Noutate absolută! Din acest an școlar, ponderea mediei de la Evaluarea Naţională creşte de la 75% la 80%, iar notele de la clasă (media generală pe toți cei 4 ani de studii în gimnaziu) vor reprezenta doar 20%, în loc de 25% (cât a fost anul trecut), din media de admitere în clasa a IX-a. Aceasta este cea mai importantă modificare privind admiterea în învățământul liceal. O modificare care privește și pe cei peste 5.500 de elevi care acum sunt în clasa a VIII-a în școlile băcăuane și care deja se pregătesc intens pentru primul lor examen național.

O altă noutate se referă la faptul că prima etapă de admitere se va desfăşura în perioada 22 mai – 21 iulie (perioadă care cuprinde înscrierea efectivă, desfășurarea examenelor, dar și repartizarea finală), iar a doua, între 24 iulie și 8 septembrie. Deci vor fi doar două etape, nu trei, ca în anii trecuți. Pentru a veni în sprijinul elevilor și al părinților, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a scos deja broșura de admitere, care cuprinde oferta de școlarizare a colegiilor și liceelor din întreg județul. Sunt astfel aduse la cunoștința celor interesați toate informațiile privind admiterea în învățământul liceal, de la numărul de locuri, medii de admitere în anul trecut sau număr de clase pe fiecare profil, până la modalitatea de calcul a mediei de admitere și calendarul examenului, dar și al admiterii în sine. Și școlile gimnaziale organizează în aceste zile ședințe de instruire cu părinții și elevii în ceea ce privește procedurile de admitere și planul de școlarizare.

Calendar

Programele pentru disciplinele Limba și literatura română și Matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului Educației nr. 4431/2014.
7 – 9 iunie 2017: Înscrierea la Evaluarea Națională
9 iunie 2017: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017: proba scrisă Limba şi literatura română
21 iunie 2017: proba scrisă Matematică
22 iunie 2017: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
26 iunie 2017: Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00)
26 iunie 2017: Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
27-29 iunie 2017: Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017: Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
Deci, pentru că au de sustinut un examen, absolvenții claselor a VIII-a vor intra în vacanța de vară cu o săptămână mai devreme decât ceilalți elevi, respectiv pe 9 iunie 2017.

Reguli pentru desfăşurarea examenului

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Se interzice candidaților să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea. Cei care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen. În sălile de examen, toți cei prezenți nu trebuie să aibă asupra lor manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne, telefoane, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor reguli va fi considerată fraudă / tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele / obiectele interzise au fost folosite sau nu. Cei eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

Calculul mediei de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Două etape de repartizare computerizată

Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018, admiterea în liceu se face în continuare prin repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a, în funcție de media de admitere și de opțiunile înscrise în fișa de admitere. Repartizarea se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma primei etape vor fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale (a doua etapă).


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