Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel!

Liturgia cuvântului din duminica a 11-a de peste an ne aminteşte că realitatea noastră omenească este foarte veche. Suntem inseraţi într-un plan de mântuire pe care Dumnezeu îl realizează în istorie. Există o alianţă a lui Dumnezeu cu noi oamenii, care a început cu patriarhul Abraham, „părintele nostru în credinţă”. Această alianţă şi-a dobândit o nouă consistenţă cu Moise, eliberatorul şi legislatorul poporului ales şi şi-a avut desfăşurarea definitivă în Cristos, Cuvântul Întrupat.

În această duminică suntem chemați la a urma îndemnul din evanghelie: „în dar aţi primit, în dar să daţi” (Mt 10,8). A fi creştin înseamnă, de fapt, o viaţă în care în mod conştient primim şi dăm înapoi lui Dumnezeu. Din păcate, adesea acordăm mult mai multă atenţie la a primi. Ca şi copii ai lui Dumnezeu primim harul credinţei, primim cuvântul lui Dumnezeu, primim iertare, primim sacramentele și o viaţă nouă în Duhul Sfânt.

Misiunea, evanghelizarea, a merge spre ceilalţi, a da mărturie și a împărtăşi credinţa cu ceilalţi este o parte esenţială a ceea ce înseamnă a fi creştin. Când ne confruntăm în acest fel cu responsabilitatea noastră creştină, mulţi dintre noi încep să se întrebe de unde oare să ne luăm curajul şi puterea de a ne împărtăşi credinţa cu ceilalţi. Tăria de care avem nevoie vine direct din cer: „Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă” (Mt 10,1). Isus nu ne trimite în lume cu mâna goală. El ştie că în misiune trebuie să ne confruntăm cu forţele spirituale ale răului (Ef 6,12).

Aşadar, ne putem întreba: de unde să începem? Isus i-a instruit pe apostoli să înceapă cu „oile pierdute ale casei lui Israel” (Mt 10,6), adică să înceapă pe un teritoriu familiar. Mai târziu îi va trimite să facă ucenici din toate naţiunile (Mt 28,19), dar deocamdată trebuie să se limiteze la propriul lor popor. Misiunea, ca şi caritatea, începe în casă. Trebuie să începem, aşadar, de la membrii îndepărtaţi de credinţă şi de la cei lipsiţi de zel din familiile şi din parohiile noastre. Să găsim o modalitate de a da înapoi credinţa pe care am primit-o, fiind astfel mărturisitori ai credinței.

Pr. Richardo-Dominic BaciuPUBLICITATE