Ieri, de la ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” au avut loc două ceremonii pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prof.univ.dr.ing. Jose Luis Cueto Ancela și prof.univ.dr.ing. Juan Antonio López Ramírez, ambii de la Universitatea din Cadiz, Spania. Cei doi profesori universitari au contribuit la dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin programele de mobilitate ale studenţilor pentru toate ciclurile de studiu – licenţă, master şi doctorat -, prin organizarea de conferinţe ştiinţifice la cele două universităţi partenere și dezvoltarea unor programe noi de studii în contextul alinierii României la standardele educaţionale europene, prin cotutelă în coordonarea doctoratelor în domeniul Ingineria mediului și dezvoltarea revistei Journal of Engineering Studies and Research.

Totul despre Prof. univ. dr. ing. Jose Luis Cueto Ancela

Prof. univ. dr. ing. Jose Luis Cueto Ancela este un om de ştiinţă cu recunoaştere internaţională, un foarte bun specialist în domeniul Ingineriei Acustice, în mod special pentru capacitatea acestuia de a identifica și testa soluții împotriva zgomotului în zone urbane. Activitatea sa se evidențiază și prin numeroasele participări la diferite proiecte/programe de cercetare internaționale, ale căror soluții au devenit ulterior reale instrumente de lucru pentru administrațiile locale implicate.

Laudațio

O personalitate științifică este greu de elogiat în câteva fraze. Un astfel de exemplu este domnul Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA, cadru didactic al Universității din Cadiz, Spania și Director tehnic al Laboratorului de Acustică din cadrul aceleiași universități.
Domnul prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA s-a născut la data de 07 octombrie 1963 în localitatea Sopelana, Spania. A absolvit cursurile universitare de licenţă și master la Universitatea din Cadiz, Spania, specializarea Electronică Radio Navală. De asemenea, a realizat un doctorat în domeniul Electronică Radio Navală, Departamentul de Fizică Aplicată, Universitatea din Cadiz, septembrie 1998. Studiile superioare au fost completate cu un master în Antropologie.

1. Cariera

Cariera universitară de excepție se remarcă prin domeniile de studiu diferite, abordate de-a lungul timpului. Practic, viața academică de 28 de ani la Universitatea din Cadiz a fost împărțită în două.
Prima parte a activității de predare a fost axată exclusiv către domeniul de Electronică navală și comunicații. Astfel, din 1990 până în 2014, a predat discipline referitoare la echipamentele și sistemele de navigație maritimă și de radiocomunicații.
După finalizarea tezei de doctorat și încorporarea în cadrul Laboratorului de Inginerie Acustică, în anul 1990, profesorul Jose Luis CUETO ANCELA nu și-a schimbat doar domeniul de cercetare, ci și-a adăugat la activitatea de predare, disciplina Acustică.
În perioada 1996 – 2006, a predat în cadrul unui program de doctorat următoarele cursuri:
 Acustică ambientală;
 Metodologie de cercetare.

Din anul 2006 până în prezent, este responsabil de Modulul de Acustică Ambientală al cursurilor inter-universitare de master în Inginerie Acustică (Universitatea din Cadiz – UCA și Universitatea din Granada – UGR). Disciplinele abordate în cadrul acestui master sunt de mare importanță în problemele actuale de mediu: Măsurători de zgomot de mediu, Cartarea strategică a zgomotului și GIS, Planurile de acțiune privind zgomotul ambiental și Managementul Proiectelor.
Activitatea didactică se remarcă și prin colaborările cu alte universități pentru predarea de cursuri pentru licență și master, printre care:
 din 2008 până în prezent – Master în Ingineria Mediului – Universitatea Internatională a Andaluziei (UNIA) și Universitatea din Huelva (UHU) (cursuri privind Cartarea zgomotului și Planuri de acțiune);
 din 2015 până în prezent – Master în Ingineria Mediului – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România (cursuri privind Cartarea zgomotului și Planuri de acțiune);
 din 2015 până în prezent – Studii de licență – Transport Maritim și Nautică – Universitatea din Cadiz (Predarea cursurilor privind comunicațiile maritime și sistemul mondial de stres și siguranță maritimă).

