DUMINICA a V-a de peste an

Creștinii sunt pentru întreaga lume sare ce dă gust şi lumină ce luminează, așa cum Cristos ne spune în evanghelia sa. Folosind aceste metafore Isus Cristos a găsit o modalitate foarte potrivită de a exprima ceea ce sunt creştinii, sau ar trebui să fie în mijlocul lumii: purtători de speranţă, de iubire şi de pace. Iar acest mesaj al lor nu le este propriu, nu se datorează capacităţilor şi înţelepciunii lor omeneşti, dar Aceluia care îi întăreşte şi îi ajută prin harul său să vestească Evanghelia şi să dea mărturie despre ea în faţa lumii.

Prin botez, noi am devenit o singură realitate cu Cristos. Noi toţi trebuie să putem spune împreună cu Paul: „Nu mai trăiesc eu, dar Cristos trăieşte în mine” (Gal 2,20). Şi acesta este darul şi angajamentul care se reînnoieşte şi se aprofundează ori de câte ori primim Trupul lui Cristos în sfânta Împărtăşanie. Prin urmare, toţi ar trebui să devenim „o evanghelie vie” şi să facem să iasă în evidenţă Isus Cristos prin cuvintele şi acţiunile noastre.

Întreaga viaţă creştină trebuie să se alimenteze neîncetat din contemplarea morţii şi învierii lui Cristos. Tocmai datorită acestei ascultări desăvârşite a lui Cristos faţă de voinţa Tatălui, noi am fost răscumpăraţi şi am primit Duhul cel Sfânt, cel care ne ajută să trăim urmând calea trasată nouă de Cristos. Credinţa înseamnă moartea pentru păcat prin botez şi învierea la o viaţă nouă: viaţa în Isus Cristos. Întreaga asceză creştină, întregul efort al creştinului de a merge pe această cale, nu se bazează pe forţele proprii, ci pe puterea harului divin. Să-i cerem lui Dumnezeu această putere de a umbla mereu în lumina pe care ne-a adus-o Fiul său, pentru ca la rândul nostru să putem fi adevărate lumini călăuzitoare pentru cei din jur. Astfel, vom putea deveni şi adevărată sare, care să dea gust la tot ceea ce facem.Să ne încredinţăm lui Dumnezeu cu încredere filială şi să-l rugăm să ne dea putere pentru a nu trăda niciodată misiunea pe care ne-a încredinţat-o, aceea de a fi sare şi lumină: „Dumnezeule, Tatăl nostru, noi care suntem copiii tăi ne punem toată speranţa în harul tău; te rugăm rămâi mereu alături de noi şi ocroteşte-ne în orice primejdie”.

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” Bacău

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"