„Algoritmii zidirii identitare” este genericul conferinței organizate, la sfârșitul săptămânii trecute, de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, având ca obiectiv conectarea tinerilor la temele de dezbatere ale contemporaneității, de la modalitățile de construire a sinelui, până la angoasele prezentului care afectează viața individuală și felul cum se proiecteză ființa umană în contextul schimbărilor perpetue.

O conferință, în premieră, care a debutat cu prelegerile De la practica de sine până la viața dincolo de sine, susținută de Viorella Manolache, cercetător științific III al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, și Fake news în era social media.

Exemple românești, prezentată de Monica Pătruț, conferențiar univ. dr. la Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Secțiunile conferinței au fost „Fețe ale prezentului” și „Trecutul a creat acest Golem?” și au inclus comunicări ale elevilor, având ca referințe recurente filosofi contemporani, precum Giorgio Agamben, Konrad Lorenz, Yuval Noah Harari, dar și autori români ca Paul Goma.

Prof. dr. Ramona Palade-Jitaru, inițiatoarea activității, a pornit de la nevoia omului contemporan de se reconstrui pentru a se adapta la prezent și, mai ales, la viitor, iar prof. Ramona Mocanu, co-organizator, consideră necesară antrenarea elevilor în concertul dezbaterilor prezentului, ei fiind cei care se vor confrunta cu provocări tot mai mari, dată fiind dezvoltarea tehnologică, ritmul mai alert al schimbărilor și dinamica societății.

Prof. Călin-Leon Boambă, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, a salutat și susținut demersul: „Acest tip de activități deschide noi orizonturi în regăsirea sensului existenței, raportată la noile forme de manifestare a tehnologiei și la redimensionarea raportului între diversitate, pe de o parte, și creator-creație, pe de altă parte.”

Ediția I a conferinței s-a bucurat de o participare numeroasă a elevilor, care s-au arătat foarte interesați de subiectele abordate: robotul Sofia, seducția nemuririi, piața muncii în viitor, dar și exilul românesc, rezistența anticomunistă ș.a.PUBLICITATE