Цифровая репродукия находится в интернет-музее Gallerix (http://gallerix.ru)

Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu

„Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. Cuvintele aparţin profetului Isaia (Is 40,5) şi au menirea să stabilească o legătură tot mai strânsă cu Dumnezeu prin credinţă, speranţă şi caritate. Prin credinţă, fiindcă el singur asigură mântuirea fiecărui om; prin speranţă, deoarece el singur ne dă siguranţa că şi noi vom vedea mântuirea; prin caritate, fiindcă Dumnezeu, fiind iubire, va accepta întotdeauna faptele noastre de caritate faţă de mântuirea aproapelui.

Noul Testament este plin de afirmaţii că Isus este mântuirea noastră. Isus însuşi se afirmă ca Mântuitor. Intrând în casa lui Zaheu spune: „Astăzi s-a făcut mântuire acestei case” (Lc 19,9). Pe tâlharul din dreapta sa, Isus îl asigură de mântuirea veşnică: „Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu mine în paradis”. Mai citez doar pe autorul Scrisorii către evrei, care spune: „Şi făcându-se desăvârşit, s-a făcut tuturor celor care îl ascultă cauză de mântuire veşnică” (Evr 5,9).

A vedea mântuirea înseamnă a ajunge la o întâlnire personală cu Isus.

Întâlnirea personală cu Isus, spre a vedea mântuirea, se realizează prin credinţă. Deoarece are şi credinţa ochii săi, afirmă sfântul Augustin. Deseori, Isus, săvârşind vindecări miraculoase, spune celui favorizat: „Credinţa ta te-a mântuit” (cf. Mc 5,34). Cei care l-au întâlnit prin credinţă au simţit bucuria prezenţei lui. Printre alţii N. Steinhardt îşi mărturiseşte adeziunea faţă de declaraţia Simonei Weil care afirmă faptul că dacă Dumnezeu se ascunde privirilor noastre, acesta este semnul suprem al existenţei şi dragostei lui, deoarece ne îngăduie să fim aceasta, adică să fiinţăm, ca să ne lase o libertate desăvârşită şi să asigure merit deplin îndrăzneţului nostru act de credinţă.

În orice moment al istoriei, în orice situaţie politică, socială şi economică, omul se poate sfinţi, poate vedea mântuirea pornind din interior, din suflet.

Ca şi noi să vedem mântuirea Dumnezeului nostru, trebuie să pornim de la cunoaşterea lui Isus din ieslea Betleemului, de la misterul iubirii infinite: întruparea Cuvântului, ca să devenim părtaşi ai vieţii lui de iubire, smerenie, încredere în Tatăl şi în frumuseţe îngerească.

Pr. Richardo-Dominic Baciu

 Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE