13 iunie 2024

Pilda fiului risipitor

Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne înfăţişează o întâmplare menită să ne pregătească pentru intrarea în Postul Mare. Relatarea este simplă dar cu foarte multe învăţăminte.

Un om avea doi fii şi le-a împărţit averea. Cel mic s-a dus într-o ţară străină, unde a risipit toată averea în beţii şi desfrâu. Nu scrie în Evanghelie cât a stat în acea ţară străină, doar că după ce a cheltuit averea, a ajuns să pască porcii.Şi-a dat seama de umilinţa sa şi “venindu-şi în fire” fiul a plecat spre casa tatălui său; acesta l-a primit cu mare bucurie, l-a iertat şi a pregătit mare ospăţ de bucuria revederii.

În pilda fiului risipitor Domnul Iisus ne-a dat un exemplu a dragostei dumnezeieşti, zugrăvită în culori atât de limpezi încât fiecare creştin să poată vedea sensul îndreptării şi a întoarcerii la Dumnezeu.Când fiul care se pocăieşte vine către tatăl său îi spune ceea ce plănuise: “Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.” Tatăl se milostiveşte îmbrăţişându-l şi zice către slugile sale: “Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi aduceti viţelul cel îngrăşat şi-l junghiaţi şi mâncând, să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.” Haina lui cea dintâi semnifică toată îndestularea şi frumuseţea darurilor duhovniceşti ale lui Dumnezeu.

Aceasta este haina sfinţeniei şi curăţiei în care era înveşmântat Adam, înainte de căderea în păcat şi de izgonirea într-o ţară îndepărtată de Dumnezeu. Această haină este Însuşi Hristos: de aceea este numită “cea dintâi”. Nu există nici o haină mai minunată decât aceasta din cer. Apostolul spune: “Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni 3:27).

Sufletul care fusese deposedat de toată lucrarea cea bună este în întregime îmbrăcat din nou: haina cea veche, murdară şi zdrenţăroasă este aruncată şi sufletul său este îmbrăcat în haină nouă. Această haină nouă pentru suflet semnifică pe omul cel nou – pocăit, iertat şi primit de către Dumnezeu. Fară această haină nouă, nimeni nu se poate odihni în Împărăţia lui Dumnezeu. Potrivit cuvintelor Apostolului, această haină este alcătuită din: “milostivirile îndurării, din bunătate, smerenie, blândeţe, îndelungă răbdare,… iar peste toate acestea… dragoste, care este legătura desăvârşirii” (Coloseni 3:12-14; Efeseni 4:24).

În finalul pildei Dumnezeu linişteşte pe tot omul cel drept “căci Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului ci voieşte ca el să se întoarcă la viaţă şi să fie viu”(Iezechiel 18,23), amintindu-i de bunătăţile cele multe, pe care el le stăpâneşte şi le împarte împreună cu El :”Toate ale Mele ale tale sunt”. Odată cu întoarcerea fratelui tău celui pocăit, partea ta nu se împuţinează, ci bucuria ta va trebui să fie sporită, “căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.”

Pr.Liviu Burlacu, Centrul „Izvorul Tămăduirii” Bacău

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri