Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău au fost implicați în ridicarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău.

Astfel, miercuri 29.08.2018 au fost ridicate și depozitate într-un loc special amenajat de către administratorul drumului cinci autovehicule, alte trei au fost mutate de către proprietari iar unul a fost repus în circulație.

Acțiuni similare se vor derula și în perioada următoare, deoarece lucrătorii instituției au demarat procedura de stabilire a situației legale pentru încă 91 de autovehicule, în cazul acestora existând indicii temeinice au fost abandonate.

Potrivit Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, un vehicul fără stăpân se numește “vehiculul de orice categorie, fără plăcuța de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut”; un vehicul abandonat – “vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.”

Pe acestă cale dorim să va ducem spre cunoștință faptul că, în termen de 10 zile de la încunoștințarea organelor de poliție de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculuilui abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), se vor efectua cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al autovehiculului respectiv.

La împlinirea termenului, pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, Primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat, ulterior fiind ridicat.

Alte articole