2. Activitatea didactică

Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA a susţinut pe parcursul carierei didactice activităţi specifice de predare (cursuri, laboratoare, seminarii) şi de coordonare a studenţilor de la toate nivelurile, licenţă, master şi doctorat.
Principalele discipline abordate în cariera didactică fac referire la: GIS și zgomotul ambiental, Directiva europeană privind zgomotul ambiental: cartarea zgomotului și planurile de acțiune privind zgomotul, Aplicabilitatea Mobilității inteligente pentru reducerea zgomotului urban, Modele de microsimulare a traficului rutier cu aplicabilitate în reducerea zgomotului ambiental, Acustica subacvatică, Zgomot la bordul navelor.

3. Proiecte naționale și internaționale

Remarcabil cadru didactic și reputat cercetător și apreciat expert în domeniul Ingineriei Acustice, activitatea Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA se evidențiază și prin numeroasele participări la diferite proiecte/programe de cercetare naționale și internaționale, ale căror soluții au devenit ulterior reale instrumente de lucru pentru administrațiile locale implicate. Dintre acestea se remarcă:

Proiecte Naționale (spaniole):
Departamentul de infrastructură a Guvernului Regional al Andaluziei
 2013-2015 Proiectul ECO-BICI – domeniul „Orașele inteligente și Zgomotul ambiental”;
 2013-2015 Proiectul SIRIVA (Sisteme de informare asupra zgomotului, a infrastructurii rutiere in Andaluzia) – domeniul: Cartarea zgomotului și GIS;
 2011-2013 Proiectul GARITA (Managementul zgomotului ambiental a infrastructurii rutiere in Andaluzia) – domeniul: GIS – Cartarea zgomotului, Planuri de acțiune;
 2005-2006 Diagnostic de mediu al Golfului Algeciras – domeniul: GIS-Cartarea zgomotului – planuri de acțiune;
 2003-2005 Proiect Master pentru controlul calității mediului în Golful Algeciras- domeniul: GIS- Cartarea zgomotului;
 1998-1999 Controlul emisiilor și imisiilor de zgomot generate de industrie – domeniul: Măsurători de zgomot și cartarea zgomotului.

CDTI – Centrul de dezvoltare a tehnologiei industriale
 2010-2013 Prioritizarea rețelelor de transport public urban pentru optimizarea mediului inconjurator – domeniul: Microsimulare trafic pentru dezvoltarea de planuri de acțiuni bazate pe managementul traficului.

Ministerul Științei și Tehnologiei
 2006-2008 Evaluarea și managementul zgomotului ambiental: Plan pilot pentru implementarea Directivei 2002/49/EC în regiunea Andaluziei.
 2004-2006 – Conservarea populațiilor de delfini, marsuini și țestoase și a habitatelor lor în Murcia și Andaluzia. Aplicarea Directivei HABITAT.

Proiecte internaționale de mare importanță:

Comisia Europeană
– EXPERT TAIEX pentru Directiva Europeană privind Evaluarea și Gestionarea Zgomotului ambiental 49/2002/EC. Activitatea Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA în cadrul acestui proiect a concentrat, atât vizite de studiu pentru țările beneficiare, invitații pentru a susține seminarii în cadrul work-shop-urilor (2013, 2010, 2005 – FSR Macedonia, 2009 – Turcia, 2009 – Belgrad, 2006, 2007, 2009 – România, 2007 – Cipru), cât și misiuni în calitate de expert (2013 – KOSOVO – misiune de expert în cartarea strategică de zgomot).

TAIEX TWINNING – Polonia: 2002-2003 – Dezvoltarea unor ghiduri de bune practici și proceduri de management al zgomotului generat de căile ferate.
Ankara, Turcia 2014 -2015- Activități de predare, instruire și asistență tehnică pentru implementarea – Directivei Europene privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, Turcia. Cea mai mare contribuție în cadrul proiectului a constat în dezvoltarea unui catalog de măsuri împotriva zgomotului, măsuri care au fost aplicate unor zone pilot obținându-se rezultate pozitive.

