Firmele si persoanele fizice vor putea utiliza la munci ocazionale si adolescenti in vârsta de 15-16 ani. Acestia vor avea voie sa presteze activitati necalificate, adecvate vârstei lor, cu incuviintarea parintilor ori a reprezentantilor lor legali, dupa caz.

Aceasta este una din noile prevederi introduse in Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional, desfasurate de zilieri, act normativ care a fost modificat recent de catre Guvernul României. In noul act normativ se mai precizeaza ca veniturile realizate din munci ocazionale de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social nu vor fi luate in calcul la stabilirea acestui drept.

Asadar, ele vor primi ajutor si daca vor câstiga bani din activitatea de zilier. Totodata, guvernul a extins aria termenului de “beneficiar de lucrari ocazionale”, astfel ca forta de munca in regim zilier le este permis sa utilizeze nu numai persoanelor juridice si fizice autorizate ori intreprinderilor familiale ci si intreprinzatorilor, titulari ai unei intreprinderi individuale.

Toate acestea vor avea voie sa foloseasca zilieri pentru lucrari ocazionale in anumite domenii. Este vorba despre agricultura, vânatoare si servicii anexe; silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; pescuit si acvacultura; tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; recuperarea materialelor; comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii; activitatea de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor; publicitatea; activitatile de interpretare artistica, spectacole, activitati de suport pentru acestea si de gestionare a salilor de spectacol.

Pentru munca prestata, zilierii vor fi retribuiti cu cel putin tariful orar din salariul minim brut pe tara ( 4,74 lei fata de 2 lei) si cu maximum 10 lei/ora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here