29 noiembrie 2023

Cuvânt pentru suflet

Știi poruncile?

În plină perioadă de postire, la timpul când, dac-ar fi să ne încredem tradiției, magii sunt plecați din ținuturile lor spre a putea împlini închinarea dinaintea Pruncului Mântuitor, Betleemul...

Cristos, Regele Universului

Ultima duminică din anul liturgic ne invită să celebrăm solemnitatea lui Cristos, Regele Universului,...

Bogăția – instrument sau scop…

Prima duminică ce ni se descoperă în Postul Crăciunului ne invită să medităm asupra...

Duminica a XXXIII-a din Timpul de peste An (A)

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului liturgic, întâlnim în Evanghelia duminicii parabolele...

Duminica a XXXII-a din Timpul de peste An (A)

„Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!” (Mt 25,13) Lecturile sfinte din...

Genealogia Mântuitorului

În duminica dinaintea Naşterii Domnului se citeşte primul capitol din Evanghelia de la Matei. Este un catalog al strămoşilor lui Hristos. Drept tată îl...

Duminica a IV- a din Advent

Sărbătoarea Nașterii Domnului este foarte aproape. Evanghelia din duminica a IV- a din Advent ne ajută să vedem cât de minunat a fost modul...

† DUMINICA a III-a din Advent

Duminica a III-a din Advent pune un accent deosebit în liturgia cuvântului pe a doua venire a lui Isus cu un scop bine definit:...

Pilda celor chemaţi la Cina Domnului

Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne prezintă Pilda celor chemaţi la Cina Domnului şi a fost rânduită de Biserică spre a se citi la...

† DUMINICA a II-a din Advent

Continuitatea pregătirii noastre în aşteptare, veghere, adică în rugăciune, ne este oferită de prima lectură (Is11,1-10). Cristos vine şi trebuie să-l primim cum se...

Sfântul Nicolae

Conform traditiei, Sfântul Nicolae s-a născut în provincia Licia (Lichia) din sudul Asiei Mici (Turcia de azi), în orașul Patara. A fost unicul fiu...

† DUMINICA I din Advent

Crăciunul este precedat de un timp pregătitor, numit Advent (din latinescul adventus = care vine curând). Acesta cuprinde o perioadă de patru săptămâni, timp...

Sfântul Apostol Andrei

Sâmbăta acesta îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei. El este primul Apostol care a călcat pe pământul unde trăiește poporul nostru. Poporul român este...

Cristos Regele Universului

Solemnitatea lui Cristos Regele Universului marchează în Biserică sfârșitul anului liturgic. Cristos este rege, dar după cum ne spune El însuși,...

Pilda bogatului

Sfânta Evanghelie din prima duminică a Postului Naşterii Domnului este plină de învăţături în ceea ce priveşte urcuşul nostru duhovnicesc spre marea sărbătoare a Crăciunului....

† DUMINICA a 33-a de peste an

Oamenii sunt curioşi şi dornici să cunoască mai mult: timpul când lumea se va sfârşi, cum şi prin ce se va sfârşi; prin foc,...

Pilda samarineanului milostiv

Un învăţător de lege ascultând pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre mântuire, de Împărăţia Cerurilor şi de Viaţa...

† DUMINICA a 32-a de peste an. Aştept învierea morţilor

Făcând aluzie la legea mozaică din capitolul 25 din Deuteronom, cu privire la repudiere (pe femeia rămasă văduvă fără copii de parte bărbătească, fratele...

Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr

Evanghelia dumnicii acesteia, a 22-a după Rusalii, ne prezintă Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. Această pericopă evanghelică ne aduce în atenţie două...