4. Activitatea de cercetare știinţifică
Domnul Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA este un om de ştiinţă cu recunoaştere naţională şi internaţională, un foarte bun specialist în domeniul Ingineriei Acustice, în mod special pentru capacitatea acestuia de a identifica și testa soluții împotriva zgomotului în zone urbane și nu numai.
Activitatea de cercetare științifică a fost fructificată prin numeroasele publicații științifice în prestigioase jurnale de specialitate și prin scrierea unor capitole de cărți de o importanță semnificativă în domeniul în care activează.
Activitatea şi lucrările sale ştiinţifice sunt apreciate de mai multe instituţii prestigioase, drept pentru care a fost implicat în organizarea şi desfăşurarea mai multor manifestări şi conferinţe ştiinţifice internaţionale. Cea mai actuală manifestare științifică organizată fiind:
– Ediția a XI-a a Congresului Ibero-american de acustică – FIA, 24-26 Octombrie, 2018 în Cadiz, organizat de către Societatea Spaniolă de Acustică în colaborare cu Laboratorul de Inginerie Acustică a Universității din Cadiz, al cărui Director Tehnic este.

Totodată activitatea ştiinţifică cuprinde participarea în comitetele ştiinţifice a numeroase jurnale internaţionale.

5. Merite în dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Domnul Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA a contribuit la dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, prin recunoaşterea şi integrarea în circuitul valorilor naţionale şi internaţionale, respectiv:
– dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor pentru ciclurile de studiu: licență, master şi doctorat pentru domeniul Ingineriei Mediului, specialitatea: Acustica ambientală. Profesorul Jose Luis CUETO ANCELA a susținut încă de la început programele de deplasare Erasmus între cele două universități, printr-un suport permanent oferit studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău atât în ceea ce privește alegerea optimă a unei linii de cercetare in lucrările acestora, cât și prin oferirea de suport moral și înțelegere totală asupra aspectelor de acomodare la un mediu de lucru nou.
 2015-2018 coordonare în cotutelă a unei lucrări de doctorat în domeniul Ingineria mediului. A contribuit la dezvoltarea unei teze de doctorat în cotutelă prin coordonarea cu succes a cercetării respectivei lucrări în domeniul Ingineriei Mediului specializarea: Reducerea zgomotului din traficul rutier;
 2015-2018 publicarea în reviste cotate ISI a unor lucrări științifice (Environmental Engineering and Management Journal, Acta Acustica United with Acustica), și a unor lucrări publicate și prezentate în cadrul unor conferințe naționale – România (OPROTEH 2016, OPROTEH 2017, OPROTEH 2018) și internaționale (Tecniacustica 2015 – Valenica, Spania, EuroRegio 2016 – Porto, Portugalia), în colaborare cu doctoranzi și cadre didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 2015-2018 susținerea de cursuri și seminarii în cadrul programului de master Managementul Protecției mediului în Industrie;
 2015-2018 Comitetul editorial – Journal Of Engineering Studies And Research.

6. Merite deosebite
Calitățile deosebite ale Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA se mai remarcă prin activitățile diverse întreprinse, printre care amintim:
– Calitatea de trainer: Domnul Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA pregătește și instruiește experți ai administrației locale și regionale:
 Madrid 2018 – ENAIRE – Navigația aeriană Spaniolă. Zgomotul generat de aeroporturi;
 Sevilla 2017 – Instruirea oficialilor administrației locale asupra procedurilor tehnice a Decretului Andaluziei 6/2012 privind Protecția împotriva poluării fonice în Andaluzia;
 2012 – Sevilla, Malaga, Cordoba, Almeria – Instruirea oficialilor administrației locale asupra procedurilor tehnice a Decretului Andaluziei 6/2012 privind Protecția împotriva poluării fonice în Andaluzia.

Calitatea de auditor de calitate și expert în sistemele de calitate privind testele de zgomot realizate în laboratoare – conform ISO 17025, având calitatea de Director Tehnic al Laboratorului de Acustică a Universității din Cadiz.
De asemenea, activitatea acestuia se remarcă prin obținerea unui Patent în colaborare cu alți specialiști de la Universitatea din Cadiz, cu denumirea: „Dezvoltarea unui sistem de control al calității aerului pentru vizualizarea în timp real a unei rețele de dispozitive compacte”. Nr. Patent ES2638715/2018.

Totul despre prof. univ. dr. ing. Juan Antonio López Ramírez

Activitatea didactică a prof. univ. dr. ing. Juan Antonio López Ramírez (dreapta)s-a centrat pe domeniile: științele mediului, științele marine, enologie, chimie, tehnologii industriale, inginerie chimică, biotehnologie, transportul naval și maritim. Activitatea de cercetare se remarcă şi prin numeroasele colaborări internaţionale, iar lucrările sale ştiinţifice sunt apreciate de mai multe instituţii prestigioase.

