19 aprilie 2024

Cuvânt pentru suflet

Sfântul Ioan Scărarul, ghidul nostru spre Cer, în cea de-a patra Duminică a Sfântului și Marelui Post

Pentru că perioada Triodului este o continuă invitație de a ne așeza în lumina comuniunii de iubire ce izvorăște din lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, suntem încurajați să...

Duminica a III-a a Paștelui

Întâlnim și în Duminica a III-a a Paștelui o altă apariție a celui Înviat....

Duminica a doua a Paștelui sau a Divinei Îndurări

Duminica a doua a Paștelui încheie octava pascală, cele opt zile în care Biserica...

De ce Crucea marchează jumătatea Postului celui Mare?

Tradiția Bisericii pune la dispoziție, în mijloc de Post Mare, posibilitatea de a ne...

Învierea Domnului

Sfânta Biserică sărbătorește în fiecare duminică Învierea Domnului, însă, „o dată pe an o...

Duminica a 8-a de peste an

Orice profesor, pentru a fi bun, trebuie să aibă mereu un simț autocritic și să fie un etern îndrăgostit de noutate, altminteri riscă să rămână în singurătatea cunoșterii proprii. Orbirea unui om, se distinge prin reflecţia proprie aşa cum vântul separă pleava de grăunţe: când un om reflectă, îi...

Pilda Fiului Risipitor

Pilda Fiului Risipitor, una dintre cele mai frumoase şi pline de sensuri parabole rostite de Mântuitorul, are un conţinut simplu, desprins din viaţa de toate zilele. Se vorbeşte despre un om bogat care avea doi fii. Cel mai tânăr şi-a rugat tatăl să îi dea partea lui de moştenire....

Provocarea de a-l iubi pe cel ce nu te iubeşte

Evanghelia propusă pentru această duminică (cf. Lc 6,27-38), mulți au numit-o „predica de pe câmpie”. După instituirea celor doisprezece, Isus a coborât cu discipolii săi unde o mulțime îl aștepta pentru a-l asculta și pentru a fi vindecați. În acest context Isus le face cunoacut apostolilor drumul milostivirii. Iubiți pe...

Duminica Vameșului și Fariseului

Cu duminica aceasta, numită a Vameşului şi Fariseului, intrăm în perioada liturgică a Triodului, care pe lângă cele şapte săptămâni ale Postului Mare, cuprinde şi trei săptămâni pregătitoare, săptămâni a căror menire este de a ne trezi în suflet dispoziţiile, sentimentele ,grija necesară intrării în postul Sfintelor Paşti. ...

Duminica a 6-a de peste an

Cine are câteva cunoștințe despre Biblie, cu siguranță că a auzit despre fericirile evanghelice. În general sunt cunoscute fericirile așa cum sunt prezentate de evanghelistul Matei: „Fericiți cei săraci cu duhul, fericiți cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați, fericiți făcătorii de pace, căci ei fii lui Dumnezeu...

Despre puterea rugăciunii stăruitoare şi smerite

Evanghelia celei de a XVII-a Duminici după Rusalii relatează întâlnirea pe care a avut-o Iisus pe când se găsea prin „părţile Tirului şi ale Sidonului” cu o femeie din acele locuri, rămasă în istorie sub numele de femeia cananeancă. Această femeie avea o fiică demonizată şi auzind că trece...

Duminica a 5-a de peste an

Sfânta Evanghelie a acestei duminici, a cincea de peste an (cf. Lc 5,1-11), ni-l prezintă pe Isus care-și cheamă primii discipoli: pe Simon, numit ulterior Petru, pe Andrei fratele său, și pe frații Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu. Toți aceștia erau pescari pe Lacul Genezaret, cunoscut și ca...

Duminica lui Zaheu vameșul

Duminica a 32 a după Rusalii, prin Evanghelia ce este rânduită spre citire la Sfânta Liturghie, ne pune în evidență nouă, celor de azi, trăirile, sentimentele, gândurile și atitudinea unui om din vremea aceea, care primește promisiunea mântuirii de la Domnul Hristos: Zaheu – „maimarele vameșilor”. Auzind vameșul acesta...

Duminica a 4-a de peste an

La fel ca și în duminica trecută, Isus este surprins astăzi tot în satul său natal, Nazaret, continuându-și comentariul asupra fragmentului scripturistic luat din cartea profetului Isaia. Vestea despre faima și puterea miraculoasă a lui Isus se răspândise foarte repede, în tot ținutul, astfel că în acea sâmbătă, sinagoga...

Despre minunile lui Dumnezeu

În duminica aceasta, cea de-a XXXI-a duminică după Rusalii, în toate bisericile ortodoxe se va citi la Sfânta Liturgie pericopa ce istoriseşte minunea vindecării orbului din Ierihon. Această minune este una din șirul de mari minuni pe care le-a săvârşit Mântuitorul pe parcursul activității sale pământești, minuni ce aveau...

Duminica a 3-a de peste an

Evreii iubeau cuvântul Domnului. Toată ziua trebuia să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu. La răsăritul soarelui, evreul recita cea mai importantă lege: „Ascultă Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur. Iubeşte-l pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată viaţa...

Cei zece leproşi…

Una dintre atitudinile pe care trebuie să le avem la cumpăna dintre ani este aceea de mulţumire la adresa lui Dumnezeu. Minunea vindecării celor zece leproşi este o întâmplare deosebită, din care putem să învăţăm multe lucruri despre mulţumire şi ne-mulţumire....

Duminica a 2-a de peste an

În evanghelia din această duminică ne este prezentat episodul nunții din Cana. Isus face aceeași experiență pe care am făcut-o și noi de multe ori. Nunta este ocazia de a participa la bucuria mirilor, iar la această sărbătoare nu a mers singur ci a fost însoțit de Maria și...

Sf. Ioan Botezătorul

Marile sărbători pe care le-am prăznuit de curând, cea de duminică a Botezului Domnului, împreună cu cea de luni a Sfântului Ioan Botezătorul, primul ce a recunoscut şi mărturisit în faţa oamenilor pe Iisus Hristos drept Mesia, au încheiat ciclul sărbătorilor de iarnă, ce au debutat cu Naşterea Domnului....