14 aprilie 2024

Româna pentru toți

Româna manolesciană

O permanenţă a scrisului său În editorialele sale îndeosebi, Nicolae Manolescu (1939-2024) – criticul şi istoricul literar, profesorul universitar, directorul revistei „România literară”, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România – a...

Din cultura săceleană: O parte transilvăneană a romano-catolicilor noştri

Ne este prezentată cu artă, adică respectând canoanele unei lucrări informative, de profesorul de...

Teatrul din poezie…

De Ziua Internaţională a Poeziei De mai multă vreme voiam să lansez o provocare: lectura...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (VIII)

Sistemul limbii Este unul dintre primele subiecte pe care le învăţa, până spre anul 2000,...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (VII)

Obiective cognitive... Urmând modelul lansat la începutul deceniului al nouălea în școala românească, cu deschidere...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (VI)

Un an de două ori norocos Vorbim despre 1987, anul când a apărut, pe lângă Programa de limba şi literatura română pentru învăţământul liceal, încă un document din această categorie: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, realizată, ca şi surata ei, în condiţii care asigurau, aici, eficienţa primei trepte...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (V)

Româniştii băcăuani – o grupare cu personalitate Cei şase profesori de la Liceul Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău nu erau singuri în campania de promovare a limbii şi literaturii române susţinută de energica Constanţa Bărboi. Tot atâţia românişti (cum îi plăcea lui Eugen Budău – inspectorul şcolar model pentru breasla...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (IV)

I se spunea programă şcolară sau analitică Acum se numeşte curriculum şi dispune de o arie de cuprindere mai largă. Termenul, preluat din literatura pedagogică occidentală, îşi are originea în limba latină şi se traduce ad litteram prin „scurtă alergare”. Cursa nu e atât de redusă, de vreme ce aici...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (III)

Un principiu al relaţionării umane             Dintotdeauna s-a recunoscut că în viaţă totul e comunicare, sub diverse forme, dar rareori s-a emis acest adevăr: „Pentru ca actul de comunicare să-şi găsească adevărata menire, partenerul-receptor devine (are această posibilitate în psihicul uman  – desigur, în condiţii normale), la rândul lui, emiţător”...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (II)

De când vorbim despre comunicare? În liceele pedagogice/şcolile normale/clasele cu profil pedagogic din România ultimei jumătăţi de veac, disciplina limba română predată viitorilor educatori/învăţători era constituită din clasicele compartimente: elemente de fonetică (extrem de sumare), noţiuni de vocabular (capitol ceva mai bine alcătuit decât precedentul), gramatica (sau morfosintaxa, tratând despre...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (I)

Nu-s prea multe cuvinte pentru un titlu? Considerăm că nu, de vreme ce e nevoie de o formă explicită pentru disciplina fundamentală din şcoala românească de azi şi de fapt din orice formă de învăţământ care dă întâietatea meritată limbii materne. Pedagogii recunosc larga prezenţă a obiectului limba română, „studiat...

Profesor şi poet de limba română

O parafrază Despre Constantin Juncu (6 aug. 1946, Bacău – 9 ian. 2024, Bacău) colegii de breaslă ştiu că a condus cu devotament un cenaclu al elevilor, o revistă a acestora („Vămile visului”), un şir de simpozioane închinate celui care a devenit patronimul Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan” din Bacău, ba...

De Ziua Culturii Naţionale, ediţia a XIV-a

Academia Română dă tonul ştiinţific… Avem în vedere în primul rând sesiunea festivă comună cu Academia de Științe a Moldovei, desfăşurată simultan luni, 15 ianuarie 2024, în format hibrid, pe relaţia Bucureşti – Chişinău, între vorbitorii aceleiaşi limbi (română – română, nu română – moldovenească). Alocuțiunile acad. Ioan-Aurel Pop, președintele...

Văz şi auz

SINCER ŞI DE DEPARTE SAU DESPRE UN AN NOU, DIN CHINA. „Vă doresc sănătate, pace și fericire în fiecare zi” este urarea lui Cai Qing, scriitoare şi profesoară de limba şi literatura chineză, primită de noi cu bucurie în prima zi a lui 2024. ALTE UNITĂŢI DE MĂSURĂ. O dorinţă...

La mulţi ani, la mulţi ani, „La mulţi ani!” sau La Mulţi Ani!?

Variaţie liberă? Formula de urare atât de uzitată îndeosebi la confluenţa anilor a căpătat o aură de pronunţat subiectivism. Făcându-se expresia vocii noastre interioare, pretindem ca grupul de trei cuvinte să primească forma echivalentă cu intensitatea urării. Rezultă că avem libertatea de a scrie cu majuscule peste tot: LA MULŢI...

Cubolta limbii române (VI)

Am vizitat Bălţiul (sau poate Bălţii?) M-am aflat în dificultate când am intrat în sala de protocol a Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Am întrebat-o direct pe conf. univ. dr. Elena Lăcustă, şefa Catedrei de limba română şi filologie romanică (câteva cărţi din biblioteca lui Mihail Andrei se află la...

Cubolta limbii române (V)

Ludoteca lui Mihail Andrei Artist în comunicarea didactică, mentorul între mentori a transmis elevilor săi informaţii ambalate în folia jocului de cuvinte, urmând îndemnul horaţian „Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci” (Primeşte toată aprecierea cel ce îmbină utilul cu plăcutul – „Ars poetica”). Ca urmare, pentru a-i determina...

Cubolta limbii române (IV)

Profesorul, nu proful S-a întâmplat în preajma zilei de 22 noiembrie 2023, când conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” mă rugase să trimit textul plăcuţei care urma să desemneze sala dedicată lui Mihail Andrei. Într-o întâlnire preliminară, am transmis directoarelor Colegiului experienţa de acum doi ani, când am vizitat...

Cubolta limbii române (III)

Dintr-un an al filologiei româneşti Cel ce citeşte cartea de căpătâi a lui Mihail Andrei şi Iulian Ghiţă – „Limba română – fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, exerciţii (În sprijinul cadrelor didactice şi al elevilor)”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983 – are de câştigat nu atât din partea...