Laudațio

Este dificil să evaluezi şi să evidenţiezi cele mai mari realizări din activitatea unei personalităţi ştiinţifice, mai ales când aceasta este în plină forţă creativă şi urmează să mai adauge multe realizări în domeniul ştiinţelor chimice și inginereşti. Un astfel de exemplu este domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ – profesor asociat în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului, Facultatea de Științe Marine și de Mediu, de la Universitatea din Cádiz, Spania.

Domnul Prof. univ. dr. ing Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ s-a născut la data de 07.05.1968, în localitatea Cádiz, Spania și este licențiat în Științe Chimice din anul 1993, specializarea Fermentații industriale și enologie, Universitatea din Cádiz, Spania.

1. Cariera

Începe o carieră frumoasă studiind tehnologiile membranare, încă din anul 1994, când a primit o bursă pentru a investiga prima fabrică pilot din Spania pentru reutilizarea apei uzate, prin osmoză inversă (capacitate 100 m3/zi). Aici realizează și cercetările pentru teza de doctorat cu privire la optimizarea acestei instalații și la studiul diferitelor tipuri de membrane, dintre care primele au fost fabricate în Spania.
Ulterior, în anul 1997, continuă cu primele studii predoctorale, la Universitatea Major de San Andrés, La Paz, Bolivia.
Ulterior, în anul 1998, devine doctor în Inginerie Chimică, la Universitatea din Cádiz, Spania, iar în anul 2003 începe o carieră universitară de excepţie ca profesor asociat, în Departamentul de Ingineria Mediului din cadrul aceleiași instituții.
În anul 2012, domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ este invitat într-o vizită de lucru la Institutul de Știință și Tehnologie din Gwuangju, Coreea de Sud, aflat într-un clasament superior potrivit citatelor din domeniu, poziționându-se pe al doilea loc în lume.
Din anul 2003 și până astăzi (2018) este profesor asociat în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului, Facultatea de Științe Marine și de Mediu, de la Universitatea din Cádiz, Spania.
De asemenea, domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ este în prezent Șeful Serviciului de Mentenanță a Dronelor de la Universitatea din Cádiz, deținând un certificat avansat de pilot RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems – sisteme de aeronave pilotate de la distanță).

2. Activitatea didactică

A susţinut pe parcursul carierei didactice activităţi specifice de predare (cursuri, laboratoare, seminarii) şi coordonare a studenţilor de la toate nivelurile, licenţă, master şi doctorat.
Principalele discipline abordate în cariera didactică fac referire la domeniile: științele mediului, științele marine, enologie, chimie, tehnologii industriale, inginerie chimică, biotehnologie, transportul naval și maritim.
Activitatea didactică a domnului Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ s-a concretizat şi prin numeroasele colaborări internaţionale, dintre care amintim stagiul postdoctoral, de la Universitatea din California, Davis, în anul 1999, sub supravegherea prof. Takashi Asano, expertul mondial în reutilizarea apei uzate.
De asemenea, a îndrumat un număr de teze de doctorat printre care amintim:
– Studiul membranelor Permetec într-o instalație experimentală experimentală de osmoză inversă pentru reutilizarea apei uzate urbane, Universitatea din Cádiz;
– Studiul mecanismelor de degradare și biogazare a osmozelor inverse în recuperarea apelor urbane reziduale, Universitatea din Cádiz;
– Desalinizarea apei de mare prin osmoză inversă. Studiul mecanismelor de degradare și de curățare a membranelor, Universitatea din Cádiz;
– Studierea într-o instalație pilot a durabilității și îmbunătățirea integrală a calității apei potabile prin nanofiltrarea alimentată de energii regenerabile, Universitatea din Cádiz;
– Studiu comparativ între membranele de nanofiltrare și osmoză inversă pentru tratarea eficientă a apei, cotutela între Universitatea din Cádiz, Spania și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România.

De menționat este și faptul că, domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ predă astăzi și Cursul de expertiză universitară în vehiculele aeriene fără pilot și aplicațiile lor civile, în blocul de agricultură de precizie, curs la care a fost student în prima ediție a acestuia.

3. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Realizările ştiinţifice ale domnului Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ sunt evidențiate în anul 2012, când fost numit principalul cercetător de la Universitatea din Cádiz, într-un proiect European al celui de-al șaptelea program-cadru (proiectul CERAWATER). Obiectivul principal al proiectului fiind fabricarea membranelor de nanofiltrare ceramice de mari dimensiuni, coordonat de Institutul Fraunhofer, Universitatea din Cádiz, ca singura universitate spaniolă participantă.
Activitatea şi lucrările sale ştiinţifice sunt apreciate de mai multe instituţii prestigioase, drept pentru care a fost implicat în organizarea şi desfăşurarea mai multor manifestări şi conferinţe ştiinţifice internaţionale.
Drept urmare, domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ a fost responsabil pentru mai multe contracte cu diferite companii, respectiv:
– Studiul diferitelor configurații ale tehnologiei MBR (Bio-Reactor cu membrană). Compania: MP Medioambiente; 69.600 € – 2009;
– Analiza comparativă a două tipuri de tehnologie de configurare a membranei MBR (Membrane Bio-Reactor) și studierea încărcării de scurgere în microbiotă. Compania: MP Medioambiente; 69.600 € – 2010;
– Raport de evaluare privind gestionarea apei în terenul de golf “Lo Romero”. Compania: Desarrollos y Contratas. S. A.; 429,20 € – 2009;
– Raport de evaluare privind gestionarea apei din terenul de golf “La Tercia”. Compania: Desarrollos y Contratas. S. A.; 429,20 € – 2009.

Totodată activitatea ştiinţifică cuprinde participarea în comitele ştiinţifice a numeroase jurnale internaţionale. Dintre aceste activităţi se pot enumera:
– Editor, în Información Tecnológica, Centro de Información Tecnológica, Chile;
– Editor, în revista „Journal of Engineering Studies and Research”, Editura Alma Mater Bacău, România;
– Recenzor în principalele reviste de apă și în tehnologiile membranare (Desalinizarea, Chimosfera, Jurnalul de Științe a Membranelor, Desalinizarea și Tratarea Apelor, Jurnalul Materialelor Periculoase);
– Coordonator-autor carte. „Irigarea terenurilor de golf: echipamente și gestionarea durabilă a apei”; IC Editorial. Antequera, Málaga, Spania, ISBN: 978-84-16758-61-6;
– Autorul cărții: „Drone: tehnologie aplicată cursurilor de golf”. IC Editorial, Antequera, Málaga, Spania, ISBN: 978-84-17343-68-2.

Rezultatele activităţii ştiinţifice includ lucrări publicate în reviste internaţionale sau în proceeding-urile unor conferinţe internaţionale.
Importanţa activităţilor de cercetare este confirmată și de numărul mare de citări ale lucrărilor domnului Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ, atât în reviste naţionale şi internaţionale, cât şi de aplicarea practică a multor rezultate obţinute.

Activitatea şi lucrările sale ştiinţifice au fost apreciate de mai multe instituţii prestigioase, astfel, i s-a acordat în anul 2013, de la apelul național „Ajutoare pentru infrastructura științifică și tehnică și echipamente” de la Ministerul Economiei și Competitivității, posibilitatea de a achiziționa un SM QTOF și un SEC (Spectrometru de masă – pentru timpul cantitativ al zborului și un Cromatograf de excludere a dimensiunii) cu 273.405,25 €.

De asemenea, se remarcă ca autor în realizarea brevetului de invenție: „Dispozitiv de eșantionare detașabil pentru realizarea autopsiilor nedistructive în membranele spiralate”. Brevet de invenție. Numărul brevetului: 201301107.

