Câştigul salarial în judeţul Bacău rămâne sub media naţională

Câştigul salarial nominal mediu net lunar în județul Bacău a fost mai mic în perioada mai 2017 – mai 2018 decât cel de la nivel național. Observația a fost făcută de directorul Direcției Județene de Statistică Bacău, prof. univ. dr. Eugenia Harja, care a analizat evoluția câștigurilor salariale după aplicarea, de la începutul anului în curs, a cunoscutei „Revoluții fiscale”. Rezultale analizei au fost prezentate, recent, în Comisia de dialog social a județului. Iată câteva dintre aspectele relevate de această analiză, referitoare doar la situația din județ.

Decalajul înregistrat între judeţul Bacău şi ţară în ceea ce priveşte câştigul salarial nominal mediu net lunar – se arată în analiza amintită – a crescut, în perioada mai 2017 – mai 2018, de la o valoare minimă de minus 252 de lei (-10,7%) în august 2017, la un maxim de minus 413 lei (-15,2%) în aprilie 2018.
În Regiunea Nord-Est, câştigurile salariale medii nete din judeţul Bacău au fost în permanenţă pe locul al doilea după judeţul Iaşi, cu menţiunea că toate judeţele regiunii s-au aflat sub media ţării.
În luna martie 2018 câştigul mediu net salarial a cunoscut din nou un salt în termeni nominali cu +8,7% în România şi cu +11,3% în judeţul Bacău. La nivelul ţării media pe economie s-a stabilizat în luna mai 2018 uşor sub cea din aprilie, dar la nivelul lunii martie în judeţul Bacău aceasta a cunoscut o creştere cu 5,1% (+117 lei), după o scădere cu 3,3% (-79 lei) suferită în aprilie.

Și dinamica salarială este sezonieră

Câșigurile salariale medii nete în județul Bacău au înregistrat, totuși, acelaşi trend ca la nivel național.

În județ se observă aceeaşi sezonalitate a câştigului mediu net salarial în luna decembrie, mai accentuată în „agricultură, silvicultură şi pescuit”, după care media din acest sector cade sub media pe judeţ în următoarele 4 luni, dar revine din nou peste aceasta în ultima lună. Sectorul serviciilor cunoaşte în fiecare lună un câştig mediu salarial net peste media judeţului, în timp ce „industria şi construcţiile” se află în permanenţă sub nivelul mediu.
Dacă pe total judeţ în luna mai 2018 câştigul mediu salarial net a fost cu +16,9% în termeni nominali faţă de mai 2017, respectiv cu +350 lei, în termeni reali acesta a fost cu +10,9%, respectiv cu +238 lei. Creşteri peste medie s-au înregistrat în „servicii” (+12,4% real, respectiv +294 lei) şi în „agricultură, silvicultură şi pescuit” (+12,2% real, respectiv +276 lei).

Faţă de luna decembrie 2017, pe total judeţ câştigul mediu salarial net creşte în termeni nominali cu +4,0% (+93 lei), iar în termeni reali cu +1,6%, respectiv cu +37 lei. Doar sectorul „agricultură, silvicultură şi pescuit” înregistrează scăderi nominale, în timp ce în termeni reali doar sectorul „serviciilor” a avut o creştere cu 4,6% (+118 lei).

Luna mai a urcat Bacăul peste media națională

Începând cu luna martie, a crescut, faţă de luna decembrie 2017, câştigul mediu net salarial cu 2,85% nominal pe ţară şi cu +2,4% în judeţul Bacău, iar în termeni reali cu +1,5% pe ţară şi cu +1,0% în judeţul Bacău. „Din această evoluție, a precizat directorul Eugenia Harja, nu putem face o separaţie clară a creşterii datorate efectiv majorării aduse de legea salarizării unitare şi a modificărilor şi completărilor ulterioare şi respectiv a creşterii datorate altor venituri chiar şi ocazionale, care se includ în aceste câştiguri salariale, mai ales că în aceste medii calculate sunt incluse două sectoare de activitate, public şi privat”.
Câştigul mediu salarial net din judeţul Bacău rămâne în continuare sub media pe economia naţională, dar dacă la nivelul acesteia în mai 2018 câştigul mediu net înregistra o creştere nominală cu 2,9% faţă de decembrie 2017 (+0,4% real), judeţul Bacău finaliza luna mai cu o creştere mai mare a câştigului mediu net salarial nominal respectiv cu +4,0% şi cu +1,6% în termeni reali.

„Evoluţia câştigurilor medii salariale este în general una sezonieră, fiind influenţată de lunile în care se acordă diferite premii în bani sau în natură, în special cu ocazia anumitor sărbători. Din acest motiv în fiecare an se înregistrează un maxim în luna decembrie. Prin urmare, scăderile medii salariale care se observă în luna ianuarie 2018, nu sunt numai din cauza unor scăderi de salarii nete datorate modificărilor legislative, ci în mare parte sunt datorate primelor de Crăciun, diferitelor bonusuri de final de an, dividendelor şi altora de acest gen, o parte din acestea fiind acordate şi în luna ianuarie la unii angajatori, motiv pentru care şi în luna februarie din acest an se înregistrează scăderi ale câştigului mediu net salarial faţă de ianuarie”.
prof. univ. dr. Eugenia Harja, directorul Direcției Județene de Statistică

Alte articole