Botezului Domnului

Celebrarea liturgică a Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos ne îndeamnă să reflectăm la propriul nostru Botez, la semnificaţia și obligaţiile ce decurg din el pentru noi.
În această sărbătoare a Botezului Domnului, ne-am putea înnoi propriul angajament baptismal în timp ce îl contemplăm pe Isus Cristos, cum se lasă botezat de Sf. Ioan Botezătorul, în râul Iordan.

În Botezul Domnului, Isus este revelat misterul sublim al Preasfintei Treimi – „o teofanie trinitară”. Se aude glasul Tatălui; Fiul (Isus) intră în apele Iordanului; Duhul Sfânt coboară asupra lui Isus sub chip de porumbel (cf. Mt 3,13-17). Sfântul Botez este fundamentul întregii vieţi creştine, poarta vieţii în Duh, ce deschide calea spre celelalte Sacramente (Taine). Prin Botez, suntem eliberaţi de păcat şi renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu, devenim mădulare ale lui Cristos, suntem încorporaţi în Biserică şi făcuţi părtaşi la misiunea ei. Botezul este un rit care angajează întreaga persoană şi îi conferă o viaţă nouă; primirea botezului este act de umilinţă şi de adevăr.

Deja cei care veneau în număr mare să fie botezaţi de către Ioan în Iordan îşi mărturiseau păcatele; ei recunoşteau că sunt oameni şi că îndreptăţirea nu le poate veni de la meritele proprii. Mărturiseau că viaţa nu le era lipsită de păcate şi cereau iertare.

Ioan boteza cu apă în vederea unei schimbări profunde a mentalităţilor. Lumea îl întreba: «Ce trebuie să facem?» El răspundea: «Împărţiţi-vă hrana şi veşmintele cu cei lipsiţi; fiţi cinstiţi în relaţiile dintre voi; nu folosiţi violenţa şi nu nedreptăţiţi pe nimeni»; omul care face aceasta nu mai este acelaşi ca înainte.

Isus a primit şi El botezul lui Ioan. Zămislit de la Duhul Sfânt, născut din Preacurata Fecioară Maria, din prima clipă a existenţei sale pământeşti a fost purtat necontenit de Duhul lui Dumnezeu. Dar, în pragul vieţii sale publice, înainte de a proclama vestea cea bună a Împărăţiei, El cere de la Ioan botezul. Mărturiseşte în felul acesta că este om adevărat, solidar cu toţi oamenii.
Când Isus iese din apă, glasul Tatălui proclamă că El este fiul său preaiubit, bineplăcut lui în toate, iar Duhul coboară asupra lui Isus.

Din acel moment Isus nu mai aparţine familiei sale, ci poporului său şi omenirii întregi.

Să ne străduim să ne trăim taina Botezului în cel mai înalt grad posibil, devenind stele strălucitoare de sfinţenie, reflectând lumina lui Cristos!

Pr. Cristian Diacu, Parohia Catolică Luizi-Călugăra

Alte articole