25 mai 2024

Cuvânt pentru suflet

FERICIȚI SUNT CEI CARE NU AU VĂZUT, DAR AU CREZUT!

Prima duminică post-pascală, dedicată memoriei Sfântului Apostol Toma, ne poziționează tot spre Înviere. Rostirea duhovnicească a pericopei evanghelistului Ioan (20, 19-31), ce se regăsește și în slujba miezului zilei...

Duminica a 7-a a Paştelui

Liturgia cuvântului din această duminică ne prezintă trei rugăciuni: cea a diaconului Ştefan, care...

Duminica a VI-a a Paștelui

Fragmentul evanghelic din Duminica a VI-a a Paștelui (In 15,9-17) ne poartă în Cenacol,...

Duminica a V-a a Paştelui

Continuăm să ne bucurăm de roadele misterului pascal pe care, cu bucurie, l-am celebrat...

Intrarea Domnului în Ierusalimul inimilor noastre

Călători pe drumul Învierii fiind, dăm slavă Cerului! Biserica ne îndreaptă pașii către întâia...

Postul

Suntem la începutul Postului Mare, post care ne pregăteşte pentru Înviere. Postul motivat de credinţă, ca legătură vie a credinciosului cu Dumnezeu este o stare de smerenie a sufletului şi a trupului. Postul religios sau cultic înseamnă dezrobirea sau detaşarea de consumul pătimaş şi lacom al materiei limitate şi...

Începutul Postului Mare

Ne aflăm cu toţii la momentul când ne pregătim să intrăm în Postul Pastelui. Deja din timpul săptămânii lăsatului sec de carne, care precede "Duminica Iertării", două zile - miercurea şi vinerea - au fost rezervate spre o "postire" deplină: Sfânta Liturghie nu se oficiază iar întreaga rânduială şi...

† DUMINICA 1 din Post

„Din pomul cunoştinţei binelui al răului nu trebuie să mănânci…” (Gen 2,17). Totul pare să fi început cu o interzicere. În schimb, restricţia nu reprezintă o ameninţare a plăcerii, un atentat la bucurie. Ea ne dă semnale de a nu ne opri pe teritoriul destul de redus al interzicerii,...

† DUMINICA a 7-a de peste an

Isus desăvârşeşte Legea dându-i un caracter universal, care nu cunoaşte restricţii nici de gen, nici de excepţii, nici de hotare, nici de rasă, nici de religie etc, ci ţine cont numai de faptul că neamul omenesc formează o unitate în natura sa. Isus mai desăvârşeşte Legea prin noua unitate de...

Duminica Sfintei Cruci

Duminica aceasta Sfânta Evanghelie ne arată cât de importantă este iubirea milostivă arătată oamenilor aflați în nevoi, încât fără iubirea care să nască fapte bune, nimeni nu se poate mântui. Evanghelia ne vorbeşte despre Judecata universală care este înfricoşătoare din perspectiva umană, pentru că ea descoperă contrastul dintre iubirea, smerenia...

Pilda fiului risipitor

Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne înfăţişează o întâmplare menită să ne pregătească pentru intrarea în Postul Mare. Relatarea este simplă dar cu foarte multe învăţăminte. Un om avea doi fii şi le-a împărţit averea. Cel mic s-a dus într-o ţară străină, unde a risipit toată averea în...

† DUMINICA a VI-a de peste an

Toţisimţimdorinţa de a trăi, de a fi fericiţi, de a ajunge la viaţa veşnică prin învierea din morţi. De ce totuşi Dumnezeu este atât de mult insultat? De ce poruncile lui sunt nesocotite? Dumnezeu, în nemărginita sa bunătate şi înţelepciune, pentru a-l determina pe om să nu greşească, i-a...

Duminica vameşului şi a fariseului

Duminica vameşului şi a fariseului - denumită astfel după Evanghelia rânduită a se citi la Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, deschide perioada Triodului. Denumirea acestei perioade provine de la cartea de cult numită Triod, folosită cu preponderență în acest interval, care conține unele canoane alcătuite din 3 cântări (ode). Perioada...

DUMINICA a V-a de peste an

Creștinii sunt pentru întreaga lume sare ce dă gust şi lumină ce luminează, așa cum Cristos ne spune în evanghelia sa. Folosind aceste metafore Isus Cristos a găsit o modalitate foarte potrivită de a exprima ceea ce sunt creştinii, sau ar trebui să fie în mijlocul lumii: purtători de...

Duminica femeii cananeence

Sunt cuvintele pe care le adresează Iisus în Duminica aceasta, femeii cananeence venită la El cu cererea de a-i vindeca fiica demonizată. Sensurile acestor cuvinte sunt multiple şi profunde şi le întâlnim în lumea de azi la tot pasul. Multe din “faptele bune” săvârşite de unii sunt făcute...

† ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

După 40 de zile de la naşterea sa, Isus este dus de părinţii săi la Ierusalim pentru a fi oferit lui Dumnezeu, unde sunt întâmpinaţi de un bătrân pe nume Simeon. Sărbătoarea prezentării lui Isus la templu a fost introdusă în calendarul Bisericii Romei de către Papa Sergiu I...

Sufletul lui Zaheu

Evanghelia care se va citi duminica aceasta ne arată cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să îi aducă mântuirea când din om lacom devine om milostiv, cu dorinţa de schimbare. Ce s-a întâmplat de fapt? În oraşul Ierihon, Zaheu, om bogat, dar mic de statură,...

† DUMINICA a III-a de peste an

Episodul citit în duminica a III-a de peste an ne relatează primele gesturi şi cuvinte ale lui Isus, gesturi şi cuvinte de o importanţă fundamentală. Într-adevăr, episodul nostru este marcat de dorinţa lui Isus de a merge către Naţiunile păgâne, mai precis de a părăsi deşertul în care s-a...

Cei zece leproşi….

Una dintre atitudinile pe care trebuie să le avem la cumpăna dintre ani, este aceea de mulţumire la adresa lui Dumnezeu. Minunea vindecării celor zece leproşi, este o întâmplare deosebită, din care putem să învăţăm multe lucruri despre mulţumire şi...