Este vorba despre Ordinul nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, care a fost deja publicat în Monitorul Oficial.

Acest ordin obligă administratorii saloanelor de înfumusețare să își certifice conformitatea cu normele de igienă și sănătate public pentru:

• activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație;

• activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare.

Astfel, toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație trebuie să solicite certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică de către Direcția de Sănătate Publică Bacău. Aceste solicitări trebuie făcute și de către toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de coafură și alte activități de înfrumusețare. Ce se schimbă concret? Până acum aceste saloane funcționau doar prin depunerea actelor la Registrul Comerțului, în baza unei declarații pe propria răspundere.

„Iar acum, certificarea se va face numai de către reprezentanții DSP Bacău, în baza unui referat tehnic depus la instituție, prin care trebuie să arătam cu acte doveditoare cum ne desfășurăm activitatea, cum este construit/amenajat salonul etc, pentru a obține o reautorizare sanitară, contra unei taxe de 200 de lei, și care este valabilă un an”, a explicat administratorul unui Beauty Salon. Cel puțin asta s-a înțeles! Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și serviciile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile ordin.

Ce spune concret și DSP?

Fiecare societate ce funcționează la nivelul unui salon de înfrumusețare sau după caz administrator al unei astfel de unități trebuie să depună documentația necesară pentru eliberarea Certificatului de Conformitate.

Documentele necesare sunt:
• cerere;
• memoriul tehnic;
• planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
• schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
• actul de înfiinţare al solicitantului;
• acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
• chitanţa de plată a tarifului de certificare.

Însă, unitățile de acest tip vor respecta în continuare prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– personalul va dispune de fișe de aptitudini eliberate prin medic de medicina muncii, certificate de absolvire a cursului Noțiuni fundamentale de igienă;

– dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor;

– se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum şi accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la loc vizibil;

– păstrarea echipamentului, instrumentelor și a articolelor curate, dezinfectante și sterile, în dulapuri separate și închise, în spații lipsite de praf și umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;

– depozitarea echipamentelor și materialelor pentru curățenie;

– amenajarea unui spațiu pentru curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile în camera de desfășurare a procedurilor;

– instalarea de chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor;

– chiuveta pentru spălarea și dezinfecția mâinilor trebuie să fie situată în camera de desfășurare a procedurii;

– apă curentă rece și caldă asigurate în cantități suficiente;

– suprafețele sunt menținute în perfectă stare de curățenie și întreținere;

– suprafețele, instrumentele, echipamentele și accesoriile utilizate trebuie să fie curățate, dezinfectate și/sau sterilizate, respectând recomandările producătorilor;

– instrumentarul pentru sterilizat va fi împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi utilizate pentru o singură procedură;

– ambalajele instrumentarului pentru sterilizare vor fi inscripționate cu data sterilizării și numele persoanei care a realizat sterilizarea;

– ambalajele cu instrumentele sterilizate vor fi menținute în condiții corespunzătoare de asigurare a sterilizării și depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate și praf, la care există acces controlat;

– pachetul cu instrumentar sterilizat va fi monitorizat în privința sterilizării, utilizându-se indicatorii chimici sau biologici;

– înregistrările procedurii sterilizării cuprind: metoda, parametrii de sterilizare, data sterilizării, cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat, numele sau inițiala persoanei care a sterilizat instrumentarul, monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici;

– instrumentarul sterilizat și depozitat care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării va fi resterilizat înainte de folosire (cu excepția instrumentarului presterilizat);

– pentru instrumente presterilizate este necesară documentația furnizată de producător, descrierea metodei de sterilizare și precizarea recomandărilor de depozitare și menținere a sterilității;

– procedurile pentru operatiile de sterilizare, recomandate de producător, vor fi înregistrate conform celor mai sus menționate, vor fi păstrate de către persoana responsabilă și disponibile în cursul acțiunilor de inspecție;

– persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului va demonstra în cadrul acțiunilor de inspecție că procedurile de sterilizare au fost executate corect și optim;

– persoana responsabilă cu depozitarea și manipularea instrumentarului sterilizat va respecta instrucțiunile producătorului de menținere a sterilității;

– în cazul în care cabinetul are încheiat contract cu o unitate specializată pentru sterilizarea instrumentarului va exista contract încheiat între cele 2 părți, în care vor fi precizate următoarele: cantitatea de instrumentar sterilizat, tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit, condițiile de transport al instrumentarului sterilizat, asigurarea cunoașterii datei sterilizării pentru fiecare instrument sterilizat și numele persoanei care a executat sterilizarea;

– cabinetul sau locația temporară va menține înregistrările privind dezinfecția disponibile în timpul acțiunilor de inspecție,

– înregistrările vor cuprinde: date despre produsul biocid (denumire comercială, act administrativ – aviz/certificat emis de
Comisia Națională pentru Produse Biocide, fișă de securitate),domeniul pentru care produsul biocid este folosit, data, frecvența dezinfecției, numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecția.

– soluțiile de lucru pentru produsele biocide se prepară, se păstrează și se utilizează conform instrucțiunilor producătorului;

– recipientele și containerele (altele decât ambalajul original) sunt etichetate privind conținutul, concentrația, data la care soluția a fost preparată.

– deşeurile periculoase rezultate în urma activităţilor se colectează separat, se depozitează, se transportă şi se neutralizează, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012.

„Dacă unitatea nu îndeplineşte toate aceste condiţii se acordă teremen de remediere de cel mult 30 de zile. După verificarea termenelor se eliberează fie notificare de Certificat de Conformitate, fie se comunică titularului că nu sunt îndeplinite condiţiile urmând ca acesta să se conformeze şi să depună o nouă solicitare la remediere. Certificarea conformităţii odată eliberată este valabilă atât timp cât nu au intervenit modificări în memoriul tehnic.”
Alin Năstasă, director executiv DSP Bacău

Pe site-ul DSP Bacău, www.aspjbacau.ro, se regăsesc toate informaţiile referitoare la obţinerea Certificatului de Conformitate, precum şi cererea tip care conţine documentele necesare pentru întocmirea dosarului.PUBLICITATE