29 noiembrie 2023

Cuvânt pentru suflet

Știi poruncile?

În plină perioadă de postire, la timpul când, dac-ar fi să ne încredem tradiției, magii sunt plecați din ținuturile lor spre a putea împlini închinarea dinaintea Pruncului Mântuitor, Betleemul...

Cristos, Regele Universului

Ultima duminică din anul liturgic ne invită să celebrăm solemnitatea lui Cristos, Regele Universului,...

Bogăția – instrument sau scop…

Prima duminică ce ni se descoperă în Postul Crăciunului ne invită să medităm asupra...

Duminica a XXXIII-a din Timpul de peste An (A)

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului liturgic, întâlnim în Evanghelia duminicii parabolele...

Duminica a XXXII-a din Timpul de peste An (A)

„Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!” (Mt 25,13) Lecturile sfinte din...

† DUMINICA a 31-a de peste an

În acest episod legat de Zaheu, păcătosul pocăit şi convertit, observăm acel act de dragoste al lui Dumnezeu pentru toate făpturile sale. Oamenii îl...

Învierea fiicei lui Iair

Evanghelia de astăzi ne arată încă o dată cum în atingere cu Hristos bolnavii se tămăduiesc şi morţii înviază. În vremea aceea,...

† DUMINICA a 30-a de peste an. Nimeni nu-l poate îndatora pe Dumnezeu.

Ne va ajuta să înţelegem semnificaţia acestei parabole dacă vom afla mai întâi ceva mai multe despre cine erau fariseii. S-ar putea să ne...

Sfântul Apostol Luca, înţelepciune elinească şi meşteşug doctoricesc

Sfântul evanghelist Luca era de neam din Antiohia Siriei şi din tinereţe a deprins înţelepciunea elinească şi meşteşugul doctoricesc, făcându-se doctor iscusit. Apoi a...

† DUMINICA a 29-a de peste an

Prima lectură și Evanghelia din această duminică ne invită să reflectăm asupra locului pe care-l ocupă rugăciunea în viața noastră. Cartea Exodului ne arată...

Valoarea unui suflet se măsoară prin mărimea recunoştinţei

† DUMINICA a 28-a de peste an Unul dintre cei zece leproşi vindecaţi de Isus, despre care vorbeşte Evanghelia de astăzi, „s-a întors glorificându-l pe...

Pilda Semanatorului

Evanghelia acestei duminici ne prezintă una dintre acele pilde magistrale- Pilda Semănătorului, pe care Iisus Însuşi ne-o tălmăceşte şi prin care El ilustrează soarta...

„Tinere, ție îți zic, ridică-te.”

Duminica aceasta, auzind cuvântul Evangheliei, primim o realitate unică prezentă doar în creştinism: Învierea. Existența fiecăruia dintre noi, viețuirea creştină este o pregătire a...

DUMINICA a 27-a de peste an

Cuvântul lui Dumnezeu din această duminică are ca temă centrală credinţa. Pentru un creştin, a spune credinţă înseamnă a spune totul, dar în acelaşi...

Iubirea vrăjmaşilor…

Sfânta Evanghelie din duminica a XIX a după Rusalii ne arată felul diferit de judecată a lui Dumnezeu ...

Duminica a XXVI-a din Timpul de peste an

Parabola lui Isus despre omul bogat și Lazăr cel sărac exprimă trei adevăruri. Primul adevăr este acela că odată cu moartea nu se termină...

DUMINICA a 25-a de peste an. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?

În iubirea sa nemărginită faţă de toți oamenii, Isus, ca să ne mântuiască, ne-a dat parabola din evanghelia de astăzi (Lc16,1-13), denumită impropriu: administratorul...

Pescuirea minunată

Fiecare minune săvârşită de Domnul este o chemare a omului la împărtăşirea dragostei Dumnezeieşti. Minunea pescuirii ni-L înfătişează pe Hristos pe malul Lacului Galileii...

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci

„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34), sunt cuvinte pe care...