Emoțiile absolvenților de gimnaziu au trecut. Ieri, 25 iunie, au fost afișate primele rezultatele la examenul de Evaluare Națională 2019. În acest moment, înainte de contestații, procentul pe județul Bacău a celor care au luat note peste 5(cinci) este de 71.87 la sută. 13 dintre candidați au reușit performanța de a obține nota maximă la ambele probe.

Marți, ora 11.50. Cu 10 minute înainte de termenul limită, s-au afișat primele note la Evaluarea Națională, pe care au susținut-o absolvenții de gimnaziu de anul acesta.

Statistici oficiale

13 medii de 10 (zece) pe linie, 5.299 de candidați înscriși, 4.815 au primit și note, restul au absentat (fie la o probă, fie la ambele). 3.461 de teze au primit note peste 5 (cinci), adică un procent de 71,87% (la nivel național procentul este de 73,12%).

Defalcat, mai vorbim de 433 de candidați cu note între 9 și 9.99, 660 de candidați cu note între 8 și 8.99, 764 cu note între 7 și 7.99, 776 cu note între 6 și 6.99 și 815 cu note între 5 și 5.99.

Pe o altă analiză, la Limba și literatura română sunt 79 note de 10 (zece), dar și un total de 3.885 de note peste 5 (cinci), adică un procent de 80,36% din totalul celor prezenți. La Matematică s-au întregistrat 75 note de 10 (zece), dar și un total de 3.079 de note peste 5 (cinci), adică un procent de 63,93% din totalul celor prezenți.

Toate acestea sunt datele statistice ale Evaluării Naționale 2019 oferite de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, cu ajutorul aplicației evaluare.edu.ro. Rezultatele finale, după contestații (care au putut fi depuse tot ieri, la centrele de examen), vor fi afișate pe 29 iunie, după ce se vor soluționa contestațiile.

Elevii cu media maximă

În tot județul Bacău, cei care au obținut media maximă sunt (ordinea alfabetică):
• Răzvan Apostu – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești
• Ariadna Brănici-Faraon – Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești
• Ioana Costea – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău
• Andrei Cucu – Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești
• Eliza Dona – Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești
• Andrei Fînaru – Școala Gimnazială Nr.1 Tg. Ocna
• Alexandra Hrincescu – Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău
• Theodor Mitrofan – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești
• Clementina Moisă – Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău
• Teona Nastac – Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău
• Ștefan Pișcu – Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău
• Elena Turcu – Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău
• Andreea Țugulea – Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău

Media generală obținută la Evaluarea Națională va conta în proporţie de 80% la admiterea în liceu, restul de 20% fiind media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Va urma înscrierea în învățământul liceal

După afișarea rezultatelor la EN VIII, urmează procedura de înscriere a elevilor pentru admiterea în liceu, conform următorului calendar:

* 3 – 7 iulie: Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere la liceu
* 4 – 8 iulie: Verificarea fişelor de înscriere la liceu și corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată
* 12 iulie: Repartizarea computerizată la liceu (etapa I)
* 15 – 18 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi;
* 18 iulie: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere;
* 19 – 23 iulie: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în prima etapă a repartizării computerizate;
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal
* 23 iulie – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă;
* 24/25 iulie – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă;
* 26/29 iulie – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
* 24/30 iulie – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare;
* 31 iulie / 1 august – Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată, dar și transmiterea rezultatelor repartizării.

Peste 6.000 de locuri

Pentru anul școlar viitor, Bacăul dispune de 4.004 locuri în învățământul de zi, din care: 392 pe învățământul vocațional, 1.344 la învățământul tehnologic și 2.268 la cel teoretic. Urmează alte 56 de locuri la seral și 84 la fără frecvență, dar și 2.128 pentru învâțământul profesional și dual. Tot în județul noastru, mai sunt încă 47 de locuri la învățământul special, dar acestea nu participă la repartizarea computerizată.