În această cheie… donquijotească i-am privit pe cei care au poposit pe plaiul sacru de la Văratec – Cristina Ștefan, Petre Isachi, Viorel Savin, Ion Fercu, Ion Dinvale, Ștefan Munteanu, Mihai Botez-Stîncaru, Adrian Lungu, Theodor George Calcan, Petru Botezatu, Alexandru Dumitru, Constantin Leonte, Petru Nica – pentru a se arunca în aventurile celei de-a III-a ediții (30 august – 2 septembrie 2021) a ,,Întâlnirilor de la Văratec”, gestionate fericit de Revista 13 PLUS, Asociația Culturală ,,Renașterea” Buhuși și Biblioteca Orășenească ,,George Bacovia” Buhuși.

În drum spre Văratec, primul popas al aventurii literare a fost o premieră națională: acasă la universitarul/ scriitorul/ eminescologul Ștefan Munteanu, unde a fost vizitat fondul privat de carte ,,Mihai Eminescu” – avere spirituală care concurează cu inventarul bibliotecilor publice importante – și lansat impresionantul volum ,,Comentarii estetico-filosofice” (București, Editura Eikon, 2021). Impresiile sunt seducătoare… Petre Isachi: ,,De câte ori ajung la Conacul familiei Munteanu de la Izvoare-Neamț, îmi amintesc de un celebru filosof al Antichității, care, spre a demonstra că și filosofii au spirit pragmatic și pot fi asemenea celorlalți – se înțelege: reciproca nu e valabilă – a cumpărat toate presele de ulei de măsline din cetate…T

ot așa, Ștefan și-a construit un conac (îmi place mai mult decât vilă/ casă) care-mi actualizează de câte ori îl (re)văd mirarea și admirația pentru voința și perseverența sisifică a Familionului… Biblioteca sa… eminesciană?… Bătrânului din mine, încă – omul timpului prezent, cele două biblioteci (=spitale moderne al minții) ce potențează măreția Conacului bibliocratului Șt. M., îmi provoacă – trebuie să fiu sincer cu ceilalți, dar și cu mine – o invidie autentică. Probabil, sunt singurul – din Gruparea de idealiști ce dezbate la Văratec, problematica triunghiului Filosof – Teolog – Critic – care are un asemenea sentiment… Cartea lansată?… Cel mai autentic portret în palimpsest al filosofului de la Izvoare, portret la care încă lucrează cu perseverență sisifică, mirare și nemulțumire.” Viorel Savin: ,,Ștefan Munteanu s-a dedicat promovării vieții și propovăduirii ideilor conținute de opera lui Mihai Eminescu.

A făcut-o cu excelență și continuă, tenace, a o face. Nu puține i-au fost realizările și bucuriile aduse de această ocupație: Premiul Academiei Române, publicarea lucrărilor sale specifice la edituri de prestigiu, traducerea în limba spaniolă, recunoașterea din partea comunității științifice a capacităților sale intelectuale și a contribuției meritorii aduse la înțelegerea în adâncul ei, a creației eminesciene […]. Felicitări, magistre, și lăsați-vă stors de pasiune până la capăt: nu mai aveți altă șansă!” Ion Dinvale: ,,Într-un limbaj lipsit de obscurități, de echivocuri, limbaj cu care ne-a obișnuit și din care și-a făcut o adevărată profesiune de credință, profesorul Ștefan Munteanu reușește performanța rară de-a face «comestibilă» și partea cea mai cețoasă (și mai discutabilă) a filosofiei lui Blaga, ocolită, evitată cu precauție, din varii motive, de către cei ce s-au aplecat asupra operei filosofului de la Lancrăm. E vorba de «Trilogia cunoașterii».” Cristina Ștefan: ,,O carte care presupune relația dintre filosofie și estetică, însumând eseuri relevante […].

Profesorul universitar Ștefan Munteanu a scris și prezentat numeroase articole, volume publicate cu privire la universalitatea poeziei eminesciene, filosofia sa, estetica sa, dar și opiniile critice asupra filosofiei eminesciene, după o viață de studiu dedicat operei lui Mihai Eminescu.”
Gazda lansării, Ștefan Munteanu, a mărturisit și despre viitor: ,,Am alergat toată viaţa după aceste comori mânat de credinţa că genialul poet-filosof rezolvă într-un mod propriu, original, relaţia dintre poezie şi filosofie. O credinţă care se transformă, din ce în ce mai mult, în convingere.

Acum am la îndemână tot ceea ce-mi trebuie, inclusiv manuscrisele, pentru a-mi continua investigațiile. Lucrez, destul de încet, la cel de-al treilea volum al aventurii pe care am intitulat-o «O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu». Sper ca până la ediţia următoare a «Întâlnirilor de la Văratec» să vadă lumina tiparului. Mulţumesc Revistei 13 PLUS, Bibliotecii Orășenești «George Bacovia» Buhuși şi Asociației Culturale «Renaşterea» Buhuși (Aceste instituții i-au oferit și o ,,Diplomă de excelență”; n. n., I. F.). Mulţumesc prietenilor şi tuturor iubitorilor de creaţie eminesciană pentru această ispravă.”

 PUBLICITATE