Primăria Municipiului Bacău și Inspectoratul Școlar Județean au organizat, miercuri seara, o adevărată sărbătoare a Educației, a performanței, a implicării. O sărbătoare a comunității, a recunoașterii muncii depuse de elevi silitori și profesori dedicați. O adevărată gală ce a purtat numele „Centenarul Învățământului Băcăuan”. Un eveniment aparte, într-un an de graţie, un an cât un veac, cum a fost numit, pe bună dreptate, cel de-al 100-lea an de unitate naţională. O manifestare concepută ca un moment de bilanţ al procesului educaţional desfăşurat în municipiul Bacău.


PUBLICITATE

Miercuri, 12 decembrie. Ora 17.00, Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Sunt data, ora și locația unei frumoase festivități de înaltă ținută. O sală plină, o seară plină, cu premii, diplome, poze de grup, cu elevi, profesori și directori din toate școlile gimnaziale, liceele și colegiile din Bacău, un spectacol reușit prezentat de actorii
Daniela Vrânceanu și Florin Zăncescu.

Deschiderea a aparținut Colegiului de Artă „George Apostu”, care a oferit un minunat moment artistic, la fel ca și altele care au urmat. Apoi a fost premierea celor mai buni elevi și a profesorilor lor și înmânarea plachetelor pentru elevii olimpici și dascălilor care i-au pregătit pentru cele mai mari reușite. Iar, rând pe rând, recompensele au fost oferite și pentru cadrele didactice care au derulat proiecte și parteneriate europene, dar și pentru cei care nu mai sunt în activitate, dar care și-au dedicat întreaga viață în formarea de… oameni.
Un premiu special a fost oferit și lui Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, pentru parteneriatul cu ISJ pe tema copiilor defavorizați.

Seara s-a încheiat frumos, după mai bine de patru ore, cu un recital de muzică folk oferit de Mircea Bodolan și Maria Gheorghiu.

„Educația este baza comunității. Fără copii și tineri bine instruiți, nu putem spera să avem adulți competenți, responsabili, onești în munca și în viața de zi cu zi. Susținerea educației a fost, de la bun început, o prioritate a mandatului meu. Am realizat investiții importante în acest domeniu, printre cele mai mari din ultimii ani. Investițiile vor continua, în același ritm, pentru că fără educație nu putem dezvolta durabil comunitatea.

Acum, a sosit vremea să recunoaștem meritele elevilor și dascălilor cu performanțe deosebite. În cadrul acestui eveniment, «Centenarul Învățământului Băcăuan», îi cunoaștem pe cei care au dus renumele Bacăului în țară și peste hotare prin rezultatele lor școlare.

Totodată, este un gest de normalitate să-i sărbătorim pe dascălii și formatorii care au educat copiii Bacăului și au marcat, prin prestigiul vocației lor, învățământul nostru, pregătind generații întregi pentru viitor. Suntem, de fapt, produsul finit al acestui corp profesoral de excelență care, în decursul deceniilor, s-a pus, cu dedicare, în slujba meseriei și, fără îndoială, în slujba comunității.

Recunoaștem, în festivitatea din această seară, și meritele cadrelor didactice pentru întreaga lor activitate, profesori care au predat în școlile municipiului Bacău şi s-au remarcat printr-o activitate educațională remarcabilă. Omagiem, în egală măsură, dascălii care au marcat, prin excelenţa profesională, spaţiul educaţional şi cultural băcăuan, dar care astăzi nu se mai află din păcate printre noi. Acești profesori, care ne-au luminat cu știința și abnegația lor, călăuzindu-ne pașii, își au locul pe deplin meritat în inimile noastre.”
Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău

257.806 lei
Aproape 260.000 lei a alocat Primăria Bacău pentru acest eveniment

„În primul rând, acest eveniment e o poveste, în fond, despre oameni şi despre faptele lor. Oamenii învăţământului băcăuan: elevi, profesori şi directori de şcoli. Despre cei puternici, cei care văd, la capătul eforturilor morale, fizice şi intelectuale, un nou început, mereu un nou început. Despre cei care coagulează nu numai aşteptările, ci şi dorinţele noastre de mai bine. O poveste despre forţa reprezentativităţii. Despre cei care, prin abnegaţie, prin respect de sine şi de semeni, înţeleg tendinţele societăţii de astăzi, înţeleg truismul, întărit şi de ceea ce se petrece acum în lume, că învăţământul a devenit, pe de o parte, miza fundamentală a naţiunilor, iar, pe de altă parte, piatra de încercare a comunităţilor locale, devenite adevărate creuzete de frământări şi aspiraţii. O poveste despre cei care ştiu că, dincolo de a fi modele umane şi sociale, vor deveni emblema oraşului lui Alecsandri şi Bacovia. Dar e şi o poveste despre cei care au fost şi care azi nu mai sunt, care au lăsat semne distincte în memoria afectivă şi pedagogică a oraşului nostru, care ne-au lăsat în dar restul vieţii lor netrăite.

În al doilea rând, acest eveniment consfinţeşte un liant necesar între comunitatea locală, Primăria Municipiului Bacău, şi comunitatea educaţională băcăuană coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, semn nobil de recunoaştere a marilor valori ale învăţământului nostru, centrat pe elev, ca entitate umană şi axiologică, ca vector al viitoarei lumi, garanţie a rostului nostru social şi cultural.

În al treilea rând, este un prilej fericit de a face bilanţul realizărilor excepţionale la nivelul procesului instructiv-educativ. Ridică o ştachetă, creează un nou orizont de aşteptare şi, mai cu seamă, un reper luminos la care ne vom raporta în anii următori. Trebuie să fim mai buni de la an la an, să înţelegem că de aici vine totul: de la şcoală. Având o şcoală bună, vom avea şi o societate mai bună, şi o lume în care să fim fericiţi. E, dacă vreţi, morala subliminală a acestui eveniment. Un act de credinţă că lumea va fi salvată de educaţie. Să credem în asta!”
Prof. Florin Lazăr, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău

5.000 lei
Cu această sumă a contribuit și Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Recompensele au fost acordate pe 4 secțiuni:

• pentru elevii din unităţile de învăţământ din municipiul Bacău care au obţinut, în anul şcolar 2017-2018, premii, menţiuni şi medalii la olimpiadele internaţionale şi naţionale, cadrele didactice care i-au îndrumat şi directorii şi directorilor adjuncţi ai colegiilor/şcolilor cu rezultate remarcabile în comunitatea băcăuană.

• pentru cadrele didactice care au implementat, în anul şcolar 2017-2018, proiecte şi parteneriate educaţionale cu impact calitativ în comunitatea băcăuană (ca urmare a selecţiei celor mai reprezentative activităţi în cadrul concursului de proiecte derulate la nivelul unităţilor şcolare din municipiul Bacău).

• premii acordate cadrelor didactice pensionare, pentru întreaga lor activitate, dascăli care au predat în unităţi de învăţământ din municipiul Bacău şi care s-au remarcat printr-o activitate curriculară şi extracurriculară deosebită.

• omagierea post-mortem a cadrelor didactice care au marcat, prin excelenţa cu care şi-au exercitat profesia, spaţiul educaţional şi cultural băcăuan.

Alte articole