1 octombrie 2020

† DUMINICA a V-a a Paştelui

„Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!” (In 14,1). Încredeţi-vă în dezvăluirea mea, mai mult decât în reprezentările...

† DUMINICA a 4-a a Paştelui

Duminica a 4-a a Paștelui mai este numită și duminica Bunului Păstor. Titlul de „păstor” se referă în literatura religioasă ebraică în primul rând...

† DUMINICA a III-a a Paştelui

Întâlnirea cu Cristos este reînnoire, eveniment, este descoperirea lui. Cristos vine în întâmpinarea omului şi-l călăuzeşte spre realităţile escatologice. Liturgia cuvântului de duminică tocmai...

Duminica a II-a a Paștelui

Cred că unul dintre cele mai cunoscute episoade din Biblie este cel cuprins în evanghelia de astăzi, din cea de-a doua duminică din timpul...

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE)

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa Pentru ce ne bucurăm astăzi? Ne bucurăm deoarece credinţa noastră...

† DUMINICA FLORIILOR

Evreii visau că Mesia va învia morţii, cu gândul că aceştia vor forma o armată de eliberare înzestrată cu puteri divine, pentru a-i învinge...

† DUMINICA a V-a din Post

Dintre toate miracolele înfăptuite de Isus, învierea lui Lazăr este cea mai uimitoare pentru oamenii din timpul său. Credinţa tradiţională evreiască era aceea că...

† DUMINICA a 4-a din Post

Vindecarea orbului din naştere, adică evanghelia din duminica a IV-a din Postul Mare, ne relevează efortul lui Isus de a pătrunde în noi cu...

† DUMINICA a III-a din Post

Lecturile din cea de-a treia duminică din Postul Mare în care ne aflăm, ne invită să ne întoarcem spre Dumnezeu care este bun și...

† DUMINICA a 2-a din Post

În Cristos transfigurat pe Tabor ucenicii percep natura umană şi divină într-o armonie desăvârşită, ca izvor de frumuseţeveşnică ce poate sătura pe deplin dorul...

† DUMINICA 1 din Post

„Din pomul cunoştinţei binelui al răului nu trebuie să mănânci…” (Gen 2,17). Totul pare să fi început cu o interzicere. În schimb, restricţia nu...

† DUMINICA a 7-a de peste an

Isus desăvârşeşte Legea dându-i un caracter universal, care nu cunoaşte restricţii nici de gen, nici de excepţii, nici de hotare, nici de rasă, nici...

† DUMINICA a VI-a de peste an

Toţisimţimdorinţa de a trăi, de a fi fericiţi, de a ajunge la viaţa veşnică prin învierea din morţi. De ce totuşi Dumnezeu este atât...

DUMINICA a V-a de peste an

Creștinii sunt pentru întreaga lume sare ce dă gust şi lumină ce luminează, așa cum Cristos ne spune în evanghelia sa. Folosind aceste metafore...

† ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

După 40 de zile de la naşterea sa, Isus este dus de părinţii săi la Ierusalim pentru a fi oferit lui Dumnezeu, unde sunt...

† DUMINICA a III-a de peste an

Episodul citit în duminica a III-a de peste an ne relatează primele gesturi şi cuvinte ale lui Isus, gesturi şi cuvinte de o importanţă...

† DUMINICA a 2-a de peste an

La botez nostru am primit o vocaţie, aceea de creştin, şi asemenea profeţilor şi apostolilor suntem chemaţi la o misiune: de a da mărturie...

† BOTEZUL DOMNULUI

Faptul că Isus a fost botezat de Ioan a creat probleme destul de serioase primei comunităţi creştine. Avea Isus trebuinţă de botezul pocăinţei pentru...

La început era Cuvântul

Cu câteva zile mai înainte am trăit cu bucurie Sărbătoarea Naşterii lui Cristos şi poate mai avem încă prezentă în minte vestea îngerului adresată...

Familia din Nazaret

Pagina din Matei ne prezintă familia din Nazaret pe calea dureroasă a exilului. Iosif, Maria şi Isus trăiesc condiţia dramatică a refugiaţilor. Parcurg un...