20 ianuarie 2021

† DUMINICA a 2-a de peste an

Tema Liturgiei cuvântului este chemarea. Venind din partea lui Dumnezeu, chemarea este un semn al iubirii sale. Din lectura I desprindem faptul că Dumnezeu...

† BOTEZUL DOMNULUI

Sărbătoarea din această duminică este o teofanie, adică o manifestare a divinităţii lui Isus, deosebit de solemnă, mai mult decât Epifania din 6 ianuarie,...

Duminica a II-a după Crăciun

Mesajul de iubire şi de bucurie proclamat în sărbătoarea Naşterii Domnului, este continuat şi în liturgia duminicii care urmează. Faptul că Biserica ne propune...

† SF. FAMILIE Isus, Maria şi Iosif

Astăzi Biserica ni-l prezintă pe Isus în centrul familiei, în mijlocul unei mici familii din Nazaret, dar care, datorită prezenţei sale divine, devine cea...

† DUMINICA a 4-a din Advent

Încetul cu încetul ne apropiem tot mai mult de frumoasa sărbătoare a Nașterii Domnului. Clopotele bisericilor din toată lumea, unite cu glasul apostolilor, ne...

† DUMINICA a 3-a din Advent

Evanghelia din duminica a 3-a din Advent este un dialog între Ioan și unele persoane care-l interoghează. Ioan predica în deșert. Mulțimile alergau la...

† DUMINICA a 2-a din Advent

Şi în această duminică, Cuvântul proclamat în Liturghie ne invită să ne pregătim pentru venirea Domnului. Dacă însă în prima duminică din Advent se...

† DUMINICA 1 din Advent

În acest sfârşit de săptămână, Biserica intră în perioada liturgică a Adventului. Creştinii proclamă faptul că Mesia a venit într-adevăr şi că împărăţia lui...

Duminica a XXXIV-a de peste an

Iată-ne ajunşi la sfârşitul anului liturgic. Duminica viitoare va începe un nou an liturgic cu perioada Adventului. Fiecare sfârşit de an este timp de...

† DUMINICA a 33-a de peste an

În aceste ultime duminici ale anului liturgic am fost invitaţi de liturgia Bisericii să medităm asupra unor parabole ale Împărăţiei, precum şi asupra unor...

† DUMINICA a 32-a de peste an

În evanghelia din această duminică, Isus ne prezintă cinci fecioare înţelepte şi cinci nechibzuite. După Iob (28,28), înţelept este acela care se teme de...

Solemnitatea tuturor sfinților

În Sărbătoarea Tuturor Sfinților, Biserica privește spre toți aceia care, după o viață pământească plină de încercări, dureri și bucurii, au fost primiți în...

† DUMINICA a 30-a de peste an

Dumnezeu a dat o singură poruncă: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul...

Daţi-i cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea...

Evanghelia de astăzi ne invită la reflecţii angajante referitoare la condiţia noastră de creştini şi discipoli ai Domnului şi ne îndeamnă la reflecţie asupra...

† DUMINICA a 28-a de peste an

Întreaga activitate desfăşurată de Isus Cristos în mijlocul oamenilor a avut ca ultim scop să vestească sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, şi deci...

V-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod

În prima lectură, profetul Isaia ne prezintă o situație parcă ieşită din comun: o vie care, deşi a primit din partea stăpânului ei o...

Ascultarea devine creatoare de valori

Toate lecturile din duminica a 26-a de peste an ne îndeamnă la ascultare. În Evanghelie Isus spune o parabolă despre doi fii care spun...

† DUMINICA a 25-a de peste an

Isus ne oferă, în parabola lucrătorilor din vie, felul cum trebuie să se convertească şi cel drept în gânduri, sentimente, fapte, care oricând găseşte...

† DUMINICA a 24-a de peste an

Pericopa evanghelică din această duminică face parte din ciclul parabolelor prin care Isus vesteşte venirea Împărăţiei cerurilor. Evanghelia se deschide cu întrebarea pe care...

† DUMINICA a 23-a de peste an: Exempla trahunt, verba movent

Mesajul duminicii a 23-a de peste an, ne îndreaptă privirea către aproapele nostru. Fiecare creştin trebuie să fie conştient de datoria ce-i revine de...