* sunt speranțe mari pentru recuperarea salariilor restante * instalațiile rafinăriei rămân funcționale

Fostul acționar majoritar al societății Rafo Onești, compania Petrochemical Holding GmbH a solicitat instanței de judecată de la Tribunalul Bacău actualizarea tabelului preliminar de creanțe ale Rafo prin înscrierea sa în acest tabel în locul societății Result-4-You BVBA, în calitate de creditor garantat, cu suma de 286.903.997,28 de lei și în calitate de creditor chirografar cu suma de 15.426.593,80 de lei. Cererea a fost motivată prin desființarea contractului de cesiune de creanță din 11 iulie 2016, încheiat între Petrochemical Holding (în calitate de fost creditor), Anders Capital GMBH (în calitate de cedent), Result-4-You (în calitate de cesionar) și Rafo (în calitate de debitor), contract în temeiul căruia Result-4-You a dobândit creanța împotriva rafinăriei.

„Indiferent de modalitatea în care se produce rezoluțiunea contractului – a opinat administratorul judiciar -, efectul acestei operațiuni juridice este că respectivul contract este desființat retroactiv. Ca urmare a notificării debitorului cedat Rafo cu privire la intervenirea rezoluțiunii contractului, efectul acestei operațiuni juridice fiind acela că respectivul contract este desființat retroactiv, administratorul judiciar consideră întemeiată cererea privind actualizarea tabelului preliminar de creanțe, în sensul de a înlocui creditorul Result-4-You BVBA cu creditorul Petrochemical Holding GMBH, formulată de Petrochemical Holding GMBH, cu sediul în Austria, Johannesgasse 22, 1010 Viena, înregistrată în Registrul Societăților din Austria cu numarul FN 263662p. Pe cale de consecință, administratorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului preliminar de creanțe, în sensul înlocuirii creditorului Result-4-You BVBA cu creditorul Petrochemical Holding GMBH”.

“Instanței i-au fost prezentate rapoartele întocmite de administratorul judiciar al Rafo privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor societății debitoare Rafo – ne-a informat consilierul de imagine al rafinăriei, Ion Marian. Astfel, s-a constatat că inventarierea bunurilor debitorului este în curs de finalizare, ceea ce a condus la selectarea evaluatorului bunurilor imobile și mobile și a stocurilor cu obiecte de inventar. S-au înregistrat și două contestații ale creditorilor împotriva Tabelului preliminar de creanțe, contestația Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor și Instalațiilor de Ridicat și Recipieți sub Presiune fiind respinsă ca nefondată”.

Bunurile Rafo se vând, dar instalațiile rămân funcționale

Pentru acoperirea cheltuielilor curente de pază, utilități, asigurarea condițiilor de conservare și plata salariilor s-a procedat și se va proceda la valorificarea de bunuri mobile și imobile, altele decât structura tuturor instalațiilor tehnologice, care pot face obiectul inițierii unui program de reorganizare și reactivare a obiectivului Rafo. „Toate instalațiile rafinăriei activate în perioada 1978-1982 – a precizat Ion Marian – există încă. Nu au fost tăiate și sunt încă în perfectă stare de conservare, prin grija și eforturile administrației și a salariaților”.

Speranțe mari pentru recuperarea salariilor

În instanța de judecată au fost prezentate și demersurilor privind accesarea Fondului de Garantare a salariaților. Administratorul judiciar a comunicat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) cererea pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor care se suportă din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale. AJOFM a transmis Ministerului Muncii solicitarea pentru bugetarea sumei rezultată pentru plata creanțelor salariale pentru cei 397 de angajați ai Rafo. „Acum – a declarat Ion Marian – totul depinde de Ministerul Muncii și există șanse ca după 20 iunie 2017 să înceapă plata creanțelor salariale”.

Până la termenul următor al acestui proces de la Tribunalul Bacău (7 septembrie), trebuie continuate demersurile de reducere a costurilor cu conservarea patrimoniului, supravegherea activității curente a societății debitoare și identificarea și valorificarea unor bunuri care nu sunt esențiale unei reluări a activității pentru acoperirea cheltuielilor de procedură născute în perioada de observație. De asemenea, trebuie finalizate demersurile de inventariere și cele de evaluare, dar și întocmirea, afișarea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Tabelului definitiv al creanțelor împotriva debitoarei Rafo.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