19 aprilie 2024

Cuvânt pentru suflet

Sfântul Ioan Scărarul, ghidul nostru spre Cer, în cea de-a patra Duminică a Sfântului și Marelui Post

Pentru că perioada Triodului este o continuă invitație de a ne așeza în lumina comuniunii de iubire ce izvorăște din lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, suntem încurajați să...

Duminica a III-a a Paștelui

Întâlnim și în Duminica a III-a a Paștelui o altă apariție a celui Înviat....

Duminica a doua a Paștelui sau a Divinei Îndurări

Duminica a doua a Paștelui încheie octava pascală, cele opt zile în care Biserica...

De ce Crucea marchează jumătatea Postului celui Mare?

Tradiția Bisericii pune la dispoziție, în mijloc de Post Mare, posibilitatea de a ne...

Învierea Domnului

Sfânta Biserică sărbătorește în fiecare duminică Învierea Domnului, însă, „o dată pe an o...

Duminica a VI-a din Timpul de peste An (B)

În ultimele două duminici, evanghelistul Marcu a relatat începutul vieții publice a lui Isus, început marcat de semne și minuni: în sinagoga din Cafarnaum a eliberat un om posedat de un duh necurat, apoi, în casa lui Simon Petru, a vindecat-o pe soacra acestuia, după care, ieșind afară, a...

PRIN OCHII SFINȚI CUPRINDEM MÂNTUIREA

Este prezent freamătul de clopot vestitor al praznicului Întâmpinării, care fără încetare ne dă de veste că trebuie să-L reașteptăm pe Domnul. Nu ca pe un plecat din mijlocul nostru, ci ca pe Acela pe Care, din lipsă de grijă, Îl putem pierde, ascunși rămânând în cele mai friguroase...

Duminica a V-a din Timpul de peste An (B)

În activitatea publică a lui Isus, vestirea Împărăției lui Dumnezeu a fost mereu însoțită de semne vizibile, mai ales de vindecarea celor bolnavi și eliberarea celor posedați de diavol. Boala și suferințele oamenilor ocupau un loc deosebit într-o zi obișnuită din viața lui Isus. Suferința este o experiență universală de...

Duminica a IV-a din Timpul de peste An (B)

Evanghelia Duminicii a IV-a din Timpul de Peste An ne prezintă o zi din viața lui Isus. După ce și-a ales primii discipoli, îl întâlnim pe Isus în sinagoga din Cafarnaum, într-o zi de sâmbătă, zi de cult, unde învață și săvârșește prima sa minune, cea a eliberării unui...

Evanghelia Duminicii a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat)

Zis-a Domnul pilda aceasta: asemănatu-s-a împărăţia cerurilor unui împărat care a făcut nuntă fiului său şi a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei nu au vrut să vină. Iarăşi a mai trimis alţi slujitori zicând: spuneţi celor poftiţi că iată am pregătit...

În Ierihon, o întrevedere la nivel înalt

Cetatea de poveste, în care am rămas de săptămâna trecută, când Domnul a vindecat un orb, ne învăluie și astăzi. Suntem în Ierihon, prima așezare atestată istoric din acestă parte de lume, punct geografic ce marchează intrarea Iordanului în Marea Moartă. Urmăm Domnului, Ce continuă a săvârși Binele, împlinind...

Duminica a 3-a de peste an

Evreii iubeau cuvântul Domnului. Toată ziua trebuia să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu. La răsăritul soarelui, evreul recita cea mai importantă lege: „Ascultă Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur. Iubeşte-l pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată viaţa...

PĂCATUL DE A CERȘI RECUNOȘTINȚA

Dăruită tocmai de un medic apostol, Sfântul Luca, pericopa evanghelică a zilei ce însumează doar șapte versete (Lc. 17, 12-19) ne plasează alături de Mântuitorul Hristos în cea din urmă călătorie către Ierusalimul pătimirilor Sale. Undeva, în hotarul dintre Galileea și Samaria cea schismatică, înspre ținutul Pereii, la margine...

Duminica a 2-a de peste an

În evanghelia din această duminică ne este prezentat episodul nunții din Cana. Isus face aceeași experiență pe care am făcut-o și noi de multe ori. Nunta este ocazia de a participa la bucuria mirilor, iar la această sărbătoare nu a mers singur ci a fost însoțit de Maria și...

Botezul Domnului, pasul către eternitate

Nu s-au risipit sub firmamentul Bisericii vibrațiile cânturilor praznicului Nașterii și nici cele ale Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului, când, iată, suntem încurajați a ne opri câteva momente, spre a drămui sufletește, în tremur de frison duhovnicesc, înțelesul și melosul unui triptic de sărbători: Botezul Domnului, Soborul Sfântului...

Epifania Domnului

„Am văzut la răsărit steaua lui şi am venit să ne închinăm Domnului” (Mt 2,2). În fiecare an, pe data de 6 ianuarie, Biserica ne invită să celebrăm solemnitatea Epifaniei Domnului, adică a descoperirii, a revelării sale. Sărbătorită după Nașterea Domnului, când a avut loc venirea lui Isus în trup și...

DE LA CELE TRECĂTOARE, SPRE CELE CE RĂMÂN…

Suntem într-un răstimp de taină lăuntrică. Meditând la debutul unui Nou An, cântărind strădaniile și izbânzile din timpul ce tocmai se va scurge și îndrăznind a ne pregăti de un nou început, ca printr-o naștere din nou, îngrijiți fiind a străbate reîntineriți, ca și până acum, rosturile îngăduite de...

Sfânta Familie de la Nazaret

Lumea, de-a lungul istoriei a evoluat spre sfințenie apropiindu-se de Cristos și a decăzut îndepărtându-se de El. Nașterea lui Cristos, sărbătorită de toți oamenii de bunăvoință, a devenit ca un semn ce stârnește împotrivire, pentru că lumea nu mai poate gândi păgânește, ci creștinește. Și, cu toate acestea, păgânismul...

Taina Nașterii Domnului, minunea fiecărei zile de Crăciun

Dintre multele încântări pe care ni le așterne înainte Creștinismul, una este cu totul aparte: putința de a ne restitui fărâme din puritatea și din frumusețea nevârstniciei, cu ale ei simțăminte și sensibilități care, odată trăite, lasă urme de neuitat de-a lungul întregii noastre viețuiri. Așa se face că...