Guvernul României şi-a fixat printre priorităţile perioadei următoare necesitatea reformării satului românesc. Să nu uităm că, din cele 3.219 unităţi administrativ-teritoriale din România, nu mai puţin de 2.858 sunt comune. Totodată, populaţia comunelor reprezintă circa 9,6 milioane, adică 45% din totalul locuitorilor ţării.

Consider că avem nevoie de un document-program care să prezinte cu obiectivitate adevărata stare de fapt a comunelor României, din punctul de vedere al acţiunii administraţiei publice şi al furnizării serviciilor publice locale. Această sinteză poate constitui şi baza pentru analizarea comparată a performanţelor comunelor în anii următori. Un astfel de document ar putea fi dublat de prezentarea unor propuneri de soluţii factorilor de decizie şi specialiştilor, pentru rezolvarea problemelor identificate.

Crearea politicilor publice destinate scoaterii satului românesc din izolare şi modernizării acestuia ar trebui să fie rodul unei largi consultări politice şi publice. Desigur, rămâne de văzut dacă toate formaţiunile politice care şi-au exprimat susţinerea privind revigorarea satului românesc îşi vor ţine cuvântul dat!

Guvernul PSD a luat până acum o serie de decizii vitale pentru a moderniza satul românesc! Cea mai importantă este promovarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), care reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din ţară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice, în domeniile sănătate, educaţie, apă – canalizare, energie termică şi electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire şi sport.

Anul trecut, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 172 de obiective de investiţii din judeţul Bacău au fost cuprinse la finanţare!

Compatrioţii noştri de la ţară încă mai speră că viitorul va sta sub semnul echităţii şi al reducerii decalajului sat-oraş, care se resimte dureros în viaţa lor de fiecare zi… Satul românesc are nevoie de infrastructură, de debirocratizare, şi, nu în ultimul rând, de atenţie din partea celor care veghează bunul mers al lucrurilor în ţara noastră!

Senator PSD Bacău,
Miron Smarandache