În ultimii ani, Consiliul Județean Bacău a investit 350 de milioane euro în infrastructură aeroportuară, rutieră, de sănătate și în sistemul de servicii sociale. Investițiile vor continua și în perioada următoare. 81 de milioane de euro, reprezentând 65% din bugetul anului 2020, sunt alocați pentru dezvoltare. Este vorba despre fonduri proprii dar și surse atrase (finanțări europene nerambursabile) care vor fi investiți în proiectele care vizează dezvoltarea infrastructurii, serviciilor de sănătate și sociale.

„Anul 2019 a marcat finalizarea unor proiecte mari de infrastructură și debutul altora. Fie că vorbim despre Aeroportul Internațional George Enescu, de proiectele începute și aflate în implementare la Spitalul Județean de Urgență Bacău sau drumurile județene, pot afirma fără exagerare, că județul Bacău este la această oră, un șantier, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare și modernizare a infrastructurii de transport și de sănătate.
Investițiile realizate în această perioadă continuă și dezvoltă proiectele inițiate în mandatele anterioare și reprezintă rezultatul unei munci susținute, în echipă, și a unei conlucrări eficiente între consilierii județeni și aparatul de specialitate al Consiliului Județean și al instituțiilor subordonate”.
Sorin Brașoveanu,
Președintele Consiliului Județean Bacău

Peste 350 milioane Euro investiți în ultimii patru ani

Pornind de la Strategia de Dezvoltare Durabilă, prioritățile actualului mandat au fost orientate spre:
• Dezvoltarea infrastructurii de transport, cu precădere modernizarea aeroportului din Bacău, ca poartă de intrare în zonă, și a rețelei de drumuri care să permită accesul rapid și facil.
• Dezvoltarea infrastructurii de sănătate care să asigure tuturor cetățenilor accesul la servicii medicale performante.
• Dezvoltarea infrastructurii sociale, de educație și cultură.
În perioada 2016-2020, Consiliul Județean Bacău a derulat un amplu program de investiții. Au fost, sau se află în curs de realizare, proiecte în valoare totală de peste 351 mil.Euro, astfel:
• Infrastructură – 175,139,000 E
• Sănătate – 81,530,000 E
• Mediu – 69,786,000 E
• Social – 21,699,000 E
• Dezvoltarea capacității administrative – 3,110,000 E

Infrastructură aeroportuară
63 milioane Euro pentru aeroportul din Bacău

 

Întreaga zonă aeroportuară este în plin proces de modernizare. Aeroportul băcăuan beneficiază de două proiecte importante de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană (75%), Guvernul României (23%) și CJ Bacău (2%), în valoare totală de 61 milioane Euro. La acestea s-a adăugat modernizarea și extinderea străzii Aeroportului, investiție de aproximativ 2,2 milioane Euro, finanțată 95% de Consiliul Județean Bacău.
Aeroportul are astăzi un terminal și un punct de control, complet noi, și o parcare cu peste 300 de locuri. Se lucrează la extinderea și modernizarea pistei pe o lungime de 2.500 metri, alături de amenajarea sistemului de canalizare pluvială și drenaje, a sistemului de balizaj luminos și a drumului perimetral de securitate.
Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare nu se oprește aici. Modernizarea pistei va permite aterizarea/decolarea aeronavelor de mari dimensiuni, fapt care va duce la creșterea traficului comercial și de călători și al gradului de siguranță al operațiunilor aeriene.

2020
65% din bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău, alocat investițiilor

Investițiile derulate până în prezent continuă. 65% din bugetul fundamentat pentru anul 2020, respectiv peste 81 mil. Euro, sunt alocați pentru finanțarea investițiilor aflate deja în implementare, cum ar fi lucrările demarate la Spitalul Județean de Urgență (S.J.U.) Bacău, proiectele pentru infrastructura aeroportuară și drumurile județene.
Cifrele vorbesc de la sine:
• sumele alocate proiectelor în derulare la secțiunea Sănătate, la S.J.U., la care se adaugă asocierile cu Onești, și Moinești – 5%;
• dezvoltarea infrastructurii de transport – 80,47% din totalul cheltuielilor de dezvoltare, din care, 70,72% pentru infrastructura rutieră.

Infrastructură rutieră
Peste 360 de km de drumuri județene modernizate

Din cei 920 de kilometri de drumuri județene aflate pe raza județului Bacău, în ultimii trei ani sunt în curs de modernizare peste 360 km. Investițiile sunt realizate cu:
• finanțare de la Uniunea Europeană – 95 km;
• Guvern prin PNDL (I, II) – 74 km;
• CJ Bacău – 195 km.
Ca urmare a investițiilor derulate, în valoare totală de peste 114 mil. Euro, o bună parte din rețeaua de drumuri care traversează județul a fost modernizată. La acestea se adaugă și proiectele finanțate cu fonduri naționale și europene, pe infrastructura mare (drumuri naționale, Centura Bacăului).

Programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere continuă.

• Bani europeni pentru 95 de kilometri de drumuri județene
95 de kilometri de drumuri județene care străbat partea de est a județului Bacău vor fi modernizați din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020. De această investiție, în valoare de aprox. 41 mil. Euro, vor beneficia peste 46 mii de locuitori ai județului. La această oră sunt în execuție următoarele tronsoane de drumuri:
• DJ 207D, limită judeţ Neamţ-Traian-DN2F care străbate comunele: Dămienești, Negri, Prăjești și Traian;
• DJ 241A, care traversează comunele: Izvoru Berheciului, Secuieni;
• DJ 241, care străbate comunele: Podu Turcului, Glăvănești, Motoșeni, Răchitoasa, Colonești și Izvoru Berheciului.

• 74 de kilometri reabilitați și modernizați cu fonduri guvernamentale
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a finanțat modernizarea a 74 km de drum județean:
• PNDL I – 8 km – 2,4 mil. Euro
• PNDL II – 65 km – 42 mil. Euro.
Drumurile pe care la această oră se execută lucrări complexe de reabilitare și modernizare sunt:
• DJ 241B Pădureni – Fruntești – Filipeni – Bălaia – Mărăști
• DJ 252A Horgești – Sohodor – Recea – Răcătău
• DJ 243B Motoșeni – Stănișești
• DJ 117 Poduri – Cernu – Buda
• DJ 123 Sălătruc – Valea Uzului
• DJ 119 intersecție Fundu Răcăciuni – Ciucani.
La acestea se va adăuga în 2020 și drumul județean DJ 252C Tătărăști – Corbasca, care este acum în etapa de obținere avize.

• 195 km modernizați din fonduri proprii ale Consiliului Județean Bacău, din care, numai în 2019, peste 132 de kilometri.

Infrastructura de sănătate
Sănătatea, prioritate a Consiliului Județean Bacău!

Sănătatea este pe lista de priorități, dovadă fiind proiectele începute în anii anteriori, în valoare totală de peste 81 mil. Euro, unele deja finalizate, altele în diverse stadii de execuție.
Printre lucrările finalizate se numără:
• Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca din Onești cu investiții de peste 3 mil. Euro pentru modernizarea secțiilor de Medicină Internă, Neurologie și ORL-Oftalmologie.
• Spitalul Județean de Urgență Bacău – 75 mil. Euro investiți în:
– Renovarea și dotarea noii secții de Oncologie cu o capacitate de 40 de paturi, din care, 5 în regim spitalizare de zi;
– Construirea și dotarea Compartimentului Radioterapie, cu o capacitate de 20 de pacienți/zi, valoarea finanțării fiind de 6,5 mil. Euro, din care doar echipamentele au reprezentat 60%;
– Reabilitarea Compartimentului Primiri-Urgențe, lucrările însemnând reparații capitale la Ambulatoriul de Specialitate, construirea unui nou Compartiment de Primiri Urgențe, reabilitarea termică a clădirii precum și dotarea cu echipamente și instalații.

Spitalul Județean de Urgență Bacău

Proiecte în diverse stadii de execuție:
• Reparaţii capitale, dotare Bloc operator- săli operații, spații tehnice etc.
• Reparații capitale, extindere și reabilitare termică clădire spital vechi
• Reparaţii capitale Pediatrie corp A și B
• Reparații capitale Secție Oftalmologie
• Reparații capitale, reabilitare Secție Gastro-Enterologie
• Reparații capitale clădire Laborator de Medicină Legală
• Reparații capitale Stație de oxigen, rețele termice și de curent vital

Un nou buncăr pentru Radioterapie, heliport și cale de acces la Urgențe Pediatrie
Un proiect de anvergură este construcția celui de-al doilea buncăr de radioterapie, investiție în valoare de peste 1,1 mil. Euro finanțată de Consiliul Județean Bacău. Ministerul Sănătății, prin contractul semnat în septembrie 2019, s-a angajat să finanțeze achiziția acceleratorului de particule, în valoare de peste 3,7 mil. Euro (10% cofinanțare CJ Bacău).
La finalul anului 2019 a fost demarat proiectul finanțat din fonduri europene în valoare de aprox. 3 mil. Euro pentru modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe care va include și un heliport. Astfel, pacienții aflați în situație critică vor beneficia de servicii de transfer către alte unități medicale.
Lucrările la extinderea și modernizarea căii de acces și a parcării de la UPU-Pediatrie se apropie de finalizare. Investiția, finanțată de Consiliul Județean Bacău va fluidiza traficul și accesul către Compartimentul de Urgențe Pediatrie.PUBLICITATE