Zilele acestea, s-au împlinit 65 de ani de la înfiinţarea Secţiei Regionale a Arhivelor Statului, în prezent Serviciul Judeţean al Arhivelor Statului.

Pentru a marca acest eveniment, conducerea secţiei băcăuane a organizat un simpozion, la care au fost invitaţoi elevi ai Colegiului “Ion Ghica”, împreună cu profesorii lor. Au mai participat, personal din Arhive, fostul director al Serviciului Judeţean al Arhivelor Statului, prof. Vilică Munteanu.

Cu acest priliej, Ioan Valentin, consilier asistent, le-a prezentat elevilor cel mai vechi document, şi anume sigiliul cu care a fost întărit actul emis la 29 iunie 1400 în cancelaria domnitorului Alexandru cel Bun, alte documente rare, valoroase, referitoare la contribuţia judeţului şi oraşului Bacău la Războiul de Independenţă, la Primul Război Mondial. Vizitatorii au avut ocazia de a vede, în original, acte de stare civilă (acte de naştere ale lui George Bacovia, Tristan Tzara, Mircea Cancicov, actul de deces al maiorului Constantin Ene), documente şcolare (cataloage, registre matricole, documente din care rezultă activitatea desfăşurată în şcoli, cum ar fi documentul care atestă inspecţia făcută de Mihail Eminescu la Şcoala din Lipova etc.), aceştia rămânând impresionaţi de activitatea din Arhive, de zestrea de documente din fondul acestei instituţii.

“În cei 65 de ani de activitate, Arhivele băcăuane au preluat aproximativ 8000 de metri liniari de documente de la instituţii administrative, judecătoreşti, culturale, şcolare, de cult, de ordine publică, precum şi de la organizaţii politice şi economice”, le-a spus Mihaela Chelaru, şef Serviciu Arhivele Statului Bacău. “În acelaşi timp, prin achiziţii şi donaţii de la persoane fizice s-au luat în evidenţa instituţiei documente din anii 1400-1949, manuscrise, numeroase planuri, hărţi, sigilii şi fotografii. Între preocupările principale ale arhiviştilor băcăuani a fost şi este activitatea de valorificare a documentelor, cea mai importantă misiune a noastră, a arhiviştilor.

Astfel, din anul 2006 a început apariţia anuarului propriu „Acta Bacoviensia”, în care sunt prezentate rezultatele cercetării a arhiviştilor băcăuani, dar şi a unor colaboratori. O altă latură a activităţii de valorificare a reprezentat-o organizarea de expoziţii de documente, prezentarea publică a unor evenimente, bazată pe documentele aflate în arhivele noastre, dar şi alte activităţi, cu mar fi cele de la sălile de studio, unde au acces cercetătorii din diferite domenii. Este o muncă foarte frumoasă, care cere cultură, muncă, studio, cunoaşterea unor limbi străine.

Iată, deci, câteva din preocupările noastre şi, de ce nu, o invitaţie de a alge această profesioune”, a spus Mihaela Chelaru, şef Serviciu Arhivele Statului Bacău.
Un moment deosebit al manifestării a fost omagierea arhivistului, istoricului şi profesorului Ioan Ciută, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani.

Şeful Serviciului, Mihaela Chelaru, i-a înmânat în semn de recunoştinţă pentru întreaga activitate în Arhive, dar mai ales la catedră, o diplomă omagială.

Emoţionat, profesorul Ciută a mulţumit colectivului Arhivelor Naţionale Bacău şi pe parcurs a făcut o trecere în revistă a celor cinci ani petrecuţi în acestă instituţie, de la terminarea facultăţii, în anul 1955, şi până în anul 1962, când din „dorinţa de a lucra cu elevii” demisionează şi se angajează ca profesor de istorie la Liceul nr. 3 Bacău, apoi director la Liceul „Vasile Alecsandri”, după care se întoarce la Liceul nr. 3, iar din 1977 pâna la ieşirea la pensie, la 1 septembrie 1990, a fost profesor de istorie la Liceul „George Bacovia”, obţinând rezultate deosebite cu elevii la concursurile şi olimpiadele şcolare.

A fost şef de catedră a profesorilor de istorie şi metodist, voluntar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.

La 15 iulie 1977, obţine titlul de doctor în istoria medie a României la Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza “Apicultura în Moldova Medievală”.

Gheorghe Bălţătescu
Explicatie foto: Mihaela Chelaru, şef Serviciu al Arhivelor Statului Bacău, consilier asistent Ioan Valentin şi prof.dr. Jean Ciută, la sărbătorirea a 65 de ani de la înfiinţarea Arhivelor în Bacău

Alte articole