29 octombrie 2020

† DUMINICA a 30-a de peste an

Dumnezeu a dat o singură poruncă: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul...

Daţi-i cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea...

Evanghelia de astăzi ne invită la reflecţii angajante referitoare la condiţia noastră de creştini şi discipoli ai Domnului şi ne îndeamnă la reflecţie asupra...

† DUMINICA a 28-a de peste an

Întreaga activitate desfăşurată de Isus Cristos în mijlocul oamenilor a avut ca ultim scop să vestească sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, şi deci...

V-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod

În prima lectură, profetul Isaia ne prezintă o situație parcă ieşită din comun: o vie care, deşi a primit din partea stăpânului ei o...

Ascultarea devine creatoare de valori

Toate lecturile din duminica a 26-a de peste an ne îndeamnă la ascultare. În Evanghelie Isus spune o parabolă despre doi fii care spun...

† DUMINICA a 25-a de peste an

Isus ne oferă, în parabola lucrătorilor din vie, felul cum trebuie să se convertească şi cel drept în gânduri, sentimente, fapte, care oricând găseşte...

† DUMINICA a 24-a de peste an

Pericopa evanghelică din această duminică face parte din ciclul parabolelor prin care Isus vesteşte venirea Împărăţiei cerurilor. Evanghelia se deschide cu întrebarea pe care...

† DUMINICA a 23-a de peste an: Exempla trahunt, verba movent

Mesajul duminicii a 23-a de peste an, ne îndreaptă privirea către aproapele nostru. Fiecare creştin trebuie să fie conştient de datoria ce-i revine de...

Să ne luăm crucea și să-l urmăm

Evanghelia lui Cristos este o monedă cu două feţe: crucea şi coroana. Dacă vrem să îmbrăţişăm o parte, cea glorioasă, şi să o respingem...

† DUMINICA a 21-a de peste an

Evanghelia din duminica a 21-a de peste an conține următoarea întrebare: Cine spun oamenii că este Fiul Omului? Rezolvarea o dă Petru: „Tu eşti...

† DUMINICA a 20-a de peste an

În lecturile din această duminică nu este prea greu să descoperim o temă unitară. În toate cele trei lecturi se află o opoziţie originară,...

† DUMINICA a 19-a de peste an

După înmulţirea pâinilor în pustiu, evanghelia de duminica trecută, poporul voia să-l facă pe Isus rege. Apostolii erau entuziasmaţi de acest gând, visându-se ca...

† DUMINICA a 18-a de peste an

Evanghelia din această duminică, a XVIII-a de peste an, ne vorbește despre două gesturi pe care Isus le-a făcut: vindecarea bolnavilor și înmulțirea pâinilor....

Duminica a 17-a de peste an

Atât prima lectură din cartea Regilor (3,5-12), cât şi a doua, din Scrisoarea sfântului Paul către Romani (8,28-30) şi Evanghelia după sfântul Matei (13,44-52) sunt la unison în a oferi...

† DUMINICA a 16-a de peste an

Dumnezeu, în cadrul planului său de mântuire, are nenumărate căi cu ajutorul cărora el vrea să realizeze Împărăţia sa pe pământ. Şi de aceea...

Semănătorul a ieşit să semene

Parabola Semănătorului aseamănă vestirea Cuvântului lui Dumnezeu cu plantarea seminţelor. Seminţele cad pe diferite tipuri de pământ: bătătorit, pietros, între spini şi pământ bun....

† DUMINICA a 14-a de peste an

Din evanghelii ştim că Isus era un om al rugăciunii, că de multe ori îşi petrecea noaptea rugându-se singur, că i-a învăţat pe ucenici...

† DUMINICA a 13-a de peste an

Lectura evanghelică de duminică este partea finală din capitolul 10 al Evangheliei după Matei, în care Isus le dă discipolilor săi o amplă învăţătură...

† Duminica a 12-a de peste an

În această duminică, Biserica, pe baza cuvântului divin, vrea să ne dea încredere în iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Nu numai pentru faptul că ne-a...

Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel!

Liturgia cuvântului din duminica a 11-a de peste an ne aminteşte că realitatea noastră omenească este foarte veche. Suntem inseraţi într-un plan de mântuire...