15 octombrie 2021

† DUMINICA a 28-a de peste an

Întreaga activitate desfăşurată de Isus Cristos în mijlocul oamenilor a avut ca ultim scop să vestească sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, şi deci...

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă

Căsătoria nu este un scop în sine, ci transmite un mesaj care ne descoperă sufletul autorului ei, care este Dumnezeu însuşi. Toate cele trei...

† DUMINICA a 26-a de peste an

Fără Dumnezeu? O lume plină de ciungi, şchiopi şi orbi În duminica a 26-a de peste an, Isus se ridică împotriva falsităţii şi făţărniciei conducerii...

† DUMINICA a 25-a de peste an

Tematica lecturilor pe care Sfânta Biserică le propune este specifică moralei creştine. Prin conţinutul lor, toate lecturile fac referinţă la relaţiile interpersonale cu fraţii...

† DUMINICA a 24-a de peste an. Dar voi cine spuneţi...

Evanghelia din duminica ce urmează (Mc 8,27-35) reprezintă un punct central în teologia lui Marcu, adică o cristologie a Fiului omului contra unei cristologii...

† DUMINICA a 23-a de peste an. Pe surzi îi face...

Istoria surdo-mutului relatată în evanghelia din duminica ce urmează pare să fi fost adresată acelor membri ai comunităţii care nu puteau să dea mărturie...

Inima lor este departe de mine

În pasajul Evangheliei din duminica ce urmează (Mc 7,1-8a.14-15.21-23), Isus taie de la rădăcină tendinţa de a acorda mai multă importanţă gesturilor şi ritualurilor...

† DUMINICA a 21-a de peste an

Evanghelia duminicii ce urmează încheie marele discurs al lui Isus despre Euharistie. Este un discurs pe care ascultătorii nu-l înţeleg. Ei nu înţeleg pentru...

Un mare semn a apărut în cer

Biserica întreagă, poporul lui Dumnezeu, este chemată ca în duminica ce urmează să o cinstească în chip deosebit pe Preacurata Fecioară Maria în misterul...

DUMINICA a 19-a de peste an

După înmulţirea pâinilor în pustiu, evanghelia de duminica trecută, poporul voia să-l facă pe Isus rege. Apostolii erau entuziasmaţi de acest gând, visându-se ca...

† DUMINICA a 18-a de peste an

Problema cea mai evidentă care apare în lecturile din duminica a XVIII-a, şi anume cea a „pâinii”, nu este nicidecum nouă, pentru că ea...

† DUMINICA a 17-a de peste an

În Evanghelia duminicii ce urmează despre hrănirea celor cinci mii de persoane, Ioan pomeneşte cu numele doi discipoli: Filip şi Andrei. Aceşti discipoli pot...

† DUMINICA a 16-a de peste an

Evanghelia duminicii ce urmează relatează întoarcerea misionarilor la Isus, cel care i-a trimis, întoarcere urmată de un firesc „bilanţ de activitate”. După ce Isus...

Săraci pentru a fi liberi

Evanghelia se deschide cu trimiterea celor doisprezece în misiune. Toţi sunt trimişi, nimeni nu este exclus, aceasta arată că vestirea Evangheliei nu este rezervată...

† DUMINICA a 14-a de peste an

Evanghelia, din duminica ce urmează, ne vorbește despre episodul când Isus s-a întors într-o zi în locul Său de origine, Nazaretul, şi ca de...

† DUMINICA a 13-a de peste an

În prima parte a evangheliei din duminica a 13-a, ne este prezentat Iair, unul din şefii sinagogii, care pare să aibă mult respect faţă...

† DUMINICA a 12-a de peste an

Dintre episoadele care relatează domolirea furtunii de pe mare, episod care se citeşte în duminica a XII-a de peste an, cel al sfântului Marcu,...

† DUMINICA a 11-a de peste an

Parabolele propuse spre meditare în duminica a XI-a sunt ultimele ale capitolului patru, iar ele ne prezintă, cea dintâi, modul tainic în care Împărăţia...

† DUMINICA a 10-a de peste an

Din cele mai vechi timpuri se cunoaşte lupta dintre bine şi rău. Omul, cuprins în toiul acestei bătălii aprige, se simte atras de binele...

Preasfânta Treime

Prin sărbătoarea Preasfintei Treimi, Biserica ne invită să contemplăm Fiinţa divină aşa cum Ea ne-a fost revelată. Textul evanghelic, însă, al acestei duminici nu-şi...