2 decembrie 2021

Săraci pentru a fi liberi

Evanghelia se deschide cu trimiterea celor doisprezece în misiune. Toţi sunt trimişi, nimeni nu este exclus, aceasta arată că vestirea Evangheliei nu este rezervată...

† DUMINICA a 14-a de peste an

Evanghelia, din duminica ce urmează, ne vorbește despre episodul când Isus s-a întors într-o zi în locul Său de origine, Nazaretul, şi ca de...

† DUMINICA a 13-a de peste an

În prima parte a evangheliei din duminica a 13-a, ne este prezentat Iair, unul din şefii sinagogii, care pare să aibă mult respect faţă...

† DUMINICA a 12-a de peste an

Dintre episoadele care relatează domolirea furtunii de pe mare, episod care se citeşte în duminica a XII-a de peste an, cel al sfântului Marcu,...

† DUMINICA a 11-a de peste an

Parabolele propuse spre meditare în duminica a XI-a sunt ultimele ale capitolului patru, iar ele ne prezintă, cea dintâi, modul tainic în care Împărăţia...

† DUMINICA a 10-a de peste an

Din cele mai vechi timpuri se cunoaşte lupta dintre bine şi rău. Omul, cuprins în toiul acestei bătălii aprige, se simte atras de binele...

Preasfânta Treime

Prin sărbătoarea Preasfintei Treimi, Biserica ne invită să contemplăm Fiinţa divină aşa cum Ea ne-a fost revelată. Textul evanghelic, însă, al acestei duminici nu-şi...

† Coborârea Sf. Duh (Rusaliile)

Rusaliile reprezintă pentru noi „cascada” de lumină, de putere, de iubire ce i-a transformat în mod radical și pe apostoli, care au devenit astfel...

† DUMINICA a 7-a a Paştelui

După înălţarea la cer a lui Isus, apostolii şi preacurata Fecioară Maria s-au retras în Cenacol pentru a aştepta pe cel promis, pe Duhul...

† DUMINICA a 6-a a Paştelui

Duminica a VI-a a Paştelui poate fi numită, mai mult decât alte duminici sau sărbători, drept duminica iubirii, reluând testamentul lui Isus de la...

† DUMINICA a 5-a a Paştelui

Evanghelia duminicii a 5-a a Paștelui relatează înţelesul relaţiei vitale pe care Isus Cristos înviat a instaurat-o cu fiecare ucenic, folosind imaginea viţei care...

† DUMINICA a 4-a a Paştelui

Evanghelia celei de-a patra duminici a Paştelui se prezintă sub forma unei alegorii care, prin intermediul imaginii păstorului iubitor şi atent faţă de oile...

† DUMINICA a 3-a a Paştelui

În sfânta Evanghelie (Lc 24,35-48) găsim perseveranţa lui Isus în a-i convinge pe ucenici de faptul învierii sale. Perseveranţa în bine este o dovadă...

† DUMINICA a 2-a a Paştelui

Refuzul apostolului Toma de a crede în mărturia celorlalţi ucenici despre întâlnirea lor cu Isus Cristos Înviat ne este tuturor arhi-cunoscută. Opt zile mai...

Adevărul învierii lui Isus

Adevărul învierii lui Isus îl mărturisim în Crez: Cred în Isus Cristos… care a înviat a treia zi din morţi. Adevărul ne umple inima...

† Duminica Floriilor

Duminică vom auzi relatarea pătimirii și este foarte uşor să-l acuzăm pe Iuda, să-i acuzăm pe marii preoţi, pe iudei şi Pilat, ca responsabili...

† DUMINICA a 5-a din Post

Isus este chemat sa fie un bob de grâu care trebuie să moară pentru a trăi. Va accepta el aceasta? Şi noi suntem chemaţi...

† DUMINICA a 4-a din Post

Sfântul Augustin spunea la un moment dat că dacă, din cauza unui cataclism, toate Bibliile din lume s-ar pierde şi nu ar mai rămâne...

† DUMINICA a 3-a din Postul Mare

„Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim”, notează evanghelistul Ioan în fragmentul evanghelic care a fost proclamat. Şi pentru noi se apropie Paştele...

† DUMINICA a 2-a din Post

Ne aflăm în timpul sfânt al Postului Mare, iar Biserica ne propune spre însuşire fragmentul evanghelic în care evanghelistul Marcu relatează momentul schimbării lui...