Sărbătoarea din această duminică este o teofanie, adică o manifestare a divinităţii lui Isus, deosebit de solemnă, mai mult decât Epifania din 6 ianuarie, datorită intervenţiei directe din partea cerului: Acesta este Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată bucuria, spune Tatăl; şi Duhul Sfânt coboară asupra lui sub chip de porumbel.

Profeţia lui Isaia despre slujitorul lui Dumnezeu, figura lui Mesia, ne este spreînţelegerea teologică a teofaniei. Profetul îl prezintă în numele Domnului: Iată-l pe slujitorul meu, alesul meu. Acest slujitor apare distinct de poporul istoric israelit şi este gata să împlinească o misiune întreită de mare importanţă: în primul rând, reînnoirea alianţei făcute cu Israelul; în al doilea rând, să conducă în patrie pe cei exilaţişi, în al treilea rând, să pună adevărata religie în mijlocul tuturor popoarelor păgâne.

În vederea botezului lui Isus, Ioan a fost sfinţitşi umplut de Duhul Sfânt încă din sânul mamei sale Elisabeta (cf. Lc 1,41); a fost atât de sfânt în viaţa sa încât însuşi Mântuitorul îi aduce omagiul suprem, zicând: Om mai mare ca Ioan nu s-a născut din femeie, şi: El este îngerul trimis să-i pregătească drumul (Mt 11,10-11).

Isus se apropie de Ioan Botezătorul şi prin acest gest îi recunoaşte deschis misiunea sa profetică; ba chiar se aşază în capul rândului prozeliţilor lui şi îi cere botezul pe bază de dreptate, confirmându-şi propria misiune de slujitor al lui Iahve. Acum botezul lui Ioan devine mai mult decât un simplu rit, devine un act moral de recunoaştere a păcatelor. Isus împărtăşeşte condiţia păcătoşilor, adică ia asupra sa păcatele lumii în calitate de Miel destinat pentru jertfă, devenind marele sacrament al lui Dumnezeu.

Apa constituie elementul comun care stabileşte o legătură între Cristos şitoţi cei intraţi în apă spre a-şi mărturisi păcatele: Cristos Capul Bisericii şi Biserica semper renovanda prin botez şi pocăinţă, prin schimbare radicală de mentalitate.

Botezul primit în numele lui Isus trebuie să ne facă solidari cu toţi fraţii săi, dar mai presus de toate trebuie să avem această conştiinţă că prin botezul lui Isus din Iordan noi intrăm în familia lui Dumnezeu, intrăm în intimitate cu cele trei Persoane, ceea ce de fapt constituie o nouă naştere, fiind o trecere de la solidaritatea cu păcatul la solidaritatea cu iubirea; din întuneric şi din singurătate, botezul lui Isus ne trece la o lume nouă de frăţietate.

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică „Sf. Nicolae”PUBLICITATE