A obținut aprobarea pentru realizarea a trei proiecte de la Guvernul Regional din Andaluzia, dintre care două au fost proiecte de cooperare internațională privind desalinizarea cu Marocul, respectiv:
1. Desalinizarea efluenților secundari și a apei de mare ca sursă suplimentară de resurse de apă în zonele semi-aride. Apel: Proiecte internaționale non-UE. Direcția Generală pentru Afaceri Europene și Coordonare Externă; 24.000 € – 2005;
2. Studiul utilizării osmozei inverse pentru controlul materiei organice din apele de suprafață destinate consumului. Apel: Proiecte internaționale non-UE. Direcția Generală pentru Afaceri Europene și Coordonare Externă; 18.000 € – 2007;
3. Proiectul ETAP-ERN: Evaluarea tratării apei potabile prin energie regenerabilă și nanofiltrare. Apelul Ministerului Regional al Mediului. Guvernul Andaluz. Proiect demonstrativ pentru utilizarea membranelor de nanofiltrare și a energiilor regenerabile pentru îmbunătățirea calității apei potabile. A fost construită o instalație demonstrativă pentru îmbunătățirea integrală a calității apei potabile utilizând nanofiltrarea alimentată de energie regenerabilă (50 m3/zi); 490.528 € – 2012.

Totodată, a coordonat trei proiecte naționale, respectiv:

– Reutilizarea apei uzate tratată ca resursă alternativă de apă: criterii de calitate, eficiență tehnică și rentabilitate economică și socială. Apel: Planul Național de Cercetare și Dezvoltare, Ministerul Științei și Tehnologiei. Acest proiect a studiat diferite probleme legate de reutilizarea apei uzate în Spania: calitatea apei, tehnologia, managementul și economia; 6.900 € – 2003;
– Membranele nanostructurate disruptive pentru tratarea eficientă a apei. Proiectul MEDEA. Apel: EXPLORA 2013 (apel competitiv și de excelență). Programul național de promovare a excelenței în cercetarea științifică și tehnică. Scopul principal a fost fabricarea membranelor de nanofiltrare bazate pe grafen cu tehnologie proprie; 60.000 € – 2015;
– Gestionarea avansată și integrată a apei în navele de croazieră. Apel: Proiecte de cercetare și dezvoltare, plan național de cercetare, dezvoltare și inovare orientate spre provocările societății. Ministerul Economiei. Obiectivul principal fiind studierea și îmbunătățirea gestionării apei la bordul navelor de croazieră; 152.000 € – 2015.

Experiența domnului Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ în domeniul instalațiilor pilot mari i-a permis să cunoască foarte bine funcționarea diferitelor tipuri de membrane comerciale (dimensiunea 4040): acetat de celuloză, nanofiltrare, poliamidă aromatică cu presiune scăzută și foarte joasă și membrane ceramice (în ultima vreme).
În prezent colaborează cu o companie mică de „spin-off” care proiectează centrale autonome de desalinizare pentru țările în curs de dezvoltare.

4. Merite în dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ a contribuit la dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, pentru recunoaşterea şi integrarea în circuitul valorilor naţionale şi internaţionale, respectiv:
– dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor pentru toate ciclurile de studiu: licenţă, master şi doctorat;
– organizarea de conferinţe ştiinţifice la cele două universităţi partenere;
– dezvoltarea unor programe noi de studii în contextul alinierii României la standardele educaţionale europene;
– cotutela în coordonarea doctoratelor în domeniul Ingineria mediului;
– dezvoltarea revistei Journal of Engineering Studies and Research.

5. Merite deosebite

Domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ este câştigătorul a numeroase premii:
– Premiul I „Noi tehnologii de aplicare a mediului” la teza sa de doctorat, în cadrul celei de-a III-a Conferințe Europene a Ecologiei și Mediului, în anul 1998;
– Premiul cu Mențiune Specială în primele premii acordate de Rețeaua Spaniolă de Fundații Universități-Afaceri, în cadrul specializării: Universitatea din Cadiz, în anul 2002;
– Premiul 1 AtrEBT 2014, Universitatea din Cádiz, pentru crearea de companii bazate pe tehnologii, pentru cea mai bună idee a unui proiect de companie pentru crearea unei societăți, pentru gestionarea instalațiilor de desalinizare;
– Premiul I AtrEBT CEIMAR 2014 (Campus de Excelență Internațională a Mării) pentru crearea companiilor bazate pe tehnologii, pentru cea mai bună idee a unui proiect de companie pentru crearea unei companii pentru gestionarea instalațiilor de desalinizare.

Foto: Prof.univ.dr. Dhc Valentin Nedeff, președintele Senatului universității, alături de Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio López Ramírez și Prof. univ. dr. ing. Jose Luis Cueto Ancela, la ceremonia de decernare / foto: Florin Ștefănescu

Alte articole