1 octombrie 2020

Duminica a IV- a din Advent

Sărbătoarea Nașterii Domnului este foarte aproape. Evanghelia din duminica a IV- a din Advent ne ajută să vedem cât de minunat a fost modul...

† DUMINICA a III-a din Advent

Duminica a III-a din Advent pune un accent deosebit în liturgia cuvântului pe a doua venire a lui Isus cu un scop bine definit:...

† DUMINICA a II-a din Advent

Continuitatea pregătirii noastre în aşteptare, veghere, adică în rugăciune, ne este oferită de prima lectură (Is11,1-10). Cristos vine şi trebuie să-l primim cum se...

† DUMINICA I din Advent

Crăciunul este precedat de un timp pregătitor, numit Advent (din latinescul adventus = care vine curând). Acesta cuprinde o perioadă de patru săptămâni, timp...

Cristos Regele Universului

Solemnitatea lui Cristos Regele Universului marchează în Biserică sfârșitul anului liturgic. Cristos este rege, dar după cum ne spune El însuși,...

† DUMINICA a 33-a de peste an

Oamenii sunt curioşi şi dornici să cunoască mai mult: timpul când lumea se va sfârşi, cum şi prin ce se va sfârşi; prin foc,...

† DUMINICA a 32-a de peste an. Aştept învierea morţilor

Făcând aluzie la legea mozaică din capitolul 25 din Deuteronom, cu privire la repudiere (pe femeia rămasă văduvă fără copii de parte bărbătească, fratele...

† DUMINICA a 31-a de peste an

În acest episod legat de Zaheu, păcătosul pocăit şi convertit, observăm acel act de dragoste al lui Dumnezeu pentru toate făpturile sale. Oamenii îl...

† DUMINICA a 30-a de peste an. Nimeni nu-l poate îndatora...

Ne va ajuta să înţelegem semnificaţia acestei parabole dacă vom afla mai întâi ceva mai multe despre cine erau fariseii. S-ar putea să ne...

† DUMINICA a 29-a de peste an

Prima lectură și Evanghelia din această duminică ne invită să reflectăm asupra locului pe care-l ocupă rugăciunea în viața noastră. Cartea Exodului ne arată...

Valoarea unui suflet se măsoară prin mărimea recunoştinţei

† DUMINICA a 28-a de peste an Unul dintre cei zece leproşi vindecaţi de Isus, despre care vorbeşte Evanghelia de astăzi, „s-a întors glorificându-l pe...

DUMINICA a 27-a de peste an

Cuvântul lui Dumnezeu din această duminică are ca temă centrală credinţa. Pentru un creştin, a spune credinţă înseamnă a spune totul, dar în acelaşi...

Duminica a XXVI-a din Timpul de peste an

Parabola lui Isus despre omul bogat și Lazăr cel sărac exprimă trei adevăruri. Primul adevăr este acela că odată cu moartea nu se termină...

DUMINICA a 25-a de peste an. Ce lucru ai pe care...

În iubirea sa nemărginită faţă de toți oamenii, Isus, ca să ne mântuiască, ne-a dat parabola din evanghelia de astăzi (Lc16,1-13), denumită impropriu: administratorul...

Duminica a XXIV-a de peste an

În duminica a XXIV-a de peste an, Biserica ne propune spre meditare parabola fiului risipitor. Există trei persoane principale în parabola fiului risipitor: tatăl,...

Exigenţele urmării lui Cristos

Învăţătura lui Isus prezentată prin cele două parabole - construirea unui turn fără a calcula cheltuielile şi regele care vrea să plece la război...

„Unde este umilința, acolo este iubirea”

Parcurgând Sfintele Evanghelii, deseori îl putem vedea pe Isus cum propune învățăturile sale pornind de la experiența oamenilor. El vede ceea ce se întâmplă...

Duminica a XXI-a de peste an

Ascultăm duminicile acestea nişte evanghelii care ne prezintă un cu totul alt creştinism şi un cu totul alt Cristos decât ni-l imaginăm adesea. Nu...

Duminica a XX-a de peste an

Isus este prevestit ca „principe al păcii” (Is 9;5), la nașterea lui, îngerii au cântat: „Mărire în înaltul cerului lui Dumnezeu și pe pământ...

Duminica a XIX-a de peste an

În această duminică, Cuvântul Domnului - continuare a mesajului duminicii trecute - începe printr-o încurajare mântuitoare: „Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a...