14 iunie 2024

Cuvânt pentru suflet

Deșteptarea, de 35 de ani, același ziar și, totuși, mereu altul. Zi după zi, săptămână de săptămână, ceas de ceas. Despre băcăuani și despre Bacău, vreme de cinci, zece, douăzeci și, în curând, de treizeci și cinci de ani, pentru că poveștile merg întotdeauna mai departe. La fel și povestea Deșteptării. Din alb-negru în color, de pe pe print pe net, dintr-o epocă în alta. Deșteptarea, ziarul tuturor băcăuanilor. Deșteptarea: ziarul unui Bacău mereu altfel. Zi după zi, săptămână de săptămână, tot mai buni.

Și aceasta este viața veșnică… (Ioan 17, 1-13)

O Evanghelie de treisprezece versete se face punte de înțelegere a modului în care Dumnezeu e viu în mijlocul nostru. Dar și a manierei în care sărbătorile prin care...

Duminica a X-a din Timpul de peste An

Fragmentul evanghelic al acestei duminici ne vorbește despre lupta spirituală împotriva Celui Rău. Cultura...

TAINA VEDERII ȘI A VINDECĂRII

În așteptarea Praznicului Înălțării, Biserica ne așterne înainte praguri de înțelegere, spre a ne...

De la singurătatea slăbănogului, la setea samarinencii

Coborâm astăzi, prin scrisul evanghelistului Ioan (4, 5-42), spre ținutul Sihar al Samariei. Suntem...

Trupul și Sângele Domnului – Joia Verde

Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, celebrată an de an în ziua de joi, după...

DUMINICA a 6-a a Paştelui

Trăind bucuria pascală, Biserica, prin liturgia cuvântului din Duminica a VI-a după Paşti, ne pune în lumină mai mult persoana Duhului Sfânt şi acţiunea sa mântuitoare în lume. La capătul misiunii sale în această lume, pregătindu-şi întoarcerea la Tatăl său ceresc, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, îl făgăduieşte ucenicilor...

Hristos a înviat!

Ne aflăm în plină Sărbătoare Pascală. Învierea lui Hristos este sărbătorea întregii lumi creştine, însă nicăieri nu este atât de luminoasă, atât de plină de bucurie ca în Ortodoxie . Cu adevărat Paştele, sărbătoarea Învierii, reprezintă vârful întregii vieţi liturgice ortodoxe. Mai mult, pentru Ortodoxie, fiecare duminică reprezintă Sărbătoarea...

† DUMINICA a V-a a Paştelui

„Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!” (In 14,1). Încredeţi-vă în dezvăluirea mea, mai mult decât în reprezentările voastre. Credinţa ne permite să săvârşim aceleaşi fapte pe care le săvârşeşte Cristos. Nu trebuie uitat, însă, că persoana lui Isus este „locul” şi instrumentul...

Vindecarea slăbănogului de la Vitezda

În partea de răsărit a Ierusalimului lângă Poarta Oilor, se găsea o scăldătoare în care mulţime de bolnavi se făceau sănătoşi, căci „un înger al Domnului se cobora în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era ţinut”...

† DUMINICA a 4-a a Paştelui

Duminica a 4-a a Paștelui mai este numită și duminica Bunului Păstor. Titlul de „păstor” se referă în literatura religioasă ebraică în primul rând la Dumnezeu, care păstoreşte poporul Său. Vedem aceasta de exemplu în psalmul 23: „Domnul este păstorul meu”. Aici Dumnezeu este prezentat ca un păstor fidel...

Hristos a Înviat !

Lumina Învierii lui Hristos dă sens istoriei universale a omenirii, de aceea sărbătoarea Sfintelor Paști este numită “sărbătoarea sărbătorilor”. Mai mult, fiecare săptămână din calendarul ortodox începe cu ziua Învierii, cu duminica –Dies Domini-, orientând astfel timpul Bisericii și al existenței către Învierea universală și către viață veșnică. Lumina Învierii...

Duminica a doua după Paşti – a Tomii

Împreună ne-am bucurat de Învierea Mântuitorului şi cu toţii am cântat imnul ce cuprinde quintesenţa mântuirii noastre: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. Parcurgem prima săptămână dupa Paşti, numită şi „Luminată”, în care Domnul Însuşi risipeşte îndoiala din inimile...

† DUMINICA a III-a a Paştelui

Întâlnirea cu Cristos este reînnoire, eveniment, este descoperirea lui. Cristos vine în întâmpinarea omului şi-l călăuzeşte spre realităţile escatologice. Liturgia cuvântului de duminică tocmai această întâlnire realizată de Cristos vrea să o scoată în evidenţă. Antifonul de la psalmul responsorial: „Călăuzeşte-mă, Doamne pe calea vieţii” poate fi firul roşu...

 Domnul Hristos a biruit moartea!

 „Dacă  Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră.” Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este dovada cea mai puternică a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Prin Învierea Sa, Mântuitorul Hristos dăruiește tuturor oamenilor iubirea și viața nesfârșită în Împărăția cerurilor. Domnul Hristos a biruit...

Duminica a II-a a Paștelui

Cred că unul dintre cele mai cunoscute episoade din Biblie este cel cuprins în evanghelia de astăzi, din cea de-a doua duminică din timpul Paștelui, și anume momentul în care apostolul Toma se arată neîncrezător la vestea că „Isus a înviat!” Sunt puțini oameni care nu au auzit niciodată...

Duminica Floriilor

Dumnezeiesc popas în urcuşul duhovnicesc din Postul Paştelui este întâlnirea noastră cu Mântuitorul Hristos la porţile Ierusalimului în duminica a şasea din post numită din vechime şi Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor, ce ne reaminteşte de intrarea triumfală a Mântuitorului în cetatea sfântă. ...

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE)

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa Pentru ce ne bucurăm astăzi? Ne bucurăm deoarece credinţa noastră în Cristos a fost confirmată, adevărul a triumfat asupra minciunii, dreptatea asupra nedreptăţii şi tragedia s-a transformat în bucurie. La început vedem o victimă nevinovată...

† DUMINICA FLORIILOR

Evreii visau că Mesia va învia morţii, cu gândul că aceştia vor forma o armată de eliberare înzestrată cu puteri divine, pentru a-i învinge pe toţi duşmanii, şi în primul rând pe asupritorii romani; visau că urmaşii lui Abraham, mulţi ca stelele de pe cer şi ca nisipul de...

Fii cu nădejde în Dumnezeul tău, popor al bucuriei și al Învierii!

În Evanghelia duminicii a cincea din Postul mare Domnul Iisus Hristos prevestește Moartea și Învierea Sa. El îi pregătește pe ucenici pentru Sfintele Sale Pătimiri, pricinuite de păcatele și de răutatea oamenilor. Vedem în comportamentul ucenicilor firea noastră omenească, cu slăbiciunile ei, cu limitările și cu ispitele care vin...