13 iunie 2024

Cuvânt pentru suflet

Deșteptarea, de 35 de ani, același ziar și, totuși, mereu altul. Zi după zi, săptămână de săptămână, ceas de ceas. Despre băcăuani și despre Bacău, vreme de cinci, zece, douăzeci și, în curând, de treizeci și cinci de ani, pentru că poveștile merg întotdeauna mai departe. La fel și povestea Deșteptării. Din alb-negru în color, de pe pe print pe net, dintr-o epocă în alta. Deșteptarea, ziarul tuturor băcăuanilor. Deșteptarea: ziarul unui Bacău mereu altfel. Zi după zi, săptămână de săptămână, tot mai buni.

Duminica a X-a din Timpul de peste An

Fragmentul evanghelic al acestei duminici ne vorbește despre lupta spirituală împotriva Celui Rău. Cultura lumii în care trăim are tendința de a glumi pe seama Celui Rău și de...

TAINA VEDERII ȘI A VINDECĂRII

În așteptarea Praznicului Înălțării, Biserica ne așterne înainte praguri de înțelegere, spre a ne...

De la singurătatea slăbănogului, la setea samarinencii

Coborâm astăzi, prin scrisul evanghelistului Ioan (4, 5-42), spre ținutul Sihar al Samariei. Suntem...

Trupul și Sângele Domnului – Joia Verde

Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, celebrată an de an în ziua de joi, după...

Doamne, ajută-mă să vreau să pot!

În miez de lună Mai, pentru că este ziua Domnului, Biserica rânduiește a ne...

DUMINICA a V-a de peste an

Creștinii sunt pentru întreaga lume sare ce dă gust şi lumină ce luminează, așa cum Cristos ne spune în evanghelia sa. Folosind aceste metafore Isus Cristos a găsit o modalitate foarte potrivită de a exprima ceea ce sunt creştinii, sau ar trebui să fie în mijlocul lumii: purtători de...

Duminica femeii cananeence

Sunt cuvintele pe care le adresează Iisus în Duminica aceasta, femeii cananeence venită la El cu cererea de a-i vindeca fiica demonizată. Sensurile acestor cuvinte sunt multiple şi profunde şi le întâlnim în lumea de azi la tot pasul. Multe din “faptele bune” săvârşite de unii sunt făcute...

† ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

După 40 de zile de la naşterea sa, Isus este dus de părinţii săi la Ierusalim pentru a fi oferit lui Dumnezeu, unde sunt întâmpinaţi de un bătrân pe nume Simeon. Sărbătoarea prezentării lui Isus la templu a fost introdusă în calendarul Bisericii Romei de către Papa Sergiu I...

Sufletul lui Zaheu

Evanghelia care se va citi duminica aceasta ne arată cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să îi aducă mântuirea când din om lacom devine om milostiv, cu dorinţa de schimbare. Ce s-a întâmplat de fapt? În oraşul Ierihon, Zaheu, om bogat, dar mic de statură,...

† DUMINICA a III-a de peste an

Episodul citit în duminica a III-a de peste an ne relatează primele gesturi şi cuvinte ale lui Isus, gesturi şi cuvinte de o importanţă fundamentală. Într-adevăr, episodul nostru este marcat de dorinţa lui Isus de a merge către Naţiunile păgâne, mai precis de a părăsi deşertul în care s-a...

Cei zece leproşi….

Una dintre atitudinile pe care trebuie să le avem la cumpăna dintre ani, este aceea de mulţumire la adresa lui Dumnezeu. Minunea vindecării celor zece leproşi, este o întâmplare deosebită, din care putem să învăţăm multe lucruri despre mulţumire şi...

† DUMINICA a 2-a de peste an

La botez nostru am primit o vocaţie, aceea de creştin, şi asemenea profeţilor şi apostolilor suntem chemaţi la o misiune: de a da mărturie despre Cel care ne-a chemat. Dar ce înseamnă acest lucru? În concepţia biblică, a da mărturie înseamnă a atesta realitatea unui fapt, dând propriei afirmaţii...

Cuvânt la duminica după naşterea domnului

Sărbătorile au trecut, dar bucuria lor trebuie să rămână. Evanghelia duminicii după Botezul Domnului are bogate semnificaţii duhovniceşti pentru viaţa creştină şi pentru înţelegerea credinţei ca pregustare a vieţii în Împarăţia cerurilor. În Evanghelie vedem legătura dintre lumina Botezului Domnului nostru Iisus Hristos şi propovăduirea Sa când El cheamă...

† BOTEZUL DOMNULUI

Faptul că Isus a fost botezat de Ioan a creat probleme destul de serioase primei comunităţi creştine. Avea Isus trebuinţă de botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor? Ioan Botezătorul vrea să-l oprească pe Isus, socotind o cinste pentru sine de a fi botezat de Isus şi acceptă să-l boteze numai...

Praznicul Bobotezei

În suita celor 12 Praznice Împărateşti se numară şi Boboteaza (Botezul Domnului), tinută în fiecare an în ziua a şasea a lunii ianuarie. Sărbătoarea este menită să reamintească cele petrecute la apa Iordanului înainte ca Iisus să păşească în viaţa publică, la împlinirea vârstei...

La început era Cuvântul

Cu câteva zile mai înainte am trăit cu bucurie Sărbătoarea Naşterii lui Cristos şi poate mai avem încă prezentă în minte vestea îngerului adresată păstorilor, care a răsunat ca un refren în liturgia Cuvântului din Noaptea şi din ziua de Crăciun: „Astăzi în Cetatea lui David vi s-a născut...

Familia din Nazaret

Pagina din Matei ne prezintă familia din Nazaret pe calea dureroasă a exilului. Iosif, Maria şi Isus trăiesc condiţia dramatică a refugiaţilor. Parcurg un drum care, în anumit sens, anticipează pe cel al Calvarului. Cărţile apocrife, cu povestirile lor legendare, încearcă să facă să înflorească acel drum cu multe...

Sfântul Ştefan

Este Crăciunul, Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeirea S-a înomenit, Dumnezeu a venit la om… De ce? Ca pe om să îl ridice la vrednicia Sa de Fiu al lui Dumnezeu. Oare nu spunem noi mereu rugăciunea Tatăl nostru? Nu suntem noi ca nişte fii ai lui Dumnezeu?...

Genealogia Mântuitorului

În duminica dinaintea Naşterii Domnului se citeşte primul capitol din Evanghelia de la Matei. Este un catalog al strămoşilor lui Hristos. Drept tată îl are pe Tatăl cel Ceresc. Dar odată ce s-a arătat pe pământ ca om desăvârşit în afară de păcat, înseamnă că a purtat trup omenesc...