Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în vecinătatea județului Bacău, în Vaslui, în Vrancea, în Galați, Iași și Botoșani. Situația epidemiologică actualizată la nivel național reflectă o evoluție a PPA în 316 localități din 25 de județe, cu 1.108 focare (dintre care 11 focare în exploatații comerciale și 5 focare în exploatații de tip A). Direcția Sanitară veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău – ne informează directorul instituției, dr. Niky Liviu Vrabie – aplică în permanență măsuri de profilaxie nespecifică pentru a preveni reapariția bolii pe teritoriul județului.

Măsurile sunt luate având în vedere contextul epidemiologic actual, neconformitățile identificate în țară care au dus la confirmarea bolii în exploatațiile comerciale de suine precum și la stâne, cantoane sau în clădiri dezafectate, în scopul implementării permanente a măsurilor de profilaxie nespecifică.
În această perioadă, inspectorii sanitari veterinari intensifică verificările în teritoriu fiind vizate :
– controale oficiale privind respectarea măsurilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitară veterinară în vigoare, în exploatațiile comerciale de suine și cele de tip A;
– controale oficiale privind interzicerea creșterii suinelor în stâne, cantoane silvice, clădiri dezafectate ale fostelor CAP-uri, IAS-uri, etc., în baza datelor colectate de la Circumscripțiile sanitare veterinare de asistență, primării, Direcția Silvică Bacău, Direcția Agricolă Județeană Bacău, pe teritoriul arondat;
– controale în trafic privind prevenirea introducerii virusului Pestei Porcine Africane pe teritoriul județului Bacău, prin transporturi de porci vii sau produse șisubproduse provenite de la aceștia.

Măsuri luate de DSVSA Bacău

• notifică toți factorilor implicați in industria suinelor, crescătorii de animale din sectorul comercial sau non-comercial, vânătorii și pădurarii din Fondurile de vânătoare, Unitățile administrativ teritoriale, privind atribuțiile specifice ce le revin în profilaxia și combaterea bolii și măsurile dispuse în vederea notificării cât mai timpurii a oricăror suspiciuni de boală care pot fi atribuite PPA;
• instruiește medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și medicii veterinari oficiali responsabili cu monitorizarea teritoriului, referitor la necesitatea notificării, în regim de urgență către DSVSA Bacău a oricăror îmbolnăviri la porcine și asigurarea unei supravegheri pasive în ceea ce privește cazurile de morbiditate și mortalitate apărute la porcii domestici și porcii mistreți în această perioadă;
• asigură distribuirea materialelor informative privind pesta porcină africană în vederea afișării acestora la nivelul tuturor unităților administrative teritoriale din județ;

Pentru crescătorii de porcine din sistem gospodăresc, este subliniată necesitatea respectării următoarelor reguli minime pentru a evita îmbolnăvirea suinelor:

– NU CUMPĂRAȚI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAȚI (CU CROTALIE) ȘI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ ÎMPUTERNICIT, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI ÎN GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

– nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțămintea și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
– creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
– nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
– nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;
– nu cumpărați purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
– nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii. Nu există nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.


PUBLICITATE