Crăciunul este precedat de un timp pregătitor, numit Advent (din latinescul adventus = care vine curând). Acesta cuprinde o perioadă de patru săptămâni, timp ce are o dublă semnificaţie: mai întâi de pregătire pentru sărbătoarea Naşterii Domnului – prima venire a Fiului lui Dumnezeu în lume – şi în al doilea rând ne poartă cu gândul la cea de-a doua venire a lui Isus de la sfârşitul lumii.

Cuvintele din Evanghelia de duminică nu sunt o ameninţare, ci un avertisment serios: De aceea, fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!

Acest moment va veni. Va veni pentru fiecare om prin moartea proprie, şi va veni pentru lumea întreagă prin sfârşitul istoriei prezente, „în ceasul în care nu ne gândim”. Şi când va apărea clar adevărul Evangheliei prin însuşi acest fapt, va apărea evidentă falsitatea sau vanitatea a tot ceea ce este contrar Evangheliei.
Iată de ce „venirea” lui Cristos Domnul, comportă o „judecată” despre viaţa fiecăruia şi despre toate realităţile istoriei. Chiar în Crez, noi spunem: „Şi iarăşi va veni cu mărire, să judece pe cei vii şi pe cei morţi”. Aceasta însemnând: la sfârşitul sfârşitului se va vedea, fără nici un dubiu sau echivoc, că numai Isus Cristos reprezintă măsura valorii tuturor lucrurilor.

Şi iată şi de ce Isus ne invită să „veghem” şi să „fim gata”. Nu este vorba de a renunţa la a trăi, ca şi cum ne-am bloca într-o aşteptare inertă a nu ştiu ce. Nu se pune problema neliniştii sau a fricii. Cu atât mai puţin este vorba despre calcule şi preziceri despre „sfârşit”.
Este vorba de a trăi cu seninătate, într-o permanentă atenţie spre adevărata valoare a lucrurilor: valoare care trebuie examinată în lumina Evangheliei şi a învăţăturii lui Cristos. Este vorba de a trăi intens prezentul, într-o continuă căutare a tot ceea ce este adevărat, drept şi bun, „în aşteptarea împlinirii speranţei fericite şi a venirii mântuitorului nostru Isus Cristos”.

Domnul va veni în măsura în care ne vom converti: de la păcat la virtute, de la virtute la construirea unei lumi mai bune prin rugăciune, fiindcă numai acela care se roagă veghează cu adevărat şi Ziua Domnului nu-l va surprinde nepregătit.

„Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!”

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică BacăuPUBLICITATE