Echipa care vrea să contribuie la îmbunătățirea actului educațional

– cadrele didactice încearcă să introducă la clasă metode noi de predare-învățare de la partenerii străini – din astfel de experiențe, profesorii înțeleg mai bine faptul că stresul, emoțiile sau situațiile conflictuale pot afecta toate aspectele vieții noastre – relația cadru didactic-elev este privită dintr-o perspectivă partenerială, în care colaborarea cu familia joacă un rol esențial

Sfârșitul lunii mai reprezintă pentru Școala Gimnazială “Ion Creangă” din Bacău punctul final în derularea proiectului intitulat “Competențe noi pentru o școală mai atractivă”, în cadrul Programului Erasmus plus, co-finanțat de Comisia Europeană, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prin care experiența Europeană a instituției s-a îmbogățit grație unui grant în valoare de peste 12.000 de euro. Experiența acumulată în șase prestigioase instituții furnizoare de stagii de formare pentru adulți din Spania, Portugalia și Italia de către profesorii participanți (Daniela Petrescu – coordonatorul proiectului, Florentina Vieru, Cristian Popa, Ana-Nela Popoveniuc, Dragoș- Ștefan Petrescu și Maria Becheanu) a fost fructificată pe parcursul unui an școlar și împărtășită colegilor din școală și din alte instituții, elevilor și părinților.

“Principalul scop al acestui proiect de mobilitate a fost participarea a șase cadre didactice de diferite discipline la o serie de stagii de perfecționare în state membre ale Uniunii Europene, în vederea dobândirii unor noi competențe metodologice și psiho-pedagogice care, aplicate ulterior la activitatea din clasă, să contribuie la ridicarea calității actului educațional, la sporirea atractivității orelor de curs și a activităților extra-curriculare, generând creșterea motivației de învățare a elevilor”, declară Daniela Petrescu, coordonatorul proiectului.

PUBLICITATE

Metode de lucru noi care pot fi aplicate la clasă

Daniela Petrescu spune că în baza acestui schimb de experiență s-a realizat un studiu prin care să se analizeze în ce măsură introducerea la clasă a unor metode de lucru noi, originale de predare – învățare – evaluare, aplicate în context formal și informal, contribuie la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la integrarea cu succes a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

“Rezultatele studiului au fost reunite într-o broșură care a evidențiat modalități de lucru și secvențe de lecție pe care elevii le-au apreciat cel mai mult și care ar putea constitui modele pentru alte cadre didactice. Am pus accentul pe înțelegerea modului în care stresul și emoțiile pot afecta sănătatea fizică și mentală, am evidențiat nivelul în care emoțiile afectează toate aspectele vieții noastre”, declară Florentina Vieru, directorul Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” din Bacău.

Deasemenea, dezbaterile din grup s-au axat și pe relația cadru didactic- elev privită dintr-o perspectivă partenerială, în care colaborarea cu familia joacă un rol esențial. Pe parcursul întâlnirilor s-a urmărit dobândirea unor abilități de gestionare a situațiilor conflictuale apărute în activitatea la clasă, eliminarea stresului crearea unei atmosfere de lucru plăcute, motivante pe parcursul orei de curs.

Strategii

În cadrul programului au fost identificate totodată noi strategii pentru reconsiderarea proiectării didactice și a managementului clasei dintr-o perspectivă integratoare, care să permită dezvoltarea personalității elevului indiferent de potențialul acestuia, de disponibilitatea către învățare, de aptitudini sau interese personale, participanții la proiect redescoperind valențele educative ale unor lecții desfășurate în aer liber, pe malul apei, în pădure, la muzee și în multe alte contexte non-formale, iar paleta variată de cursuri opționale noi concepute de către profesorii participanți a îmbogățit oferta educațională a școlii pentru următorii ani. Un alt element foarte important pentru cadrele didactice băcăuane este acela că s-au stabilit contacte noi cu profesori și școli din alte țări europene, s-au inițiat diferite proiecte educaționale ca alternativă menită să respecte autonomia învățării prin care a fost valorificată experiența acumulată de profesori la stagii și entuziasmul elevilor din școală în promovarea fondului național românesc și conservarea identității românești în contextul cultural european.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