22 mai 2022

Inima lor este departe de mine

În pasajul Evangheliei din duminica ce urmează (Mc 7,1-8a.14-15.21-23), Isus taie de la rădăcină tendinţa de a acorda mai multă importanţă gesturilor şi ritualurilor...

† DUMINICA a 21-a de peste an

Evanghelia duminicii ce urmează încheie marele discurs al lui Isus despre Euharistie. Este un discurs pe care ascultătorii nu-l înţeleg. Ei nu înţeleg pentru...

Un mare semn a apărut în cer

Biserica întreagă, poporul lui Dumnezeu, este chemată ca în duminica ce urmează să o cinstească în chip deosebit pe Preacurata Fecioară Maria în misterul...

DUMINICA a 19-a de peste an

După înmulţirea pâinilor în pustiu, evanghelia de duminica trecută, poporul voia să-l facă pe Isus rege. Apostolii erau entuziasmaţi de acest gând, visându-se ca...

† DUMINICA a 18-a de peste an

Problema cea mai evidentă care apare în lecturile din duminica a XVIII-a, şi anume cea a „pâinii”, nu este nicidecum nouă, pentru că ea...

† DUMINICA a 17-a de peste an

În Evanghelia duminicii ce urmează despre hrănirea celor cinci mii de persoane, Ioan pomeneşte cu numele doi discipoli: Filip şi Andrei. Aceşti discipoli pot...

† DUMINICA a 16-a de peste an

Evanghelia duminicii ce urmează relatează întoarcerea misionarilor la Isus, cel care i-a trimis, întoarcere urmată de un firesc „bilanţ de activitate”. După ce Isus...

Săraci pentru a fi liberi

Evanghelia se deschide cu trimiterea celor doisprezece în misiune. Toţi sunt trimişi, nimeni nu este exclus, aceasta arată că vestirea Evangheliei nu este rezervată...

† DUMINICA a 14-a de peste an

Evanghelia, din duminica ce urmează, ne vorbește despre episodul când Isus s-a întors într-o zi în locul Său de origine, Nazaretul, şi ca de...

† DUMINICA a 13-a de peste an

În prima parte a evangheliei din duminica a 13-a, ne este prezentat Iair, unul din şefii sinagogii, care pare să aibă mult respect faţă...

† DUMINICA a 12-a de peste an

Dintre episoadele care relatează domolirea furtunii de pe mare, episod care se citeşte în duminica a XII-a de peste an, cel al sfântului Marcu,...

† DUMINICA a 11-a de peste an

Parabolele propuse spre meditare în duminica a XI-a sunt ultimele ale capitolului patru, iar ele ne prezintă, cea dintâi, modul tainic în care Împărăţia...

† DUMINICA a 10-a de peste an

Din cele mai vechi timpuri se cunoaşte lupta dintre bine şi rău. Omul, cuprins în toiul acestei bătălii aprige, se simte atras de binele...

Preasfânta Treime

Prin sărbătoarea Preasfintei Treimi, Biserica ne invită să contemplăm Fiinţa divină aşa cum Ea ne-a fost revelată. Textul evanghelic, însă, al acestei duminici nu-şi...

† Coborârea Sf. Duh (Rusaliile)

Rusaliile reprezintă pentru noi „cascada” de lumină, de putere, de iubire ce i-a transformat în mod radical și pe apostoli, care au devenit astfel...

† DUMINICA a 7-a a Paştelui

După înălţarea la cer a lui Isus, apostolii şi preacurata Fecioară Maria s-au retras în Cenacol pentru a aştepta pe cel promis, pe Duhul...

† DUMINICA a 6-a a Paştelui

Duminica a VI-a a Paştelui poate fi numită, mai mult decât alte duminici sau sărbători, drept duminica iubirii, reluând testamentul lui Isus de la...

† DUMINICA a 5-a a Paştelui

Evanghelia duminicii a 5-a a Paștelui relatează înţelesul relaţiei vitale pe care Isus Cristos înviat a instaurat-o cu fiecare ucenic, folosind imaginea viţei care...

† DUMINICA a 4-a a Paştelui

Evanghelia celei de-a patra duminici a Paştelui se prezintă sub forma unei alegorii care, prin intermediul imaginii păstorului iubitor şi atent faţă de oile...

† DUMINICA a 3-a a Paştelui

În sfânta Evanghelie (Lc 24,35-48) găsim perseveranţa lui Isus în a-i convinge pe ucenici de faptul învierii sale. Perseveranţa în bine este o dovadă...