Județul Bacău ocupă locul al 20-lea la nivel național în ceea ce privește soldul investițiilor străine (ISD) directe în întreprinderile cu cel puțin 20 de salariați și în întreprinderile atipice la sfârșitul anului 2018. Clasamentul a fost întocmit și făcut public la finalul lunii septembrie 2019 de Banca Națională a României în colaborare cu Institutul Național de Statistică.

Județul apare în clasament cu un sold al ISD egal cu 458 de milioane de euro, în urma Bucureștiului (cu 41.273 de milioane de euro) și a județelor Ilfov (4.451 milioane) și Timiș (4.359 de milioane), dar și a județelor (în ordine alfabetică) Alba, Argeș, Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Satu Mare. În Regiunea Nord-Est, Bacăul s-a situat pe locul al doilea, după Iași (460 de milioane) și înaintea județelor Botoșani (76 de milioane), Vaslui (92 de milioane), Neamț (228 de milioane) și Suceava (447 de milioane). Regiunea Nord este ultima din țară la acest indicator, cu numai 1.924 de milioane (și o pondere de doar 2,4% în total ISD pe țară), față de București-Ilfov cu 49.250 de milioane (60,7% pondere). Înaintea regiunii noastre se află Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu 2.478 de milioane de euro (pondere de 3,1%).

Sunt considerate ISD capitalul social vărsat și rezervele ce revin

unui investitor nerezident care deține cel puțin 10% din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea rezidentă în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta.

Cele mai mari ISD în România au fost făcute în industria prelucrătoare, în construcții și tranzacții imobiliare, comerț și intermedieri financiare. Cel mai mult au investit Olanda, Germania și Austria.

Față de anul 2017, cifra de afaceri a întreprinderilor investiție străină directă a crescut cu 8,5%, până la 179 de miliarde de euro, iar numărul mediu de salariați a crescut cu circa 0,5% și s-a ajuns la 1.316 mii de salariați în toată țara.


PUBLICITATE