În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va amenaja spaţiul din proximitatea clădirii Catedralei și va construi o parcare pe latura nordică a amplasamentului ce încadrează Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului”. Zona ce urmează șă fie amenajată este delimitată de străzile Bulevardul Unirii, strada George Bacovia şi strada Lucreţiu Pătrăşcanu.

În etapa de proiectare s-a ținut cont de contextul arhitectural şi de specificul zonei, urmăridu-se în mod special integrarea armonioasă în ansamblul Parcului Catedralei. Vor fi amenajate trotuare, spaţii verzi, zone de refugiu și vor fi montate corpuri și stâlpi de iluminat arhitectural, pentru a pune în valoare zona.

Parcarea va avea 107 locuri, iar accesul autoturismelor în incintă se va realiza din strada Lucrețiu Pătrășcanu. Pe parcursul execuției lucrărilor vor fi instituite unele restricţii de circulaţie, conform prevederilor Ordinului MT-MI 1112/411/2000.

Trotuarele vor fi amenajate din pavele de beton vibropresat montate pe un pat de nisip, iar in lateral vor fi montate elemente de mobilier urban (bănci, coșuri menajere).

Va fi amenajată o zonă centrală de relaxare și alei ce vor lega diferitele zone ale parcului. De asemenea, vor fi realizate platforme prevăzute cu rampe de acces, iar spațiile verzi vor fi amenajate cu gazon, plante floricole perene, arbusti și rășinoase de talie medie.

Valoarea totală a contractului este de 1.033.571,60 de lei făra tva, sumă ce include proiectarea și execuția lucrărilor.

Durata contractului este de 6 luni, la finalul cărora Parcul Catedralei va deveni o zonă de promenadă și de recreere pentru băcăuani.

Alte articole