AGRICOLA INTERNATIONAL S.A.

 

 Continuăm dezvoltarea sustenabilă

 “Pandemia COVID 19 a generat o serie de mari provocări și companiei SALBAC. Am fost puși în situația să luam măsuri în timp real, conform procedurilor impuse, care să permită continuarea activității fără sincope majore pe întreg fluxul tehnologic, prin adaptarea și redimensionarea producției în funcție de cerințele consumatorilor, protejarea angajaților pentru asigurarea unor medii de lucru sigure, astfel încât să putem realiza un echilibru în business-ul nostru.

 Facem parte din Grupul AGRICOLA, unul dintre cele mai mari grupuri din România care furnizează produse alimentare, oferind calitate, siguranță și transparență. Elementele cheie ale recunoașterii noastre sunt respectul față de tradiție și valorile transmise nouă de predecesori, spiritul de familie – pentru că suntem o familie de gospodari, curajul de a inova și pasiunea pentru lucrul bine făcut.

 Anual continuăm și îmbunătățim politica de mediu a companiei prin implementarea unor măsuri de reducere a consumului și optimizare a resurselor ce vizează limitarea impactului activității noastre asupra mediului.

 De asemenea, an de an compania SALBAC își stabilește o serie de obiective în domeniul calității și siguranței alimentului pe care le urmărim îndeaproape și le îndeplinim, și anume:

• recertificarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței alimentului;

• realizarea 100% a planului de instruire propus;

• efectuarea auditurilor interne și externe conform graficului anual;

• actualizarea documentelor conform standardelor și legislației în vigoare;

• reducerea numărului de reclamații și neconformități;

• reducerea numărului de aditivi (legali) folosiți la fabricarea produselor.

Acordăm o atenție deosebită atât echipei noastre, măsurându-ne efortul prin auditul de responsabilitate socială, cât și prin îmbunătățirea produselor realizate: dorim să fie cât mai sănătoase și să contribuie cât mai mult la asigurarea unei diete echilibrate a consumatorilor noștri.

În acest sens, în anul 2018, în cadrul companiei SALBAC am realizat o investiție importantă prin înființarea unei Stații pilot de cercetare în cadrul căreia inovăm sortimente noi de produse. Testele pe care le-am realizat în cadrul acestei stații ne-au ajutat să reducem numărul de aditivi alimentari, respectiv eliminarea monoglutamatului de sodiu din produsele crud-uscate și fiert-afumate, precum și a colorantului carmin din produsele crud-uscate. Am obținut astfel produse de o calitate net superioară.

Apa este o componentă cheie a succesului industriei din care facem parte, de aceea suntem preocupați de reducerea consumului acestei resurse. La nivelul SALBAC recuperăm condensul rezultat din producerea aburului necesar în procesele tehnologice și îl refolosim în centrala termică. De asemenea, în timpul iernii, folosim aerul din exterior pentru climatizarea depozitelor, iar acest lucru conduce la diminuarea cantității de apă folosită pentru răcirea agentului frigorific în condensatoare.

 Suntem deciși să continuăm dezvoltarea sustenabilă a companiei SALBAC pentru a contribui la un viitor sigur atât pentru angajați, cât și pentru clienții și partenerii noștri. Întotdeauna actiunile pe care le asumăm au fost făcute cu responsabilitate.”

 Angelica Șmil Bobouțanu

Director General SALBAC S.A.

 

Reușita proiectelor ține de viziune

 “Perioada crizei sanitare pe care am traversat-o până acum ne-a ajutat să conștientizăm o dată în plus responsabilitatea pe care o avem față de salariați și familiile lor: să fim la nivelul așteptărilor lor, iar aici mă refer la siguranța locului de muncă, la asigurarea constantă a veniturilor, la protecția și grija din punct de vedere al siguranței și sănătății în muncă.

 Echipa EUROPROD a urmat o viziune a dezvoltării pe termen lung, a gestionat cu maturitate infuențele venite din exteriorul business-ului, la care cu toții suntem supuși deseori și a extras eventualele oportunități angrenându-le cât mai eficient în consolidarea activității specifice, aceea a dezvoltării produselor de tip convenience, respective specialități din carne sau vegetale ready to eat ori semipreparate.

 Astfel, nu doar că am asigurat locuri de muncă într-o perioadă grea pentru societate; am făcut angajări când alte companii făceau restructurări de personal, am contribuit constant la bugetele de stat și locale.

 Avem încredere că viziunea pe termen lung este o abordare sustenabilă – chiar și în aceste momente când orice planificare pare sortită eșecului – deoarece reușita proiectelor ține de viziune.”

 Lucica Benedic

 Director General EUROPROD S.A.

Introspecție în esența brandului

Una din temele de actualitate în sfera bunurilor de larg consum este aceea menită de a diferenţia brandurile foarte prezente în viața consumatorilor, să distingă oamenii care dau brandurilor caracterul de excepție. Este vorba despre cum au înţeles brandurile prezentul şi mai ales viitorul, despre cum au influenţat piaţa, consumatorii şi competitorii, despre modelul de dezvoltare care a determinat și determină transformarea lor continuă.

 Reținem, pentru început, câteva expresii cheie: diferențiere, influență, piață, consumatori, caracter, prezent, dezvoltare, transformare, viitor – adică repere prin care însăși viața trăită cu obiectiv, cu sens, îndrumă.

