21 iunie 2024

Cuvânt pentru suflet

Deșteptarea, de 35 de ani, același ziar și, totuși, mereu altul. Zi după zi, săptămână de săptămână, ceas de ceas. Despre băcăuani și despre Bacău, vreme de cinci, zece, douăzeci și, în curând, de treizeci și cinci de ani, pentru că poveștile merg întotdeauna mai departe. La fel și povestea Deșteptării. Din alb-negru în color, de pe pe print pe net, dintr-o epocă în alta. Deșteptarea, ziarul tuturor băcăuanilor. Deșteptarea: ziarul unui Bacău mereu altfel. Zi după zi, săptămână de săptămână, tot mai buni.

Duminica a XI-a din Timpul de peste An

Cele mai profunde mistere ale credinței pot fi înțelese doar de cel care are o credință profundă. Această înțelegere presupune mai mult decât o inteligență sclipitoare; ea necesită o...

Și aceasta este viața veșnică… (Ioan 17, 1-13)

O Evanghelie de treisprezece versete se face punte de înțelegere a modului în care...

Duminica a X-a din Timpul de peste An

Fragmentul evanghelic al acestei duminici ne vorbește despre lupta spirituală împotriva Celui Rău. Cultura...

TAINA VEDERII ȘI A VINDECĂRII

În așteptarea Praznicului Înălțării, Biserica ne așterne înainte praguri de înțelegere, spre a ne...

De la singurătatea slăbănogului, la setea samarinencii

Coborâm astăzi, prin scrisul evanghelistului Ioan (4, 5-42), spre ținutul Sihar al Samariei. Suntem...

Trupul și Sângele Domnului – Joia Verde

Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, celebrată an de an în ziua de joi, după Preasfânta Treime, are în centru Sacramentul Euharistiei, instituit la Ultima Cină, taina prin care Isus ni s-a dăruit ca hrană a sufletelor noastre. Această solemnitate a fost instituită de Papa Urban al IV-lea, în anul 1264...

Doamne, ajută-mă să vreau să pot!

În miez de lună Mai, pentru că este ziua Domnului, Biserica rânduiește a ne ține încă aproape de Ierusalimul Învierii. Spre a nu ne pierde nădejdea în venirea Mângâietorului. Și pentru a înțelege faptul că Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să nu fie lipsit de ajutor în...

Preasfânta Treime

Prin sărbătoarea Preasfintei Treimi, Biserica ne invită să contemplăm Fiinţa divină aşa cum Ea ne-a fost revelată. Textul evanghelic, însă, al acestei duminici nu-şi propune să ne dezlege enigma modului în care trei persoane distincte sunt şi rămân Fiinţa unică a lui Dumnezeu. Cuvântul lui Isus Cristos adresat apostolilor...

FERICIȚI SUNT CEI CARE NU AU VĂZUT, DAR AU CREZUT!

Prima duminică post-pascală, dedicată memoriei Sfântului Apostol Toma, ne poziționează tot spre Înviere. Rostirea duhovnicească a pericopei evanghelistului Ioan (20, 19-31), ce se regăsește și în slujba miezului zilei Paștelui, numită a Doua Înviere, și care este lecturată în mai multe limbi, semn al prezenței persoanei Duhului Sfânt așteptat...

Duminica a 7-a a Paştelui

Liturgia cuvântului din această duminică ne prezintă trei rugăciuni: cea a diaconului Ştefan, care a văzut, în sfârşit, gloria lui Isus, în prima lectură; rugăciunea Bisericii, care doreşte să vadă gloria lui Isus, în a doua lectură şi rugăciunea lui Isus, care doreşte să ne vadă şi pe noi...

Duminica a VI-a a Paștelui

Fragmentul evanghelic din Duminica a VI-a a Paștelui (In 15,9-17) ne poartă în Cenacol, locul unde Isus a luat Ultima Cină cu discipolii săi. Ne putem gândi că suntem și noi prezenți acolo. Isus își dă seama că domnește o atmosferă de neînțelegere, de distanțare, de trădare. El vede istoria...

Duminica a V-a a Paştelui

Continuăm să ne bucurăm de roadele misterului pascal pe care, cu bucurie, l-am celebrat la Paști. În toată această perioadă suntem invitați să reflectăm asupra mesajului care stă la baza întregului timp pascal: Isus este viața și învierea noastră. În Evanghelia Duminicii a V-a, luată din Sf. Ioan, Isus...

Intrarea Domnului în Ierusalimul inimilor noastre

Călători pe drumul Învierii fiind, dăm slavă Cerului! Biserica ne îndreaptă pașii către întâia mare sărbătoare cu dată schimbătoare de dinainte de Paște. Duminica Floriilor sau Împărăteasca Intrare triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim marchează sfârșitul pelerinajului de șase săptămâni al Postului Mare. Totodată, prefațează începutul unui alt...

Duminica Sfintei Maria Egipteanca, a V-a din Postul cel Mare

Suntem în duminica numită a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cincea din Postul cel Mare al Paștelui și ultima din cuprinsul celor patruzeci de zile care se termină în vinerea dinaintea sâmbetei Sfântului Lazăr. Ne străduim a rămâne pironiți și pecetluiți întru bucuria înmiresmată a iubirii lui Dumnezeu, încercând...

Duminica a IV-a a Paștelui

În cea de-a patra duminică a Paștelui, Biserica ne invită să medităm asupra imaginii lui Isus, Bunul Păstor, și, în același timp, să ne rugăm și pentru vocații, întrucât celebrăm „Ziua mondială de rugăciune pentru vocații”. În fragmentul evanghelic al acestei zile (In 10,11-18) îl întâlnim pe Isus care se...

Sfântul Ioan Scărarul, ghidul nostru spre Cer, în cea de-a patra Duminică a Sfântului și Marelui Post

Pentru că perioada Triodului este o continuă invitație de a ne așeza în lumina comuniunii de iubire ce izvorăște din lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, suntem încurajați să trăim preaplinul Ortodoxiei fără a ne mai teme de greutatea postirii. Duminica aceasta, a patra din post, ne aduce aminte...

Duminica a III-a a Paștelui

Întâlnim și în Duminica a III-a a Paștelui o altă apariție a celui Înviat. În fiecare dintre aparițiile sale după Înviere, Isus se dezvăluie unui discipol sau unui grup de discipoli, apoi îi îndeamnă să meargă și să răspândească vestea bună a învierii. Prin toate aparițiile sale, Domnul caută...

Duminica a doua a Paștelui sau a Divinei Îndurări

Duminica a doua a Paștelui încheie octava pascală, cele opt zile în care Biserica ne-a invitat să trăim bucuria învierii în ca pe o singură zi, meditând la aparițiile lui Isus cel înviat. Această duminică poartă mai multe denumiri, datorită evenimentelor celebrate: Duminica Tomei, Duminica Albă și Duminica Divinei Îndurări. –...

De ce Crucea marchează jumătatea Postului celui Mare?

Tradiția Bisericii pune la dispoziție, în mijloc de Post Mare, posibilitatea de a ne aduce în inimi primăvara cea duhovnicească, prin Cruce. Pentru a nu pierde din vedere în Cine ne este mântuirea și pentru a vibra, sub greutatea propriilor noastre jertfe și nevoințe, pe Calea mergerii transfiguratoare înspre...