Pentru că nu au îndeplinit unele condiții prevăzute în Ordinul Ministrului Educației 3732/2013, cu modificările si completările ulterioare, s-a hotărât ca din acest an școlar 7 unități de învățământ din Bacău și județ să li se revoce denumirea de „Colegiu”.


PUBLICITATE

Este vorba despre Colegiul „Grigore Antipa” Bacău, care va purta denumirea de Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, Colegiul „Henri Coandă” Bacău denumit acum Liceu Teoretic „Henri Coandă”, Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Onești tranformat în Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău denumit de acum Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău revocat ca Liceu Tehnologic „Dumitru Mangeron”, Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși denumit în continuare Liceu Teoretic „Ion Borcea” și Colegiul Tehnic „Petru Poni” Onești care se numește de acum Liceul Tehnologic „Petru Poni”.

Conform art. 4 și 7 din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, acestea își păstrează titlul de colegiu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii minimale: contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi sportului, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional; activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale; perioada de activitate relevantă a unităţii de învăţământ este de peste 75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu Naţional, sau de peste 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu vocaţional, pentru acordarea titlului de Colegiu; calitatea personalului didactic titular reflectată prin ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat, implicarea în activitatea de cercetare ştiinţifică sau pedagogică, lucrări ştiinţifice sau pedagogice publicate etc; calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ reflectată prin personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, naţional şi/sau internaţional, rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media naţională, cumulată (a celor două sesiuni anuale ale examenului), raportată la filiera în care şcolarizează preponderent (teoretică/tehnologică/vocaţională), pe ultimii trei ani; existenţa a cel puţin două specializări/calificări profesionale acreditate care să funcţioneze în unitatea de învăţământ, în ultimii cinci ani; existenţa a cel puţin unui operator economic cu care unitatea de învăţământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forţe de muncă; implementarea, ca beneficiar sau partener, a cel puţin unui proiect cu finanţare externă/proiect de mobilitate/parteneriat strategic relevant pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani.

Pentru menţinerea denumirii de Colegiu Naţional/Colegiu, o dată la 5 ani unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar judeţean o fişă de evaluare/autoevaluare, cu privire la îndeplinirea acestor criterii minimale. În situaţia în care acestea nu sunt îndeplinite se revocă titlul de Colegiu Naţional/ Colegiu.

Alte articole