Puțini bolnavi știu că pot beneficia de tratamente gratuite și în străinătate, conform legislației noastre. Dacă prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pentru aceste tratamente pot apela toți asigurații, în contextul în care boala de care suferă pune în pericol viața pacientului, iar în România nu pot fi acordate în timp util, prin Direcția de Sănătate Publică se pot solicita tratamente în străinătate pentru acele boli care nu pot fi tratate în țară.

Anul acesta s-au înregistrat 8 cereri la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău, pentru tratarea unor pacienți în străinătate. Dintre acestea, două cazuri au fost pe afecțiuni oncologice, alte două cu profil oftalmologic, un caz este pe pediatrie, altul pe neurologie pediatrică și încă două dosare pe afecțiuni neurologice.


„Pentru ca un pacient să beneficieze de tratament în străinătate, cu fonduri de la Ministerul Sănătății, acesta sau aparținătorul legal trebuie să depună la Direcția de Sănătate Publică județeană un dosar care curpinde documentele medicale aferente bolii de care suferă. Totodată, pacientul trebuie să știe ca acest dosar se întocmește numai pentru afecțiunile care nu pot fi tratate în țară.”
Dr. Cecilia Lucaci, șef departament DSP Bacău

Costurile solicitate pentru aceste tratamente pe Bacău, în acest an, sunt în valoare de 28.000 lei, iar în curs de finalizare mai este un dosar de transplant hepatic, care va beneficia de 150.000 de euro finanțare, întrucât, din acest an, conform unui nou ordin de ministru (814/2018) pot beneficia de finanțarea tratamentului în străinătate și bolnavii care necesită efectuarea de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană și care prezintă și patologii asociate ce nu permit efectuarea intervenției în centrele acreditate din România. Plățile către spitale se realizează prin transferul sumelor de la Ministerul Sănătății către DSP Bacău.

Țările în care se pot efectua aceste tratamente în străinătate sunt indicate de către comisiile de specialitate teritoriale. Conform legislației, acestea recomandă minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratament în străinătate, furnizând și datele de contact ale acestora.

Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după examinarea documentației medicale a bolnavului de către o comisie a Ministerului Sănătății, formată din ministrul Sănătății, ministrul secretar de stat pe probleme de asistență medicală, directorul general al Direcției generale asistență medicală și directorul Direcției relații cu Parlamentul, legislație și contencios. Legislația în domeniu prevede că în cazul în care solicitările de finanțare a tratamentelor în străinătate depășesc fondurile aprobate lunar cu această destinație, comisia Ministerului Sănătății va aproba finanțarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate: riscul vital legat de evoluția bolii, beneficiul estimat pentru bolnav și vârsta pacientului.

Ce spune legea

Bolnavii propuși pentru trimitere la tratament în străinătate pot fi internați într-o clinică din centrul universitar la care este arondată DSP (județul Bacău este arondată Centrului universitar Iași), la recomandarea președintelui comisiei de specialitate teritoriale, pentru efectuarea unei investigații medicale riguroase atât pentru maladia de bază, cât și pentru depistarea unor afecțiuni ce contraindică sau complică tratamentul. După efectuarea investigației medicale va fi întocmită de către președintele comisiei de specialitate teritoriale documentația necesară trimiterii bolnavului în străinătate, dacă este cazul. Directorul DSP trimite Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății documentația întocmită în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul ordin și însoțită de adresa-tip de înaintare.

Comisia de specialitate teritorială are obligativitatea de a comunica, în scris, DSP concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz. În plus, Comisia de specialitate teritorială care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are obligația să examineze bolnavul și la întoarcerea acestuia în țară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat DSP, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.

Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, președintele fiecărei comisii fiind numit de ministrul Sănătății, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, iar componența acestora va fi hotărâtă de președinte.

Cum se întocmește dosarul

Toate aceste tratamente se fac prin respectarea Ordinului de ministru 50/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei metodologii care trebuie să respecte mai mulți pași:

• Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscriși pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenței medicale, respectiv asistența medicală primară, de specialitate, și care au fost spitalizați în unități sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională și tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.

• Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fișa pacientului, bilet de ieșire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie, de către aparținător (soț/soție, rudă de gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la direcția de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului sau a aparținătorului.

• DSP va desemna un medic inspector responsabil cu organizarea activității de trimitere la tratament în străinătate, activitate care constă în întocmirea, verificarea și trimiterea documentației medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale. Acesta are obligativitatea demarării documentelor necesare în termen de o săptămână de la înregistrarea cererii. Tot el efectuează corespondența cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul și obține documente privind costul și condițiile de plată a tratamentului, precum și numărul de cont al clinicii.

• În cazuri excepționale impuse de natura și gravitatea bolii, precum și pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoțitori, costurile deplasării și cazării urmând să fie suportate de aceștia, cu excepția cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.

În cazul unor urgențe medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate teritoriale și a aprobării comisiei din cadrul Ministerului Sănătății, pacientul poate efectua tratamentul recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, inclusiv costul transportului sau al însoțitorului, dacă este cazul, urmând ca în termen de 3 zile de la întoarcerea în țară, pe baza documentelor justificative, să solicite DSP decontarea cheltuielilor.

Și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău a eliberat trei formulare E112 în 2016, alte opt în 2017 și nouă formulare E 112 în primele 8 luni ale acestui an. Beneficiarii acestor formulare au fost copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani; un singur formular a fost aprobat pentru o pacientă în vârstă de 37 ani. Formularele respective au fost acceptate, în special, de clinici din Germania și Italia. Toate serviciile medicale primite de pacienți pe perioada valabilității formularului E 112 sunt decontate integral de CJAS Bacău, pentru acele tratamente care au necesitat intervenție imediată pentru a nu pune în pericol viața pacientului și care în țară nu puteau fi efectuate. Atenție, însă! Casa de Asigurări de Sănătate din România NU decontează servicii medicale precum stabilirea diagnosticelor, analize, investigaţii solicitate de medicul care a preluat cazul în străinătate și nici transportul pacienţilor şi al însoţitorilor (valabil şi în cazul copiilor) sau şederea în spital a însoţitorilor.

Alte articole