 Brandul AGRICOLA izvorăște dintr-o zonă a României care istoric rezonează profund cu obiceiurile și valorile împământenite în așezările răzeșilor, cu accentul oleacă mai repezit specific regiunii și cu mișcarea mai vioaie a gospodarilor de aici. E împământenit în luncile verzi ale Bistriței și Siretului, de unde a însușit curgerea, continuitatea.

 AGRICOLA este un brand românesc, cu rădăcini care susțin voința, meșteșugul și creativitatea tuturor românilor de zeci de ani. Nu este un brand răsărit din vreo idee genială, ci are ca izvor dragul de muncă, de pricepere, autodefinire și voință de a evolua. Este martor al vremurilor trecute și întreprinzător al vremurilor de astăzi. Nu este un brand «de Capitală», cu prezență insinuată în toate agendele de lucru, ci discursiv mai mult pe mesele consumatorilor, afirmând acum, mai mult ca oricând: Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

 AGRICOLA este o prezență a vieții de zi cu zi a consumatorilor săi, în cele mai variate momente de relaxare în mijlocul familiei și celor dragi, la oricare dintre mesele zilei: mic dejun, prânz sau cină – fiecare dintre acestea o sărbătoare a apropierii și comuniunii între oameni.

 Timpul, priceperea, învățarea continuă, creativitatea și energia oamenilor care dau substanță brandului au generat consistență și chiar excelență în consolidarea categoriilor de food cu care AGRICOLA este prezentă în piață: carne de pasăre, specialități crud-uscate, preparate din carne fiert-afumate, produse de tip convenience, ouă proaspete și lactate.

 Brandul AGRICOLA a traversat în tot acest timp – în care s-a adaptat tendințelor, s-a dezvoltat în direcția așteptărilor și a inovat în linia năzuințelor societății moderne – momente socio-economice dificile, crize de tot felul. Și le-a depășit de fiecare dată, îndrăzneț, vizionar și cu multă muncă.

 În plină desfășurare a crizei din 2009, AGRICOLA a ales o strategie a diferențierii în piață și chiar a creșterii volumelor, deși vorbim în general despre comodities.

 A început cu Puiul Familist (cu patru pulpe), pentru ca o carcasă de pui să poată satisface dorința unei alocări juste a pieselor la masa majorității familiilor de români.

 AGRICOLA a mizat în același timp, înaintea oricărui alt brand, pe dezvoltarea produselor de calitate superioară în categoria preparatelor din carne crud-uscate, care se insinua încă de atunci pe un trend ascendent în preferințele consumatorilor. Agricola deține până în prezet poziția de lider de piață detașat pentru Salamul de Sibiu și lider în segmentul specialităților crud-uscate.

 A dăruit românilor, câțiva ani mai târziu, Puiul Fericit – primul pui cu creștere lentă, hrănit vegetal, preponderent cu porumb, cu o consistență a cărnii, gust și aspect mult mai apropiate de cea a puilor crescuți altădată în curtea bunicii. AGRICOLA a deschis, practic, acest segment al pieței cărnii de pasăre în România, în linia tendințelor dezvoltate de țările europene care au oferit alternativă consumatorilor de pui broiler.

Este primul brand care a asumat existența acestui segment pe piața internă și poziționarea onestă a prețului unui astfel de produs.

 Nu de mulți ani a așezat cu drag în rafturi Cocoșelul de Pădure – primul coquelet proaspăt românesc, obținut din găini cu creștere lentă, în condițiile în care oferta se mărginea la importuri congelate.

 AGRICOLA a deschis, susținut și consolidat în toți acești ani categoria de produse de tip convenience: ready to eat ori semipreparate din carne și vegetale – cu excelență în obținerea produselor fără E-uri – dedicate tinerilor care au mai puțin timp alocat gătitului.

 În seria inovațiilor dedicate încurajării stilului de viață sănătos și-o alimentație pe măsură, Brandul AGRICOLA a lansat de câțiva ani Ouăle Ochioase și Ouăle Inimoase – inovații susținute prin cercetări documentate științific, susținute inclusiv cu fonduri externe) – primele ouă îmbogățite pe cale naturală cu Omega 3, antioxidanți și Luteină (prin adăugarea în hrana păsărilor de lucernă, semințe de struguri și semințe de in), ca alternativă la administrarea de suplimente în prevenirea și combaterea diverselor afecțiuni. A dedicat mai apoi copiilor Ouăle Supererou, care conțin la un loc toate aceste suplimente funcționale în cea mai pură proteină existentă.

 Nu mai departe de începutul anului 2021, AGRICOLA va lansa în piață un alt produs care să garanteze un plus de sănătate oamenilor și care face parte din aspirațiile consumatorilor din România.

 Toate distincțiile locale și internaționale pe care produsele inovatoare și diferențiatoare ale brandului AGRICOLA le-au adjudecat pentru calitate și gust, fie că acestea vin ca urmare a votului consumatorilor, ale partenerilor din retail ori a unor jurii internaționale alcătuite din chefi de renume constituie o motivație profundă de a regenera continuu energia și esența AGRICOLA.

 Pentru că AGRICOLA înseamnă, de fapt, oameni. Iar oamenii trăiesc frumos din energia pe care și-o dăruiesc unul celuilalt.

 Cine mănâncă împreună rămâne împreună!PUBLICITATE