19 aprilie 2024

Cuvânt pentru suflet

Sfântul Ioan Scărarul, ghidul nostru spre Cer, în cea de-a patra Duminică a Sfântului și Marelui Post

Pentru că perioada Triodului este o continuă invitație de a ne așeza în lumina comuniunii de iubire ce izvorăște din lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, suntem încurajați să...

Duminica a III-a a Paștelui

Întâlnim și în Duminica a III-a a Paștelui o altă apariție a celui Înviat....

Duminica a doua a Paștelui sau a Divinei Îndurări

Duminica a doua a Paștelui încheie octava pascală, cele opt zile în care Biserica...

De ce Crucea marchează jumătatea Postului celui Mare?

Tradiția Bisericii pune la dispoziție, în mijloc de Post Mare, posibilitatea de a ne...

Învierea Domnului

Sfânta Biserică sărbătorește în fiecare duminică Învierea Domnului, însă, „o dată pe an o...

Minunea de la Betleem – darul Cerului oferit Pământului

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos*   † IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului   Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul Dumnezeu, iar de la noi părintească dragoste!   Iubiți fii și fiice duhovnicești, Sărbătoarea Crăciunului este manifestarea liturgică a bucuriei...

Nașterea Domnului

„Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (In 1,14). Timpul Crăciunului ne invită an de an să reflectăm la evenimentul întrupării Cuvântului divin și la consecințele acestui eveniment...

PS Iosif Păuleţ: Scrisoare pastorală de Crăciun 2023. Astăzi ni s-a născut Mântuitorul!

Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul. (Lc 2,10-11) Cucernici părinţi, dragi persoane consacrate, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, În atmosfera minunată care însoţeşte an de an sărbătoarea...

Vindecarea femeii gârbove

La jumătatea postului Crăciunului când deja cu praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului începe să se cânte „Hristos Se naşte slăviţi-L…” în vederea pregătirii credincioşilor pentru a întâmpina după cuviinţă praznicul Naşterii lui Hristos, Îl întâlnim pe Iisus în Sinagogă învăţând mulţimile…Tot aici îşi petrecea amarul şi o...

Duminica Bucuriei

Tradiția liturgică a Bisericii numește cea de-a treia duminică din Advent „Duminica Bucuriei”. La jumătatea timpului de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, antifonul de la începutul liturghiei ne îndeamnă, preluând cuvintele sfântului Paul: „Bucurați-vă mereu în Domnul! Iarăși vă spun, bucurați-vă! Domnul este aproape!” (Fil 4,4-5). Acesta trebuie să...

Spre ce trebuie să privim, ca să fim vii?

Se simte apropierea Betleemului în duminica de după prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Pe de o parte, suntem asezați în lumina binecuvântat rânduită a atenției noastre, ce trebuie îndreptată către fragilitatea nevoinței Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, spre discreția Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei,...

Duminica a II-a din Advent (B)

Cea de-a doua duminică din Timpul Adventului ne prezintă figura emblematică a sfântului Ioan Botezătorul, alături de invitația de a ne pregăti pentru venirea Domnului: „Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!” (Mc 1,3). Ioan a fost cel despre care Isaia a profețit că va veni înaintea lui Mesia. Lui...

Duminica I din Advent (B)

Prima duminică din Advent marchează începutul unui nou an liturgic, an de-a lungul căruia retrăim evenimentele din viața Mântuitorului nostru, Isus Cristos, plecând tocmai de la așteptarea venirii sale în lume. Cuvântul „advent” înseamnă „a se apropia”. Totul se apropie în această perioadă: Dumnezeu de noi, noi de ceilalți, eu...

Sfântul Apostol Andrei

În rândul sărbătorilor închinate sfinților, ziua de 30 noiembrie ocupă un loc deosebit deoarece Sfântul Apostol Andrei cel ce este pomenit în fiecare an în această zi, este ființial legat de istoria neamului nostru în ceea ce privește nașterea noastră ca popor creștin. Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului...

Știi poruncile?

În plină perioadă de postire, la timpul când, dac-ar fi să ne încredem tradiției, magii sunt plecați din ținuturile lor spre a putea împlini închinarea dinaintea Pruncului Mântuitor, Betleemul ne cheamă să cugetăm la propriile limite umane. Și nu oricum, ci în freamăt de bună veste. Suntem în prima...

Cristos, Regele Universului

Ultima duminică din anul liturgic ne invită să celebrăm solemnitatea lui Cristos, Regele Universului, sărbătoare prin care recunoaștem suveranitatea Domnului asupra cerului și a pământului. Această sărbătoare a fost instituită în anul 1925 de către Papa Pius al XI-lea, ca răspuns la regimurile politice atee şi totalitare care negau drepturile...

Bogăția – instrument sau scop…

Prima duminică ce ni se descoperă în Postul Crăciunului ne invită să medităm asupra propriilor noastre limite, așezându-ne dinainte o lecție - pildă atât de actuală, ce pare a ne zbuciuma: Parabola bogatului căruia i-a rodit țarina (Lc 12, 16-21). Spre a nu uita Cărui Dumnezeu aparținem, Cărui Dumnezeu...

Duminica a XXXIII-a din Timpul de peste An (A)

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului liturgic, întâlnim în Evanghelia duminicii parabolele lui Isus care ne provoacă să ne întrebăm cum ne pregătim pentru sfârșitul vieții noastre și pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Toate aceste parabole ne învață să trăim într-un mod responsabil momentul prezent, conștienți fiind că...

Duminica a XXXII-a din Timpul de peste An (A)

„Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!” (Mt 25,13) Lecturile sfinte din această duminică ne provoacă să ne întrebăm dacă suntem pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu de la sfârșitul vieții, care poate avea loc în orice clipă. Întâlnim în fragmentul evanghelic parabola celor zece fecioare (Mt 25,1-13), pe...